Uż tu móm RSS!:)

Archiwum:

Zaolziański blogi:

Nie-zaolziański blogi:

Nara

niedziela 28.10.2007 10:48

Wykorzystóm te godzinke na wiyncy, kieróm dzisio fszyscy mómy a pisnym o tym, o czym uż długo rozmyślóm... Postanowiłch oficjalnie przerwać blogowani - z kilku powodów, kiere po trosze wytłumaczym.

Powód piyrfszy, banalny:
Na blogowani mi (za)braknie czasu - móm w zamiarze w nejbliższych kilku miesióncach se poświyncać sfoji pracy licencjacki, prezesowaniu SAJu, doprowadzyniu do kóńca kilku ciekawych projektów internetowych i zarabianiu na siebie (chcym se troche ustabilizować finansowo - ostatni rok żech praktycznie żył z pożyczek:)

Powód drugi, koncepcyjny:
Na blogu piszym praktycznie o wszystkim, co mi wpadnie do głowy. To na mnie niestety ostatnim czasym wpływo demotywujónco, bo tematów je tak dużo, że nie potrafiym zadecydować, o czym by tu napisać: o sytuacji politycznej w Polsce, o sfoich kłopotach we szkole, o problemach sercowych, o sytuacji koło stypendiów fundacji Semper Polonia..? Albo napisać o ostatni imprezie, po kierej mi eszcze teraz huczy w głowie?:) O wszystkim pisać czas nimóm.

Powód trzeci, twórczy:
Ostatnigo ćfierć roku czynściyj piszym do szuflady (dziynniczka) niż na blog. Asi głównie z tego powodu, że wpisy do szuflady sóm przeznaczóne do mnie samego, tak wiync nie muszym zbyt dokładnie tłumaczyć niektóre sfoje komplikowane transformacje myślowe, bo sóm siebie se rozumiym...wiynkszościóm:) Wpis do blogu wymago dużo wiyncyj uwagi i poświyncynio.

Powód czwarty, techniczny:
Mój blog biego na moim własnym systemie, kiery żech sklecił w cióngu pore dni uż skoro przed trzema rokami. Aczkolwiek żech puźni dodoł pore wylepszyń, całość jako tako je technicznie zastarało a głównie wkłodani nowych wpisów je lekko obskurne w porównaniu z możliwościami innych systemów i kosztuje mnie zbytecznie dużo czasu.

Co dodać? Myślym, żech dostatecznie wyraźnie zasugerowoł, że brak czasu je tyn decydujóncy powód. A to je naszczynści naprawde powód banalny - na pewno w chwili, jak zaś bedym mieć troche wolniejszy harmonogram, se nóndym czas rozwiónzać pozostałe trzi powody...:)

Także podsumuwywujónc: Nara, dziecka!;)

pewny link | komentarze (13)

210,4 km/h

środa 3.10.2007 17:22

Też bych tak wartko chcioł jechać...

Do zaciekawiónych: wiyncyj informacji o tym, jak wyglóndo pobijani rekordu w zjeździe z kopca na rowerze. A tym, co se to nie chce czytać, zdradzym asi nejwiynkszóm ciekawostke: całóm te jazde (40 sec) absolwowoł Markus Stoeckl na jedyn nadech - przi oddychaniu se mu pry tociż mgliła hełma tak, że nic nie widzioł...

pewny link | komentarze (6)

Katyń

sobota 22.9.2007 02:49

Nowy film Andrzeja Wajdy pt. Katyń wczora wszedł do kin w Polsce, moja sios3czka go zaroz piyrwszego dnia ścigła obejrzeć a jo krótko przed północóm zjiścił, że bych go też chcioł widzieć. Ciekawość mnie zmusiła do przeczytania se kilku recenzji a przi ich hladaniu żech przypadkowo natrefił na dokument pośfiyncóny zbrodni katyńskiej wyemitowany na poczóntku br. przez program drugi ČT: Zločin jménem Katyň (link prowadzi prosto na stróne archiwum internetowego ČT, kaj go idzie obejrzeć). Dokument je o obywatelach "českého těšínska" (jak autorzy określajóm Zaolzioków), kierzi byli wśród ofiar mordu katyńskiego. Jeśli was interesuje temat Katynia albo mocie zamiar iść na film, może was to zaciekawić.

Oprócz tego żech eszcze odkrył moim zdaniym dość ciekawóm rozmowe z Andrzejym Wajdóm - o jego filmie, o Katyniu i o Polsce miyndzywojennej.

