Uż tu móm RSS!:)

Archiwum:

Zaolziański blogi:

Nie-zaolziański blogi:

Dziynkujym

pióntek 27.5.2005 13:15

Nigdy se to asi nie przeczyto, ale dziynkujym szoferowi 17ki, kiery mi dzisio rano sóm od siebie otewrził dwiyrze i choć eszcze nie stoł na zastawce a umożliwił mi przesiednóć (przelecieć) na 12ke, do kierej żech skoczył fakt na ostatnióm chfile... Możne se wóm tyn wpis beje zdać jako totalno gupota, ale mnie to bardzo przijemnie zaskoczyło:)

pewny link | skomentuj

Wspómnienie (webmasterowskigo) dzieciństwa

poniedziałek 23.5.2005 21:32

Przypadkym żech przi hledaniu gupot (hladołch 'Przywara':) natrefił na sfoje fest stare strónki, o kierych przeżyciu żech wubec nimioł tusz. No, óno to ani tak nie sóm strónki, jako jedna strónka a ku tymu 'under construction':) Ale z takim designym żech jich potym fakt dorobił, niestety na inszej adresie, kiero uż nie facho...
Możne se jich ale gdosi eszcze pamiyntocie? Tako wielko morda s kulajóncymi oczami była na uwodni strónce:) aktualizacja te samóm godzine Jej... odkryłch eszcze cosi 'archiwniejszego'... A dokóńca w 3 jynzykowych wersjach:)
Także do miłośników (moji) historii: po polsku, po czesku a in english.

pewny link | komentarze (10)

Jak działo sen?

sobota 21.5.2005 17:01

Fczora żech przijechoł z kina a hned żech szeł spać a nic. Ani chwilke se mi nie zdało o tym, że bych kajsi gónił z śfiycóncym mieczym a likwidowoł niegrzecznych facetów albo w sfoji rakiecie odważnie manewrowoł w samym środku kosmicznej bitwy.
A dzisio? Popołedniu żech se po obiedzie nachfilke nacióngnół a i choć żech se budził skoro co 10 min, bo mi pod oknami trzaskajóm balónym różni sportowcy, tak pokażde se mi ścigło cosi star-wars'owatego prziśnić - nic konkretnego, yny jaksi pobłyskiwani laserów a jaksich pore niesympatycznych kosmicznych mordek (ale co byście też chcieli za 10 min:)
Nie rozumiym tymu... Nie orientujecie se gdo przypadkym?

pewny link | komentarze (1)

Pióntek

czfortek 19.5.2005 21:04

O, co a kaj mie czako jutro wieczór:) Bileciki uż sóm zamówione a jo uż se cieszym...:)
No, ale przedtym mie eszcze czako bonusowo pisemka z matalizy, na tóm se uż tak moc nie cieszym...

pewny link | skomentuj

Piyrfszy poseł lata

wtorek 17.5.2005 22:20

Dostołch dzisio sfój piyrfszy letni zapoczet - z UNIXu:) Zkuszke móm 1.6, tak możecie drżeć palce;)

pewny link | komentarze (2)

Legal drugs destroy more lives than illegal drugs

czfortek 12.5.2005 01:50

Jeśli was zajimo, nad czym żech dzisio całe popołedni a połówke wieczoru plus ćwierć nocy przesiedzioł, tak kuknicie na mój esej na angline. No, to kapke kecóm, bo popołedni żech przesiedzioł nad dwóma trzema, moim zdaniym ciekawymi, artykułami:
DROGY: Mýty o legalizaci drog, DROGY: Mýty o kriminalizaci drog a NEJSTRAŠNĚJŠÍ DROGA.
No a aż wieczór żech pisoł tyn esej...:)
Btw. fsadzym se, że jak se to poczyto moja mama, tak piyrfsze co jóm napadnie beje, że móm cosi z narkotykami:) aktualizacja tyn sóm dziyń Dziynkujym Uli za poprawki:)

pewny link | skomentuj

Fuj, fuj, fuj...

poniedziałek 9.5.2005 19:57

Podziwejcie se, co mi nikiere koleżanki, kiere dobrze wiedzóm, że nimóm rod drastyczne sceny, posyłajóm...
Ostrzegóm, żech se na to nie dodziwoł! (no, że jo se na to nie dodziwoł właściwie o niczym nie wypowiado:)) Ja a jeśli se na to fakt bejecie chcieli kuknóć, tak bejecie musieli przecierpieć chfilke gupich reklam... Także fakt to niestoji za to:)

pewny link | skomentuj

Spartak Vlašim aneb co słychać przed hlawakym

pióntek 6.5.2005 13:59

Grajóm: kapke przipici hołmlesi P., T. a L.

P.: "My se vlastně ještě neznáme, já sem Petr."
T.: "Tomáš."
P.: "Smím prosit?"
T.: "Jako že si zatančíme?"
L.: "Do prdele, vy teďkom budete tančit?"
T.: (smích)
P.: "Já jsem tančil závodně za Spartak Vlašim."
T.: "To jo."

pewny link | komentarze (2)

Jech wół...

czfortek 5.5.2005 15:55

Czymu? Dzisio my pisali oprawnóm pisemke z lingebry. Tóm piyrfszóm żech nie napisoł nejgorzi, ale też ni nejlepi, także raczych szeł na oprawnóm, bo niebyło co stracić (liczy se tyn lepszy wynik) Była fakt lechko a ni yny żech jóm spierdolił, ale (a to mnie sere nejwiyncy) ganc tak samo jak te zeszłóm!:(
Także na dzisio oficjalnie prziznowóm - jech wół...
Idym se kajsi głymboko zakopać...:) aktualizacja 10.5.2005 Tak nakóniec żech za tóm pisemke dostoł 27 punktów (ze 40). Za te zeszłóm żech mioł 21, także spokojenost:) Muszym uznać, że nasz ćficzóncy musioł mieć fest dobry humor, jak jóm poprawioł...:)

pewny link | komentarze (2)

Getting hotter... (pn. przigrzywo:)

poniedziałek 2.5.2005 22:06

A to ni yny na polu, ale aji we szkole - ostatni 4 tydnie a potym zkuszkowe. Eszcze gorsze niż w zimie: 6 zkuszek, 6 zapocztów (+ 2 niekredytowe, ale ty sóm dość łatwe w porównaniu ze zbytkym)
Yny tak na marginesie: Kwieciyń był u mnie miesióncym piwa, ciekawe jak bedym nazywoł maj...:))
A eszcze na marginesie II: Partyjo, jeśli to gdo czytocie, tak napiszcie jak to wypado u was;) Jech ciekawy:)

pewny link | komentarze (1)

© fszystki fpisy sóm moje:) Chester