Uż tu móm RSS!:)

Archiwum:

Zaolziański blogi:

Nie-zaolziański blogi:

Moja piyrfszo demonstracja

niedziela 27.5.2007 22:36

Nie wiym, czy gdo z was zaregistrowoł, że my fczora w Pradze mieli demonstracje przeciw umieszczyniu amerykański bazy radarowej w Czeski Rep.? Jako współmieszke zaangażowanego przeciwnika bazy radarowej mnie oczywiście nie minyło pytani, czy też nie chcym iść. Zastanawiołch se yny chfilke a jak żech se zdecydowoł, uż asi tuszicie.

Prowde powiedziawszy, szeł żech tam z trzech powódów - czynściowo z przekonania, czynściowo z ciekawości a czynściowo z tego powodu, że była piekno pogoda a przi taki pogodzie se dobrze foci.

Do tych, kierych interesuje punkt piyrfszy, czyli jaki je mój poglónd: Jak narazie żech nie słyszoł żodyn przekonywujóncy argument za bazóm. Co gorsza, denerwuje mnie agnorancja arogancja nikierych przedstawicieli rzóndu w tej sprawie. Ludzi, kierzi rzóndzóm aji dziynki moimu głosu. W taki sytuacji żech je zdecydowanym zwolennikym tego, aby było referendum w tej sprawie. Nie tfierdzym, że wiynkszość se nimoże zmylić. Może a dlatego je zadaniym tych u steru te wiynkszość rozumnym argumentowaniym przekonać - a to se niestety w tej sprawie nie dzieje.

Do tych, kierych interesuje punkt drugi: Moja ciekawość nie była zawiedzióno. Było ciekawie, aczkolwiek raczyj z powodu obecnego towarzystwa, niż samego przebiegu demonstracji. Przemówiynia były aż na wyjóntki dość przeangażowane (czyli nie trzymały se yny tematu referenda a bazy, ale zbytecznie agresywnie atakowały USA, ODS albo prezydenta Busha). To mnie nijak nie zaskoczyło, ale oczywiście ani niespecjalnie zachwyciło. Nejciekawszym momentym demonstracji z moigo punktu widzynia asi było rozpoczynci pochodu na Hradčany - troche se my z Honzóm a eszcze jednym kolegóm zagapili a tak se my zaszeregowali aż na samym kóńcu pochodu, kiery tforzyli anarchiści. Jeśli nas miyndzy nimi gdosi wyfocił, tak mómy fszyscy trzej po karierze politycznej...

A na kóniec cosi do tych, kierych interesuje punkt trzeci...

Ludzi było całkiym sporo. Na ČT twierdzili, że koło 1000-ki, ale myślym, że troche wiyncy... Demonstracja Demonstracja Demonstracja
Demonstracja: kupa gwizdanio a różnorakich transparentów... Gwizdki Jedyn z transparentów Demonstranci
Dobrze wyzbrojónych fotografów tam było oczywiście jak much, ale trza prziznać, że focić było co... Fociak, kierym idzie zabić...:) Demonstrantki
Przechadzka na Hradčany w towarzystwie anarchistów se wóm hned tak nie poszczynści. Btw. z kómunistami (ani tymi młodymi) se moc radzi nimajóm, ale całkiym se im na to darziło nie myśleć... Dalszy przykład tego, jak wspólny nieprzyjaciel poradzi zbliżać ludzi! Wyruszómy na Hradčany Proti základnám bez politických stran Młodzi kómuniści oczywiście nimógli chybieć
Jeśli se wóm fotki podobajóm, tak móm do was dobróm wiadomość - dalszo demonstracja beje z okazji wizyty prezydenta Busha w Pradze - uż 4 czerwca!

pewny link | komentarze (11)

W czerwcu móm w planie Akurat Placebo :)

czfortek 24.5.2007 01:14

Jak możne nikierzi kulturalnie zorientowani wydedukowali prosto z tytułu: w czerwcu se wybiyróm na 2 koncerty. 5 czerwca na Placebo do Brna a o 3 dni puźni na Akurat do Bys3ce. Możne se wóm beje zdać, że 2 koncerty w przecióngu jednego tygodnia je kapke moc, ale jo taki obawy nimóm. Obie grupy grajóm dość inszy styl muzyki, na koncercie w Brnie beje asi troche wiyncy ludzi a na koncercie w Bys3cy zaś asi beje troche wiyncy piwa w głowie, także oba dwa koncerty bedóm na pewno diametralnie różne - a to je gwarancja tego, że se ani na jednym nie bedym nudził.