Btw. przepraszóm tych, kierzi oczekiwali, że po długim okresie wakacyjnej ciszy twórczej napiszym jaksi wesoły wpis na temat moich wakacji. Wpis o wakacjach beje możne nastympnym razym. Ale czy beje wesoły..? To se uwidzi...

pewny link | komentarze (7)

Dzień dobry, my od Ziobry

niedziela 2.9.2007 01:22

Polsko scena polityczno przypomino w ostatnich dniach kulisy szpiegowskigo thrillera z wyjóntkowo dobrze zagmatwanóm fabułóm. Myślym, że sóm agent Bourne, kiery aktualnie wkraczo do kin po raz trzeci i pono ostatni, by se w całej sytuacji nie połapoł, ani gdyby mioł eszcze jedyn 2-godzinny film do dyspozycji. Pozostaje mu yny zazdrościć, że w długi drodze do odkrycio tajemnicy swej przeszłości omijo Polske. Tam to by go kierosi ze służb specjalnych zaroz łapła, bo ABW i CBA śledzóm fszystko i fszystkich...

pewny link | komentarze (4)

Eternity II

poniedziałek 30.7.2007 23:15

Skłodocie radzi puzzle? A wiycie, że tak możecie wygrać 2 miliony dolarów?

Nie robiym se srande. Jeśli jako piyrfsi na śfiecie poskłodocie puzzle Eternity II, tak jako nagrode fakt dostaniecie 2 miliony dolarów!

Ale uwaga! Eternity II nie sóm żodne zwykłe puzzle na jaki ście sóm zwykli z polskigo torgu. Majóm sice yny 256 czynści, ale za to idealnie kwadratowych. Poukłodane puzzle też majóm kształt kwadratu (jak taki wiynksze pexeso: 16×16 kostek). Także gdybyście chcieli wypróbować fszystki możliwe kómbinacje, tak by ich było... no, wiela byście se typli? Albo byście to zwladli dokładnie wyrachować? Gosia, co prawisz?

Ok, tak gdo mi do komentarzy napisze, wiela zer by w zaokrónglyniu miała ta liczba możliwości, tak sice nie dostanie 2 mil. dolarów, ale mogym go pozwać na piwko. Albo na 2 piwka, ać to ladzi z tóm sumkóm. A oczywiście do Q-czka!

Btw. wiym, że z pomocóm kamosza Google'a to zwladniecie za pore sekund (jeśli se myślicie, że ni, tak Buzz wóm poradzi jak). Ale wierzym, że ludzie, kierzi chcóm iść z matfyzakym na piwo, kfuli czegosi takigo szfindlować nie bedóm...

pewny link | komentarze (7)

Czymu Waco nie bloguje?

niedziela 29.7.2007 20:39

Odpowiedź je prosto. Bo fórt siedzi w Q-czku! Byłech tam za tyn miesiónc yny dwa razy a pokażde żech go tam spotkoł. To nimoże być przypadek...

Domyślóm se, że tam Waco hlado inspiracje, bo kaj indzi jóm hladać niż u dobrze wychłódzónego piwka, nieprawdaż? Ale ganc naisto to nie wiym, nie pytołech se. Na pewno wiym yny tela, że tam dziynki nimu majóm młode barmanki lekki zamynt w ludziach i twarzach. Ale muszym rzyc, że za to nimoże - pry wyglóndómy podobnie! Bierym to jako kompliment, i choć nie wiym, czy se Waco nie urazi(ł)... Możne by to ale nie było złe, aspóń by możne pod wpływym emocji zaś cosi mignół na sfój blog a negatywno reklama też reklama... Spytejcie se Wjerusz, ta o tym wiy sfoje...

W każdym razie se wesoło uśmiychóm eszcze teraz, jak se na całóm sytuacje wspómnym... O co dokładnie poszło, wóm tu ale opisować nie bedym... Niech mo tyntu wpis takóm lekko tajemniczóm aure...

pewny link | komentarze (6)

O burzy, 2 błyskawicach oraz borówkach

sobota 21.7.2007 21:01

Spyndzali ście fczorajszóm noc na Zaolziu? Bómbowo burza, co? Pierwotnie żech chcioł napisać, że takóm by nóm aji w Ameryce zazdrościli, ale niestety, wyglóndo na to, że tam teraz też majóm wiesioło z powodu pogody...

