Uż tu móm RSS!:)

Archiwum:

Zaolziański blogi:

Nie-zaolziański blogi:

Jeji piyrfsze całe (piwo)

niedziela 31.7.2005 02:18

Dzisio (tzn. uż fczora) koło pół 11. wieczór w Hajence w Cierlicku, moja koleżanka Fazola wypiła sfoje piyrfsze całe piwo:) Fazolowe piyrfsze całe piwo Fotka myślym mówi za fszystko... Jak mało nikierym starczy... ach jo:)

pewny link | skomentuj

Mod_rewrite

pióntek 29.7.2005 12:20

Chcioł żech se zaś cosi nowego nauczyć, tak żech przedfczorym kapke uprawił strónki. Na zewnóntrz je zmiana skoro niewidoczno, ale możne ście se fszymli, że se pomiyniły odkazy na poszczególne wpisy, komentarze a aji ty po prawej (w archiwum). Sóm teraz taki sympatyczniejsze, ni?:)
Ci co rozumióm tytuł, bedóm wiedzieć, jak żech to zrobił a zbytek to i tak asi nie beje zajimać, także se nie bedym tropił z bliższym tłumaczyniym;)
Akurat przepraszóm fszystkich, kierzi korzystajóm z RSS, że mieli kfuli tej zmianie lawine 'nowych' wpisów... Uż se to nie beje powtarzać, obiecujym:) Btw. RSS kanał teraz fachczy aji na 'piekniejszej' adresie rss.xml (oczywiście też dziynki mod_rewrite:)

pewny link | komentarze (3)

Pure morning

środa 27.7.2005 06:20

Tak se mi dzisio podarziło cosi, w co bych eszcze fczora jak żech szeł spać nie uwierził: Stanółch o 5. rano! Ale ni dobrowolnie, prziznowóm:) Obudził mie tata, że mu ujechoł bus, tak jeśli bych go nie zawióz do roboty autym. Muszym uznać, że tako poranno przejażdżka człowiekowi dobrze zrobi:)
Jakosi se mi uż niechciało (strasznie) moc spać, tak żech se siednół ku laptopiku... kapke posurfiym a potym se chycym roboty. Jeśli tu nie załómiym, tak to dzisio beje bardzo konstruktywny dziyń, normalnie se chytóm roboty koło pół 10. - 10.:)
Ja a eszcze taki jedno pseudofilozoficzne spostrzeżyni: internet je odbiciym realnego świata:) Tak samo jak tam, ani tu nikogo znómego tak fczas rano nie potkocie:))

P.S. Jeśli se nóndzie gdosi taki, gdo wiy od kierej grupy je piosynka, kierej tytuł żech se pojczoł ku sfojimu wpisu, a napisze mi to w komentarzach, tak mo u mnie pozwani na piwko;)

pewny link | komentarze (9)

Nowe Horyzonty

wtorek 26.7.2005 10:14

Jak uż se nikierzi fszymli, w Cieszynie teraz przebiego filmowy festiwal Nowe Horyzonty (Era mój blog nie sponzoruje, tak żech se jóm pozwolił wypuścić:) Oczywiście jako sprawny Cierliczok wychowany na Cielafie (oprócz tego też lokalny patriota a miłośnik dobrych filmów:) żech se prawił, że by chciało na jaksi tyn film skoczyć.

Tak żech fczora szeł kupić bilety na dzisiejsze Příběhy obyčejného šílenství a tu niespodzianka - wysprzedane:( A ni yny na dzisio, aji na ty sobotni... No nic, prawiłch se - mój błónd, mioł żech se jich rychli zarezerwować przez internet, jak uż móm to GPRS (a surfiym aji w Bys3cy na cugowym:))
Hned jak żech prziszeł do chaupy, siodóm ku laptopiku, że rezerwujym bileciki aspóń na jaksi inszy film ale... tu dalsze niespodzianki:
Piyrfsze mie zaraziło, że se idzie teoretycznie rezerwować aji film, kiery je wysprzedany (tzn. napewno nie idzie, ale nie napadło ich, aby z linku [Rezerwacja] zrobili nie-link [Wysprzedane] a tym ludzióm uszetrzili klikanio...)
Dalsze a o wiele bardziyj nieprzijemne było, że rezerwować bilety se człowiek może yny jak se zaloguje. A zalogować se oczywiście może yny jak se zaregistruje. "Szlak by jich!" Ale co, fakt żech dzisio na jaksi tyn film chcioł iść. Imie, nazwisko, adres a email, to nima taki straszne, za chfilke żech to mioł: Tomek Wolny, ul. Żwirki i Wigury 1234, Warszawa (kod pocztowy se nie pamiyntóm, ale stwierdzołch se na polski wikipedii, jeśli je aspóń poczóntek dobry:)) No a email żech doł sfój, ale oczywiście ni chesterowski:) Ok, registracja udano, możesz się zalogować. Żodno autoryzacja kodym na email? No, nie wadzi, beje to rychlejsze:) Tak hura do systemu!
A tu dalszo niespodzianka, do mnie maksymalno: na jedyn seans se idzie rezerwować yny jedyn bilet! "Kurwa, ale my chcymy iść dwo!!!" (też sem tam wrzeszczicie po sfojim laptopie?:)) To uż żech był fest nasrany, ale co - jak uż żech se z tym pierdolił aż do teraz, tak to uż nie wzdóm. Tak żech se prawił, że Tomek może mieć eszcze siostre:) a tak żech se tymczasym tyn jedyn rezerwowoł. Ok, zakończ. Hmm..., numer rezerwacji, super. Podjąć najpóźniej pół godziny przed rozpoczęciem sean... Bla, bla, to znómy... (...) A co to tu je? Przy odbiorze biletów należy mieć dowód tożsamości?!? To se robicie p...

