Uż tu móm RSS!:)

Archiwum:

Zaolziański blogi:

Nie-zaolziański blogi:

Czymu Waco nie bloguje?

niedziela 29.7.2007 20:39

Odpowiedź je prosto. Bo fórt siedzi w Q-czku! Byłech tam za tyn miesiónc yny dwa razy a pokażde żech go tam spotkoł. To nimoże być przypadek...

Domyślóm se, że tam Waco hlado inspiracje, bo kaj indzi jóm hladać niż u dobrze wychłódzónego piwka, nieprawdaż? Ale ganc naisto to nie wiym, nie pytołech se. Na pewno wiym yny tela, że tam dziynki nimu majóm młode barmanki lekki zamynt w ludziach i twarzach. Ale muszym rzyc, że za to nimoże - pry wyglóndómy podobnie! Bierym to jako kompliment, i choć nie wiym, czy se Waco nie urazi(ł)... Możne by to ale nie było złe, aspóń by możne pod wpływym emocji zaś cosi mignół na sfój blog a negatywno reklama też reklama... Spytejcie se Wjerusz, ta o tym wiy sfoje...

W każdym razie se wesoło uśmiychóm eszcze teraz, jak se na całóm sytuacje wspómnym... O co dokładnie poszło, wóm tu ale opisować nie bedym... Niech mo tyntu wpis takóm lekko tajemniczóm aure...

pewny link | komentarze (6)

© fszystki fpisy sóm moje:) Chester