Aczkolwiek mnie z poczóntku ta fczorajszo burza zaskoczyła a gibko żech z łożka wyskakowoł zawiyrać na maksa otwarte okno, tak żech po jejim przejściu szeł (zaś) spać jako zwyciynzca - podarziło se mi piyrfszy roz w życiu wyfotografować błyskawice! A nawet dwa razy. drugo troche miyni lepiyj (moim zdaniym). Fotki kapke psuje lampa poulicznego ośfietlynio, co nóm stoi u chałpy a kiero (cholera jasna) nie śfiyciła dokładnie aż do momentu, jak żech se nagotowoł fociak...
Btw. do tych, kierzi też radzi focóm: obie fotki sóm focóne jako czornobiołe, z czasym ekspozycji 8 sec, przysłonóm otwartóm na maksa (2.7 f) a z czułościóm ISO 100.

A co z tym fszystkim majóm fspólne tytułowe borówki? Otóż fczorajszo burza dała taki czad, że nóm oprócz gromady jabłek a śliwek poopadowały aji borówki... Także żech dzisio piyrfszy roz w życiu obiyroł borówki prosto z ziymi...

pewny link | komentarze (6)

Chesio.com 5.07

pióntek 13.7.2007 00:11

Po 2 rokach móm zaś sfoje strónki! Proszym fszystkich zainteresowanych, kierzi se dajóm namówić do ich odwiedzynio, aby mi w komentarzach nagłosili fszelki znalezióne błyndy stylistyczne i gramatyczne. O to proszym głównie w wypadku polski i czeski wersji strónek.

Dziynkujym i zapraszóm!

pewny link | komentarze (9)

Piyrfszy klip Apathei

niedziela 8.7.2007 15:43

Fszystkich fanów Apathei naisto pocieszy fakt, że Apatheia mo sfój piyrfszy klip - ku piosynce My Personal Sun.

Btw. dziynkujym Darkusowi, że o tym blognół!

pewny link | komentarze (1)

Jak se po nocach zabawiajóm informatycy

sobota 7.7.2007 00:39

Hned na poczóntku prziznóm, że tyntu wpis je przede wszystkim do moigo spolubydli Honzy (nie wiym, czy jakikolwiek inszy informatyk to tu eszcze czyto). Ale gdo se orientuje w takich terminach jak FTP, router, NAT, firewall, port etc. tak możne też zrozumi, na czym polegajóm informatyków nocne zabawy.

Źródłym całego moigo problemu je, że na koleji móm podłónczyni do netu z pewnym i publicznym IP adresym (tzn. że kierykolwiek komputer na świecie może tyn mój prosto "kontaktować" - o ile zno IP adres moigo komputera - a tyn je fórt taki sóm). Z tego natychmiast je jasne, jaki to mo wygody a jaki nie wygody. Wygodóm je, że mnie mogóm kontaktować fszyscy - np. koledzy, kierzi se chcóm ścióngnóć jaksi wiynkszy plik przez FTP (móm na kompie FTP serwer). Niewygodóm je, że mnie mogóm kontaktować fszyscy - np. trojski kónie, kiere by se rade dostały do moigo kompa (mój firewall by mógł wykłodać). Do PiP IP adresu se człowiek wartko przyzwyczai, jeśli wiy, jak go wykorzystywać.

No a teraz na wakacje żech je w dómciu a tu PiP IP adres nimóm. Tak żech zacznół kumać, co z tym. Dóma my sóm podłónczóni przez ADSL - konkretnie przez ADSL modem, kiery równocześnie funkcjonuje jako router z NATym, także tu mómy takóm miynszóm (2 komputerowóm) sieć - z lokalnymi adresami oczywiście.

A ponieważ nasz router umożliwio port forwarding, takech go postanowił wyzkuszać. Nastawił żech przedowani pakietów, kiere przidóm z netu na port 21, na sfoigo kompa, zjiściłech se aktualny publiczny IP adres naszego routera a zkusiłech se przez tyn adres przipojić sóm na siebie. A nic. Żodyn pakiet nie prziszeł...

Intuicja mi natychmiast podpowiedziała, że problem asi beje w tym, że se staróm podłónczyć sóm na siebie. Tak żech se sprawdził na jednej pożytecznej strónce, kiere porty sóm otwarte na naszym dómowym adresie. Port 21 był otwarty a firewall na moim komputerze zaregistrowoł połónczyni odpowiadajónce adresie w/w pożytecznej strónki. Także port forwarding działoł tak jak mioł.

