Uż tu móm RSS!:)

Archiwum:

Zaolziański blogi:

Nie-zaolziański blogi:

O szczynściu

środa 28.6.2006 21:11

Zkuszki sóm o szczynściu. Nie wygrowajóm yny ci nejchytrzejsi, ale głównie ci, co majóm szczynści.

Ale to, co mi dzisio prawił profesor Kratochvíl, jak mi zapisowoł jedynke do indeksu, że "štěstí přeje připraveným", tez płaci. Bo na każdego sem tam szczynści zapómni a jaksi to trza aj bez niego docióngnóć aż do czasu, niż se na nas zaś fspómni...

pewny link | komentarze (3)

Pan Twardowski

poniedziałek 19.6.2006 20:14

Uż żeście se możne fszymli, że momentalnie intenzywnie pracujym nad zapocztym z Aplikačního software. Dalszym ze zadań na zapoczet było wytworzyni kómplikowaniejszego dokumentu w Wordzie (możecie se kuknóć, co fszystko my tam mieli mieć). Kapkech se pobawił z treścióm, tak jeśli se chcecie poczytać matfyzacki remake Pani Twardowski, tak śmiało!

pewny link | komentarze (3)

Už ani obláček!

sobota 17.6.2006 10:56

Ekonomi jaksi ostatnim czasym zaskakujóm. Ula biere jednóm namakaniejszóm robote za drugóm a Majjo se doł na propagacje zdrowego życia bez dymu: Už ani obláček!
A jo? Jo całymi dniami siedzym u kompa, fczora żech do 3. rano siedzioł nad jednym z zadań na zapoczet z Aplikačního software (jaksi kolaż w Photoshopu), także nuda...

pewny link | komentarze (2)

Pierdolić takóm pogode

pióntek 16.6.2006 16:22

Wiym, że wy fszyscy, gdo uż mocie po zkuszkach (myślym na was z zazdrościóm całymi dniami) se asi nie bejecie zgadzać z tym co teraz powiym, ale: Do dupy z takóm pogodóm! Kaj je tyn obiecywany chłódny czerwiec?!? Czymu uż skoro tydziyń nima w Pradze ani chmury?! Niech uż pyteczki zapadze!!!

Uff, troszke se mi ulechczyło... Prziznowóm, że ani nic inszego nie było zamiarym tego wpisu.

No nic, odlepiym spocóne rynce od klawiaturki, skóntrolujym jeśli mi zaś guma u przepocónych spodiarów nie powoliła o dalszych 10cm, popracujym na jejich odlepiyniu od krzesła a zóndym se naloć dalszóm szklónke zimnej wody...

pewny link | komentarze (6)

Woe, segra mnie buzeruje, woe...

wtorek 13.6.2006 23:44

Że pry abych cosi napisoł, woe. Ale o czym, woe, jak woe, pogoda jak cyp a ni yny na polu, woe. Stypko w kapsie, a woe nie chcym se chfolić, ale całkiym dość, woe, ale i tak uż je całe w tej... w prdeli. Woe. Także woe, dopijym te fife z winym a pujdym se naloć dalszóm, bo pry 2 - 3 dziynnie sóm zdrowe a jo se średnióm nigdy nie przejmowoł.

Tak zmianu planu - winko przijdzie samo. Także dobro rada, woe. Nigdy nie pij sóm;)

A jak uż blogujesz a pijesz woe, tak nie pisz za każdym drugim słowym woe, bo bejesz wypadać na totalnego, tego... na chuja, woe;)

pewny link | komentarze (2)

Trzeciok w suchu

czfortek 1.6.2006 16:09

Dołch dzisio matematickóm analize II, także żech spłacił zeszłoroczny dług a przi jednym aji nazbiyroł dostatecznóm ilość kredytów abych był "przipuszczóny" do dalszego roku studiów . W przecióngu prziszłych 4 tygodni mnie sice eszcze czako 7 zkuszek (6 + 1 zapoczet, kiery bierym jako zkuszke ), ale teraz uż tu beje taki wiyncyj fklidu...

pewny link | komentarze (3)

© fszystki fpisy sóm moje:) Chester