Tak gdo wiy, czy mie dzisio Era w Cieszynie uwidzi...:) aktualizacja tyn sóm dziyń Uwidzi. Móm 2 bileciki na Włóczęge:) Wiyncy żech chcioł widzieć Czuły pocałunek, jednak je bardziyj współczesny a to mi wiyncy odpowiado, ale też uż je wysprzedany...
Eszcze uwidzymy, możne se gdosi po listki nie przidzie...:)

pewny link | komentarze (1)

Dobro wiadomość

niedziela 24.7.2005 21:12

...do mnie:) Prziznali mi na dalszy roku mojóm kolej (17. listopadu) Także wspaniało okazja to zapić:))

pewny link | skomentuj

Yny tak

czfortek 21.7.2005 11:05

Za niecałóm godzinke idym zaprezentować 'próbke' nowych vinisackich strónek. Jech z tego ciutek nerwowy... Ale z tym, jak se czujym rano przed zkuszkóm, se to nie do porównać:)

pewny link | komentarze (1)

GPRS

niedziela 17.7.2005 14:09

Po skoro 3 tydniach "postu" uż zaś móm net bez ograniczeń:) Ni aż tak bez ograniczeń, jak żech był przyzwyczajóny - np. radio posłuchać nimogym, ale za to bez ograniczeń w sensie czasu a głównie przestrzeni - starczy aby był sygnał...:)

pewny link | komentarze (1)

Jak mnie dzisio popołedniu Radegast zachrónił (a dokóńca 2 razy!:)

czfortek 14.7.2005 21:58

Nie wierzicie? Tak posłóchejcie, beje to krótki;)

Po piyrfsze mnie zachrónił przed kompletnym wysuszyniym:) Starczyło żech 3 godziny w nejwiynkszym hycu trajdoł po Cieszynie a potym eszcze ćwierć godziny czakoł na Jole przed pocztóm - oczywiście na słońcu, bo po co bych se do ciynia chowoł, jak uż przeca każdóm chfile musi iść:) Nakóniec miołech prowde, szła, ale ni tak wartko...:)

A po drugi? Siedzymy se uż nareszcie na piwku pod padakym (zogródka od TuTu do niekojarzóncych;), hyc jak diabli, chłodne piwko a ciyń - idylka. Aż tu naroz słychać jak zaczyno grzmić a po chfileczce zaczło walić jak z lawora:) Ku tymu jak z lawora, kiery chfilke postoł w mrażaku, bo z porzóndnymi krupami...
Myśleli se my, że to beje fpoho, bo nad nami słónecznik a nad nim eszcze "padak", ale... po pore minutach uż krupy w padaku zrobiły pore porzóndnych "kapes", słónecznik zacznół minimalnie puszczać, kanał nie ścigoł a woda z pobliski rynny waliła jak w tatrzanskim potoku... no, sranda:) Uciyc uż nieszło, bo piwo nie dopite a ku tymu co z kołym? (moim jedynym, ukochanym:) tak została jedyno możliwość: schować se pod tyn nejwiynkszy słónecznik w pośrodku zogródki (a modlić se, ale to nas jaksi nie napadło:)
Po pore dalszych minutach (łóncznie tak 10 - 15 od tego jak zaczło padać) było fszyndzi paradni krupowe "przewisy":) Akurat my a nasze piwka byli w suchu - pod Radegastowóm ochrónóm:) Był na tela silny, że wode nie puścił a nawiyncy go musioł podpiyrać taki pore cm wysoki betónowy kloc, tak akurat wysoki, że na nim szło mieć nogi a woda go nie zaloła:)

Moje koło niestety od zmokniyńcio nie zachrónił, ale przeżyło, tak mu odpuszczóm...:)

pewny link | skomentuj

Wakacje

pióntek 8.7.2005 16:56

Nareszcie mi uż fakt zaczły. Fczora żech doł zkuszke z programowanio ( =) ) z kierej żech wylecioł na piyrfszym terminie, także z letnigo semestru mi uż chybi akurat ta mataliza. No a zapoczet z programowanio, ale u tego se rachuje z tym, że se oddowo aż we wrześniu - mómy napisać program w jaksim OOP jynzyku, pozwólóne sóm Delphi, C++, Java a możne aj C#. Termin na schfolani projektów (mógli se my teoretycznie wymysleć co chcymy) sice uż minół przed tydniym, ale nasz ćficzóncy nima zdolny odpowiedzieć na mail, kierych mu posyłoł miesiónc tymu, także fórt nie wiym, czy mi mój program schfoli. Także go zacim nie bedym publikowoł:) Ale pocieszóm se tym, że fszystkim, kierym odpisoł hned, go nieschfolił, także snad...:)
Jak żech rzeknół, wakacje mi zaczły, ale niestety to nie oznaczo, że bedym mioł kupa czasu na nic nie robiyni... Jednak mie czako tyn zapocztowy program a jednak wielki webowy projekt (no, ni tak wielki ogólnie, jak raczyj wielki do mnie:) Pracujym (bedym pracowoł) na nowych strónkach firmy Vinis, bo ty stare, kierej majóm uż skoro 4 roki sóm straszne. Aż bedym mioł cosi gotowego do oglóndniyńcio, dóm link - wierzym, że sem tam na mój blog zabłóndzi aji jaksi aktywny webowy krytyk;)
Także tak...

Ja, skoro bych zapómnioł:) Oprócz szkoły a pracy mie przez wakacje czakajóm aji jaksi przijemności (myślym taki ty <3 ;)

pewny link | komentarze (3)

© fszystki fpisy sóm moje:) Chester