Tak uż zbyło yny jedna możliwość - otrawować kogosi na ICQ aż se na mnie podłónczy (niepraktyczne) albo se na siebie przipojić przez jaksióm publicznóm proxy (toch uznoł za rozwiónzani godne informatyka). Po pore próbach żech naszeł jednóm fajnóm, chorwatskóm proxy, nastawił jóm do browsera a... Eureka! Działało!

Z radościóm małego dziecka żech se posurfowoł przez zawartość własnego FTP serwera, pore sekund żech se przez Chorwacje ścióngoł plik od siebie ku siebie a potym żech stwierdził, żech nima ganc normalny a że bych w ramach autoterapii mioł napisać na blog, tak jak to kiejsi za dawnych czasów robili insi zaolziańscy blogerzi.

Tak wienc żech spełnił to, co żech se sóm sobie obiecoł (bo autoobiecanki nie sóm cacanki). Mój pióntkowy wieczór pomału dobiego kóńca, zbywo naloć se uż fakt ostatnióm fifke wina i zadać jedno pytani, kiere mi dzisio być może nie do spać i kiere z dużej czynści współmotywowało tyntu wpis:
Honzo, Ty už máš za sebou zkoušku z TCP/IP i Počítačových sítí II - netušíš proč jsem se nemohl na sebe připojit přímo přes tu veřejnou adresu a musel jsem použít tu proxy?

pewny link | komentarze (3)

Tanie kino

środa 4.7.2007 21:04

Podczas swojej dzisiejszej misji w Cieszynie i Cz. Cieszynie żech zauważył, że w przyszłym tygodniu (7 - 15 lipca) se w Cieszynie odbywo festiwal filmowy Wakacyjne Kadry. Je to młodziutki festiwal, kiery powstoł w miejscu festiwalu Nowe Horyzonty. Możne se na Nowe Horyzonty pamiyntocie, nima to eszcze tak downo co były organizowane w Cieszynie (aji mój blog se to eszcze pamiynto) Ale festiwaly filmowe se nie kradóm yny na Zaolziu, także na Nowe Horyzonty se teraz musicie zajechać do Wrocławia...

Aczkolwiek se w/w festiwal odbywo w Cieszynie, równolegle w tym samym terminie sóm wyśfietlane filmy aji w Cz. Cieszynie - w ramach akcji pod tytułym "Prázdniny s filmem". W piyrfszej połowie tygodnia sóm wyśfietlane filmy polski, w drugi czeski. Zaskoczyło mnie, że pomimo tego, że niemal fszystki wyśfietlane filmy należóm do kategorii śfieżych, tak fszystki projekcje sóm za darmo. Także gdo eszcze nie widzioł taki filmy jak: "Z odzysku", "Mistrz", "Vratné láhve" albo "Grandhotel", tak polecóm w prziszłym tygodniu odwiedzić Cz. Cieszyn. Program możecie nónść na strónce kina Central (musicie ale przerolować przez czerwcowy program...)

Btw. jeśli bejecie mieć szczynści a potkocie mnie tam, tak możne dostaniecie piwko gratis.

pewny link | komentarze (2)

Jak mnie słowacko policja odstrzigła od moich własnych strónek

środa 4.7.2007 00:34

Tym razym do was nimóm bajeczke na dobranoc. Dzisio móm do was historie z życia wziyntóm...

Przed pore dniami żech se fszymnół, że mi nie jadóm strónki. Prawiłch se, że asi jaksi chfilowy wypadek u mojigo webhostera, ale potym żech se u Yuhůa przeczytoł, że to nima yny taki sobie wypadek.

W skrócie: Słowacko policja wpadła do serwerowni moigo webhostera a zabawiła 10 serwerów. Tym samym naroz odpoiła 3500 strónek (pry cca 3% słowackigo internetu).
Nie bedym tu rozebiyrać, jaki ku tymu mieli powody, ale sposób, w jaki całóm operacje przeprowadzili, był eufemistycznie powiedziawszy dość nieszczynśliwy...

Jeśli was interesujóm szczegóły, tak polecóm przeglónd linków na blackhole.sk.

