Uż tu móm RSS!:)

Archiwum:

Zaolziański blogi:

Nie-zaolziański blogi:

Matfizacy

czfortek 30.3.2006 16:31

Bez komentarza... :)

Jaký je rozdíl mezi matfyzákem a bezdomovcem? Matfyzák má menší tašku a v ní notebook za 100 tisíc.

Możecie se kuknyć na wiyncyj podobnych dofcipów. Ale ostrzegóm, możecie se o mnie zacznóć myśleć, żech je fakt jakisi dziwny, że studiujym na tym matfizie;)

pewny link | skomentuj

Wycieczka do Anglii - czynść 0.: wstymp

czfortek 30.3.2006 01:39

Zakerzno antymatfyzacko zagadka je rozwiónzano, także jako żech obiecoł:

To je piyrfszy ze serii wpisów o moji zeszłotygodniowej wycieczce do Anglii. Móm za moc wrażyń, abych jich fszystkich nacis do jednego wpisu, oprócz tego asi małogdo by go doczytoł do kóńca, także myślym, że dlo mnie aj dlo was beje lepsze, jak bedym pisoł na leasing;)

Tak dzisio yny krótko: jechoł żech tam praktycznie yny tak, zwiedzać:) Razym zy mnóm tam jechoł aji Damik a oprócz nas Maro z Agóm, ale z tymi se my potkali aż na miejscu, tzn. w Readingu - je to miasto, kaj aktualnie pobywo Andrzejek, kiery nas do Anglii zaprosił (kómu ty miana nic nie mówióm, mo pecha, ale wierzym, że takich moc nima;)

Tyle na dziś, idym uż spać, bo mi trza jutro fczas stować a focić rozwodniónóm Wełtawe...:)

pewny link | komentarze (2)

5 dziecek a 5 jabłek

środa 29.3.2006 00:30

Chciołech napisać cosi o tym, jako było w Anglii (bo było super a było by o czym pisać), ale dostołch od jednej niemianowanej prawniczki zagadke, z kieróm nie poradzym pognóć, także zamiast opisowanio sfoich śfiyżych wrażeń dumiym nad:

Mama mo 5 dziecek a 5 jabłek w koszyku, każdymu dziecku do jedno jabłko a przeca jedno w koszyku zustanie, jak to?

Czym rychli mi gdosi napisze dobróm odpowiedź do komentarzy, tym rychli bedym móg rozmyślać nad wpisym o Oxford Street, double deckerach, mojim marnym angielskim i podobnymi sprawami...:)
Miołech uż jaksi typy, ale oczywiście złe. Mógbych jich tu napisać, abych wóm oszczyndził zbyteczne starania, ale jo se z nimi strapnił, tak wóm te szanse niechujym też;)

pewny link | komentarze (4)

Coś do kobiet na dziyń po Dniu Kobiet

czfortek 9.3.2006 18:49

Drogi Czytelniczki,
fakt, ale fakt żech se pamiyntoł, żeście miały fczora sfoje śfiynto!:) Ale aż dzisio mi po ICQ prziszeł link na dlo was przeznaczónóm symulacje, kiery tym samym wóm ofiarujym z okazji waszego śfiynta;)

Drodzy Czytelnicy,
jak was znóm, tak naisto se na to też kukniecie;) Także jedno rada: zjiśćcie se jakóm wielkość (A, B, C, D, ewent. E czy eszcze cosi dalszego:) mo ta waszo, bo to naisto dokładnie nie wiycie a bejecie potym musieć typować... tak jak jo:)

pewny link | komentarze (2)

Jarek je frajer

środa 8.3.2006 23:27

Ni yny tymu, że je z Cieszyna:) Tymu, że całe sfoji ostatni koncertowe album doł do darmowej dyspozycji (ścióngnycio na sfoich strónkach). Ale jeśli hladocie Ladovskóm zime, tak jak jo, tak tam jóm nie nóndziecie;) Ta je kónsek obok:)

pewny link | komentarze (1)

Łyżki herbaciane z Tescomy majóm objyntość 52 kropli

sobota 4.3.2006 10:17

Móm to potwierdzóne kilkóma niezależnymi dośfiadczyniami. Tak daleko to zy mnóm zaszło, żech uż je zmuszóny taki... rzeczy robić... Kogo by to (głównie z farmaceutów;) zajimało, tak krople użyte w doświadczyniu sóm krople Ditustatu, kiere by miały wylyczyć mój uż pore dni kuckajóncy kark... Używóm jich dziepro jedyn dziyń, także efekt se tymczasym nie pozwolym oceniać (a nima co, żodnóm zmiane nie czuć). Jedyno widoczno zmiana je, że 1/3 objyntości butelki uż je prycz. A to mnie stoła 54 korón...

Z tego lekkim obliczyniym a dostatecznóm uwahóm (sory za to słowo) płynie, że piwo je lyk. Jeśli mi nie wierzicie, tak rachujcie zy mnóm: 54 / 3 = cosi ponad 17 korón -> cena jednego małego Pilznera tu w P. Jak se dóm jedno małe piwo, tak też żodnych efektów nie widać => piwo je jak Ditustat. Z tego a tego, że Ditustat je lyk, trywialnie (zaś sory za to słowo) płynie, że piwo je lyk!
Myślym, że to musi być każdymu jasne.

Dalszym faktym, uż ni tak naukowym, jak raczyj ekonomicznym, kiery żech se z okazji sfoji choroby uśfiadomił je, że chorować se nie opłaco. Jednak nie poradzym nic konstruktywnego robić (fórt yny leżym a zbiyróm siły na to, abych se zaś zaszeł herbate zrobić - abych mioł czym zapić nastympne doświadczyni...) Także żech je ekonomicznie nie czynny. Jedyne, czym ekonomice pumogóm (niestety ni tej swoji) je, że solidnie utracóm za lyki. Ale tu zaś je problemym to, że momentalnie na tym ani Ci borocy aptykorze uż tela nie zarobiajóm... Także moje pinióndze se kajsi obracajóm, ale kaj..? To uż nie wiym.

Nasuwo se pytani: Czymu? Czymu o tym piszym?:)
Odpowiedź je bardzo prosto. Strasznie mnie nie bawi leżeć na łóżku a yny tak rozmyślać o niczym... To uż o tym raczy piszym;)

Także bedym pisać dali. Idym pisać list. Ja, list. Tyn na papiyrze;) Moja Kiśnia je tociż też nimocno. Ale niechce o tym napisać. Pry uż mo blogowanio pełne RAMki...

pewny link | komentarze (6)

© fszystki fpisy sóm moje:) Chester