Uż tu móm RSS!:)

Archiwum:

Zaolziański blogi:

Nie-zaolziański blogi:

Jarek je frajer

środa 8.3.2006 23:27

Ni yny tymu, że je z Cieszyna:) Tymu, że całe sfoji ostatni koncertowe album doł do darmowej dyspozycji (ścióngnycio na sfoich strónkach). Ale jeśli hladocie Ladovskóm zime, tak jak jo, tak tam jóm nie nóndziecie;) Ta je kónsek obok:)

pewny link | komentarze (1)

© fszystki fpisy sóm moje:) Chester