Btw. gdo mi piyrfszy do komentarzy napisze, jak se po polsku powiy wypadek, tak mo u mnie piwko!

pewny link | komentarze (3)

140 minut

poniedziałek 11.6.2007 10:17

To nima tytuł żodnego nowego hollywódzkigo filmu, to je wartość moigo nowego rekordu, kiery żech mioł to (nie)szczynści pokonać fczora na trasie Zaolzi - Praga. Ale to żech eszcze dopadnół relatywnie dobrze, w porównaniu z nikierymi inszymi, kierzi majóm to (nie)szczynści jeździć po tej samej trasie. Albo raczy majóm to nieszczynści też jeździć z amaterami...

pewny link | komentarze (7)

Bajeczka o Czesiu (na dobranoc)

sobota 2.6.2007 00:40

Spicie uż? Jeśli ni, tak móm do was bajeczke Je o Czesiowi a jego kumplach z Drógiej Be. Słodkich snów!

A abych nie zapómnioł: dziynkujym wochinkowi, że se nie boł a Czesia mi sypnół!

pewny link | komentarze (5)

Moja piyrfszo demonstracja

niedziela 27.5.2007 22:36

Nie wiym, czy gdo z was zaregistrowoł, że my fczora w Pradze mieli demonstracje przeciw umieszczyniu amerykański bazy radarowej w Czeski Rep.? Jako współmieszke zaangażowanego przeciwnika bazy radarowej mnie oczywiście nie minyło pytani, czy też nie chcym iść. Zastanawiołch se yny chfilke a jak żech se zdecydowoł, uż asi tuszicie.

Prowde powiedziawszy, szeł żech tam z trzech powódów - czynściowo z przekonania, czynściowo z ciekawości a czynściowo z tego powodu, że była piekno pogoda a przi taki pogodzie se dobrze foci.

Do tych, kierych interesuje punkt piyrfszy, czyli jaki je mój poglónd: Jak narazie żech nie słyszoł żodyn przekonywujóncy argument za bazóm. Co gorsza, denerwuje mnie agnorancja arogancja nikierych przedstawicieli rzóndu w tej sprawie. Ludzi, kierzi rzóndzóm aji dziynki moimu głosu. W taki sytuacji żech je zdecydowanym zwolennikym tego, aby było referendum w tej sprawie. Nie tfierdzym, że wiynkszość se nimoże zmylić. Może a dlatego je zadaniym tych u steru te wiynkszość rozumnym argumentowaniym przekonać - a to se niestety w tej sprawie nie dzieje.

Do tych, kierych interesuje punkt drugi: Moja ciekawość nie była zawiedzióno. Było ciekawie, aczkolwiek raczyj z powodu obecnego towarzystwa, niż samego przebiegu demonstracji. Przemówiynia były aż na wyjóntki dość przeangażowane (czyli nie trzymały se yny tematu referenda a bazy, ale zbytecznie agresywnie atakowały USA, ODS albo prezydenta Busha). To mnie nijak nie zaskoczyło, ale oczywiście ani niespecjalnie zachwyciło. Nejciekawszym momentym demonstracji z moigo punktu widzynia asi było rozpoczynci pochodu na Hradčany - troche se my z Honzóm a eszcze jednym kolegóm zagapili a tak se my zaszeregowali aż na samym kóńcu pochodu, kiery tforzyli anarchiści. Jeśli nas miyndzy nimi gdosi wyfocił, tak mómy fszyscy trzej po karierze politycznej...

A na kóniec cosi do tych, kierych interesuje punkt trzeci...

Ludzi było całkiym sporo. Na ČT twierdzili, że koło 1000-ki, ale myślym, że troche wiyncy... Demonstracja Demonstracja Demonstracja
Demonstracja: kupa gwizdanio a różnorakich transparentów... Gwizdki Jedyn z transparentów Demonstranci
Dobrze wyzbrojónych fotografów tam było oczywiście jak much, ale trza prziznać, że focić było co... Fociak, kierym idzie zabić...:) Demonstrantki
Przechadzka na Hradčany w towarzystwie anarchistów se wóm hned tak nie poszczynści. Btw. z kómunistami (ani tymi młodymi) se moc radzi nimajóm, ale całkiym se im na to darziło nie myśleć... Dalszy przykład tego, jak wspólny nieprzyjaciel poradzi zbliżać ludzi! Wyruszómy na Hradčany Proti základnám bez politických stran Młodzi kómuniści oczywiście nimógli chybieć
Jeśli se wóm fotki podobajóm, tak móm do was dobróm wiadomość - dalszo demonstracja beje z okazji wizyty prezydenta Busha w Pradze - uż 4 czerwca!

pewny link | komentarze (11)

© fszystki fpisy sóm moje:) Chester