Uż tu móm RSS!:)

Archiwum:

Zaolziański blogi:

Nie-zaolziański blogi:

Trzeciok w suchu

czfortek 1.6.2006 16:09

Dołch dzisio matematickóm analize II, także żech spłacił zeszłoroczny dług a przi jednym aji nazbiyroł dostatecznóm ilość kredytów abych był "przipuszczóny" do dalszego roku studiów . W przecióngu prziszłych 4 tygodni mnie sice eszcze czako 7 zkuszek (6 + 1 zapoczet, kiery bierym jako zkuszke ), ale teraz uż tu beje taki wiyncyj fklidu...

pewny link | komentarze (3)

© fszystki fpisy sóm moje:) Chester