Uż tu móm RSS!:)

Archiwum:

Zaolziański blogi:

Nie-zaolziański blogi:

Wycieczka do Anglii - czynść 3.: obrazki z Londynu

poniedziałek 24.4.2006 12:00

Uż asi po szóste żech fczora prezentowoł fotki z wycieczki do Anglii, tak chcym wartko wykorzystać to, że żech se zaś troche odśfiyżył wspómniynia:)

Opisywać Londyn je bardziyj temat na przewodnik, ni na (jedyn) wpis do blogu. A ani se o to nie bedym staroł - beje wóm musieć wystarczyć pore fotek uzupełniónych moimi wrażyniami, na wiyncyj se fakt nie zmogym...:)

Piyrfsze wrażyni, kiere żech tam mioł było, że Londyn je tako wiynkszo Praga:) Ganc taki same, jak wtedy, jak żech piyrfszy roz przijechoł do Pragi. Cosi w stylu "Wow, to tu je wieeeelki!":) Za rok a pół żech se uż na Prage zwyknół na tela, że uż tu to uczuci nimóm, ale Londyn je jednak wiynkszy:)

Ok, oto zdjynć kilka (dowóm tu yny sfoje, nie wiym, czy by mi Damik pozwolił publikować jaksi jego fotki a i tak żech mioł z czego wybiyrać:)

W Londynie je drugi nejwiynksze ruski koło na świecie, mówióm mu London Eye a mo 135m wysokości. London Eye z daleka London Eye Listek na niego stoi 13 liber a to było ku kóńcu wycieczki uż na mnie za moc. Także żech nim nie jechoł. Bierym to jako fajny powód, czymu do Londynu zaś zajechać:)

Londyński metro je nejstarsze na śfiecie a je to na nim znać. Ale mo sfojóm atmosfere, każdo stacja je inszo, je ciekawsze niż to praski. I choć w pośrodku wyglóndo podobnie:) W metrze Fakt ostro kamera A je pełne kamer, ale to ni yny metro - kamery tam sóm fakt na każdym rogu. Ale ta antygołymbiowsko je z metra:) (jeśli se dziwicie, jak se do metra mogóm dostać gołymbie, tak ta stacja była czynściowo na powierzchni:)

To, że ście sóm w kraju, kaj panuje królewsko rodzina, poznocie ni yny po pinióndzach a znaczkach pocztowych (na kierych je fszyndzi yny królowa Alżbieta II), ale aji po tym, że naroz na drodze obok was zastawióm ruch a o chfilke puźni se tam "mignie" kolaska jak z bajki:) Btw. z ruchym kónnym se w Londynie jak najbardziyj liczy:) A aji z bajkerami:) Kolaska jak z bajki Dżentelmeni na kóniach a rowerkach majóm w Londynie zielónóm:)
Trowniki w Londynie sóm przysłowiowo angielski. Sztrasznie se mi podobało, że nie było zabrónióne po nich szłapać, raczyj odwrotnie, w parkach to było ganc normalne:) A fakt se o nich starajóm. O trowniki se tam starajóm... Grodziszcki lyń na angielskim trowniku Ale utrzymywani trowników tam majóm dość ulechczóne klimatym - za całóm zime tam pry śnieżyło pół godziny a oprócz tego z własnego dośfiadczynia mogym powiedzieć, że lekki deszczyki a słóneczno pogoda se tam zmiyniajóm bardzo regularnie:)

A czym se mi Londyn zdoł najbardziyj wyjóntkowy? Moc inszych milionowych miast żech nie pozwiedzoł, tak nimóm z czym moc porównać, ale strasznie se mi podobało to, jaki je różnorodny (kulturowo) a głównie jak sóm ty różne kultury blisko siebie a fszelijak namiychane po całym Londynie. Np. nowoczesne City z drapaczami chmur je hned obok dzielnicy, kaj se czujecie jak w Bangladeszu:) Ale to se niestety na fotkach moc nie do uchwycić (teda, mi se to nie udało). Tak aspóń se kuknicie, jak wyglóndajóm dómki na Camdenie (też bardzo ciekawo dzielnica) a jakich ludzi możecie potkać na ulicy:) Camden - ulica Camden - dómki Że przez to cosi widzóm... Punx need beermoney:)

pewny link | komentarze (6)

Expert na miny

niedziela 23.4.2006 14:13

Ostatnimi dniami pracujym o 106. A jednóm z rzeczy, ku kierej żech se dopracowoł (oprócz specyfikacji r.p.) je moim zdaniym całkiym piekny rekord;)

pewny link | komentarze (6)

Ročníkový projekt

pióntek 21.4.2006 00:11

Aż do niedzieli żech mioł głowe pełnóm Śmiergustówki, aż do dzisia żech mioł głowe pełnóm rocznikowego projektu. W skrócie se go do określić jako (do tej pory) nejwiynkszy szkolny projekt.

