Uż tu móm RSS!:)

Archiwum:

Zaolziański blogi:

Nie-zaolziański blogi:

Zkuszka a MA

środa 22.6.2005 13:03

Matematická analýza je postrach fszystkich matfyzaków bez różnicy płci i wieku...:) Sóm tacy ludzie, co se ji nie bojóm, ale tak samo sóm ludzie, kierzi se nie bojóm sfoji śmierci:) W każdym razie wiyncy ludzi se dostanie do nieba, niż zrobi (aspóń roz) zkuszke z MA na MFF:) Dzisio dopołednia żech z ni pisoł pisemnóm a... jak se prawi, beje to cegła jak Aczko, jeśli jóm bedym mieć aspóń na tróje (gdo był u mnie na kolejach, tak wiy, jak wielki je Aczko, gdo nie był, tak se może podziwać jak wypado Beczko a przidać se ku tymu eszcze 4 piyntra:) aktualizacja tyn sóm dziyń Także żodno cegła z nieba nie spadła -> tzn. że w prziszłym tydniu 3 zkuszki 3 dni po sobie:/ Dóm to albo ni, fest to zapijym...:)

pewny link | komentarze (2)

© fszystki fpisy sóm moje:) Chester