Właściwie możne w czerwcu odwiedzym eszcze jedyn koncert. Możne, bo narazie niestety nima pewne, czy na Festiwal PZKO mnie beje cióngnóć jedynie nadzieja, że tam możne potkóm jaksich znómych a pokecómy u piwka albo czy mnie tam beje cióngnóć aji jaksio ciekawo kapela w programie. A jak se tak dziwóm na oficjalne stróny PZKO, rozmyślóm, czy je w ogóle pewne, że w czerwcu jaksi Festiwal PZKO beje...

pewny link | komentarze (8)

Państwowe matury z matematyki, czyli zadania z życia wziynte...:)

wtorek 15.5.2007 22:13

Tegoroczni maturzyści se tymu możne nie bedóm śmioć (bo jednaczy aji mi słowo matura pore dni przed dniym D poradziało obniżyć poziom humoru na zero absolutne), ale Ci, co uż majóm mature downo za sebóm a yny z ciekawości obserwujóm zamiyszani koło uż pore roków wprowadzanych państwowych matur, Ci se możne zaśmiejóm z "nowych" słownych zadań z matematyki stworzónych na podstawie współczesnych problemów.
Polecóm do obejrzynio aji tym, kierzi by z matematyki nie maturowali ani za pore baniek łapówki!

pewny link | komentarze (1)

Samotność

niedziela 13.5.2007 22:25

Chcym se z wami podzielić trochóm moigo wieczornego sentymentu...

pewny link | skomentuj

Użyteczność do użytkowników Windows

wtorek 8.5.2007 13:19

Mocie przi pracy ze sfoimi Windowsami czynsto odewrzitych kupa okiyn a mocie z tego powodu na lajśni piekny chaos? Natrefiłch dzisio przi surfowaniu na takóm jednóm fajnóm małóm użyteczniotke, kiero wóm po spuszczyniu umożliwi przesuwać okna na lajśni jak se wóm zachce! A za jeji straszny plus bierym to, że umożliwio dokładnie yny to przesuwani okiyn, żodne dalsze zbyteczności na wiyncy!

Gdyby ni GIMP, z kierym żech zacznół przedfczorym eksperymentować tak, że pomału zapóminóm na Fotoszope, tak bych Taskix określił jako moje odkryci tygodnia...

A btw. ku pracy z GIMPym se Taskix godzi idealnie, bo GIMP niestety otwiyro cholernie moc okiyn... Odkrycia tygodnia asi chodzóm parami...

pewny link | komentarze (2)

Zdjyncia z latosi Śmiergustówki

pióntek 4.5.2007 11:07

Sóm do obejrzenia!

pewny link | skomentuj

Czytocie ksiónżki?

pióntek 4.5.2007 01:00

Albo czytocie yny blogi?

Jeśli czytocie aji ksiónżki, tak was możne zainteresuje web knizky.net. Je to na wskroś czeski komunitni web (przepraszóm za czechizm, ale polski odpowiednik żech nigdzi nie słyszoł...), choć nie wiym, czy nimo za pierwowzór jaksi web zza granicy.
Jego celym je wymiana czytelniczych doświadczyń na zasadzie: czytołech ksiónżke => podobała se mi => chcym jóm polecić inszym. Jego wygodóm je, że funkcjonuje bardzo prosto. Niewygodóm, że jak narazie mo dość niskóm liczbe użytkowników. Co je jednym z powodów, czymu o nim piszym...

pewny link | komentarze (3)

Cieszyny...wciónż eszcze na granicy

wtorek 1.5.2007 18:32

W zeszły czfortek żech był na przedstawiyniu Cieszyńskie niebo a od tego czasu mnie łapnół taki tyn sentyment za czymsi co było a uż nima... Fórt se mówiym, jaki by to było fajne, gdyby tak Cieszyn zaś był yny jedyn a przez most Przyjaźni by jeździła tramwaj... Rzeczywistość je niestety inszo a i choć idónc do teatru im. A. Mickiewicza uż nie musicie obchodzać pół miasta przez most Wolności, jak eszcze ni tak downo, tak i tak wóm beje szybko uświadomióne, że ście sóm w inszym kraju, inszym mieście...

W Cieszynach je teraz festiwal filmowy KINO NA GRANICY, tak żech se wybroł na jedyn film, kiery żech nie ścignół widzieć pryndzyj: dokument czeski reżyserki Lindy Jablonské "Kupředu levá, kupředu pravá" o młodych czeskich komunistach i konzerwatywcach, kiery był w ramach festiwalu wyświetlany w poniedziałek w wyżej uż wspómnianym teatrze. Chyba pod wpływym tej sentymentalnej wizji o jednym Cieszynie żech se prawił, że jeśli je festiwal organizowany wspólnie przez czeskóm aji polskóm stróne, tak bez problemu kupiym listek za koróny aji po polski strónie. Pani w oknie kasy teatru mnie z tego przekonania ale warciutko wylyczyła...

I tak ale pozostajym optymistóm a wciónż se myślym, że se dożyjym tego, że bedym młodszej generacji tłumaczył, czymu nikierzi moi rówieśnicy se kupujóm listek na cug do jaksigo Českého Těšína... Narazie mi ale nie pozostaje nic inszego, jak yny sentymentalnie marzyć...

pewny link | komentarze (4)

© fszystki fpisy sóm moje:) Chester