Je to piyrfszy softwarowy projekt, kierego realizacja zależy od nas od samego poczóntku aż do kóńca:
1. muszymy wymyśleć temat (określić problem), kiery bedymy w ramach projektu rozwiónzywać
2. załatwić kogosi, kogo ta problematyka zainteresuje
3. dokładnie specyfikować sposób realizacji projektu
4. zrealizować to co my obiecali
5. fszystko porzóndnie zdokumentować

Dzisio żech mioł termin oddanio dokładnej specyfikacji (tzn. momentalnie żech zakóńczył punkt 3.). Także dlo zainteresowanych: specyfikacja mojigo projektu a strónki mu pośfiyncóne.

pewny link | komentarze (3)

Zaś sóm...

czfortek 13.4.2006 01:24

Dzisio (fczora) se odkludził Tom (mój spolubydla na kolejach). Podobnie jak w zeszłym roku bedym mioł do kóńca letnigo semestru pokój yny do siebie. Móm teraz 2x wiyncyj przestrzyni na odkłodani sfoich rzeczy:) Ale nima z kim pokecać, pośmioć se...

pewny link | komentarze (2)

Łapła mnie (skoro) śmiergustówkowo atmosfera

wtorek 11.4.2006 01:29

Posłóchóm imprezowóm muzyczke a uż se strasznie cieszym...na partyje, na tequile, na to jak zaparzym:) Btw. mocie jaksi propozycje, co byście tam chcieli słyszeć?;)

A jeśli nimocie poniyńcio o czym mówiym, tak wóm możne aspóń kapke pumoże zaproszyni.

pewny link | komentarze (5)

Wycieczka do Anglii - czynść 2.: angielski pocióngi

niedziela 9.4.2006 13:11

Jadym vlakem vyšší kvality do Pragi, tak mnie napadło krótko pisnóć cosi o pocióngach w Anglii. Yny krótko, bo tygodniowe dośfiadczyni na jednej trasie (London Paddington - Reading, ewent. Reading - Oxford) nie starczy na jaksi porównani, ale konkretne doświadczyni móm taki: Angielski pocióngi sóm ciche, wartki (+- 40 mil my jeździli za +- 35 min) a skoczóm na kolejach asi tak malutko, jak prażski metro... Spuźniynia majóm regularne, głównie w godzinach szczytu - podobo se mi, że u spuźniónych cugów nie podowajóm czas prawdopodobnego spuźniynio, ale czas o kierej je oczekiwany odjazd (expected:) A jedna rzecz na kieróm bedym eszcze dłógo fspóminać - sóm mastnie drogi:)

pewny link | skomentuj

Wycieczka do Anglii - czynść 1.: double deckerki

wtorek 4.4.2006 00:26

Fszyscy jich znocie, czyrwóne piyntrowe autobusy z kierych słynie Londyn. Ale faktym je, że nie jeżdzóm yny w Londynie. Choć żech se fszymnół, że yny w Londynie jeżdzóm czyrwóne (a żodne insze), natomiast poza nim jeżdzóm jakikolwiek insze yny ni czyrwóne. Interesowało by mnie, czy to tak je naschfol, czy to był yny przypadek... Nie wiycie?

Jeżdzyni DD-ym je idealne głównie w sytuacji, jak uż człowieka po całym dniu trajdanio miyndzy pamióntkami fest bolóm nogi... Siedniecie na jaksigo, kiery mo akurat wolne fleki w przodku na piynterku a możecie oglóndać wieczornóm Oxford Street z wysokości 4 metrów:)

Double deckerki w Londynie Widok z piyntra Wieczorno Oxford Street Aż nie bedym wiedzioł, co z pinióndzami, tak se jednego kupiym do Pragi:)

pewny link | komentarze (4)

© fszystki fpisy sóm moje:) Chester