Uż tu móm RSS!:)

Archiwum:

Zaolziański blogi:

Nie-zaolziański blogi:

4 dni bez kropli alkoholu

pióntek 22.9.2006 00:13

Uwaga! Możne wóm po przeczytaniu tego wpisu zacznym przipadać jako notoryk, także jeśli mnie nie chcecie za takigo brać, tak możne raczy dali nie czytejcie

Tak se mi przitrefiło, żech nafasowoł tabletki, kierych używani wymagało nie picio alkoholu. Normalnie to 'niepici' bierym z rezerwóm, ale teraz żech mioł ty tabletki brać yny 4 dni, tak żech se prawił, że to fakt w stu procentach dotrzymiym. No, skóńczyło to tak, że choć żech tabletki nafasowoł uż zeszły czfortek, tak ostatnióm żech se weznół aż dzisio. Poprostu przez wikend jich zacznóć brać nie szło, fakt ni. Musiołech se to niechać aż na poniedziałek. Co wiyncyj, yny dzisio żech nikómu nie musioł tłumaczyć, czymu na piwo nie pujdym albo że te flaszke wódki dopijymy kiedy indzi...

Jako notoryk se ale nie czujym. Toch se maksymalnie czuł na kóńcu wakacji (tych gimplowskich) przi dopołedniowych poważnych rozmowach z rodzicami (ewent. popołedniowych, jak była imprezka przez tydziyń). Ale faktym je, że okazji nie brakuje... Brakuje akurat czasu, co mi możne nakóniec wychodzi na zdrowi...

Btw. jutro idym na mojito party, uż se cieszym

POPRAWKA: Właściwie uż dzisio. A toch fakt chcioł iść fczasi spać, bo muszym jutro stować uż przed 7... Idym se przibrać z gimplym do kina, nie chcecie iść też?

pewny link | komentarze (5)

Przekludziłch se z Grodziszcza do Trzanowic

środa 13.9.2006 00:48

Uż nie miyszkóm w Cierlicku - Grodziszczu, ale w Cierlicku - Trzanowicach. Gdo tymu nie wierzi, niech se przejedzie od Cierlicka ku Grodziszczu (albo naopak) a fszymo se po ceście znaczek. Albo, jeśli se orientuje w terenie, niech se kuknie tu.

Fszystkich Grodziszczoków (właściwie ex-Grodziszczoków) może aspóń pocieszać myśl, że wraz ze zmianóm miejscowości zamieszkania nóm odpowiedzialni ludzie zafundowali plus minus kilometr drogi z pozwolónóm 70-kóm (zamiast 50-ki).
Dobrze, że aspóń tak, bo z Cierlicka do Trzanowic to uż nima tak blisko, jak kiejsi bywało do Grodziszcza...

pewny link | komentarze (6)

WGrocieStankosia.Org

niedziela 10.9.2006 21:46

Możne to wiycie, możne ni, ale uż skoro 5 roków żech je człónkym Klubu Młodych o nejciekawszej nazwie na Zaolziu Od samego poczóntku pełniym w klubie funkcje wiceprezesa a od niedowna aji funkcje webmastera. Ta mi teraz zabiyro dość kupa czasu, także pomimo tego, że nasze klubowe strónki uż przez dwa tygodnie jadóm, tak żech se tym przyndzyj nie ścignół pochfolić...

pewny link | komentarze (5)

Zaproszyni na impreze SMP

sobota 2.9.2006 09:36

Byłech poproszóny o wywieszyni jednego plakatu w centru Cierlicka a tak mnie napadło, że bych go móg wywiesić aj tu Bo impreza se zapowiado dość ciekawie, także sóm jóm móm w planie odwiedzić. Także aj was serdecznie zapraszóm na Miyndzynarodowy Festiwal Twórczości Młodzieży organizowany przez SMP (móm nadzieje, żech to tłumaczyni moc nie skomolił).

pewny link | komentarze (4)

© fszystki fpisy sóm moje:) Chester