Uż tu móm RSS!:)

Archiwum:

Zaolziański blogi:

Nie-zaolziański blogi:

Google je nejwiynkszy światowy gołymbi pracodawca

wtorek 23.1.2007 23:57

Używóm Google każdy dziyń, ale aż dzisio żech stwierdził, jak to je możliwe, że poradzi tak wartko nónść strónki, kiere hladóm. Tajemnica je dość zaskakujónco - w skrócie powiym, że tkwi w gołymbiach!

pewny link | komentarze (9)

Offline czyli (wirtualnie) mortwy

niedziela 21.1.2007 01:07

Pry sóm ludzie, co uż byli w połowie drogi na onen świat a wrócili se. Jo był 14 dni na onym świecie wirtualnie a teraz żech uż zaś je zpatki, uż zaś online. Z tymi dwóma babkami jehowkami, kiere mnie odwiedziły przed Śfiyntami to nic wspólnego nimiało, i choć wiadomość niosónco one poselstwo mojej wirtualnej śmierci klinicznej też była po angielsku. Nie chcym se tu teraz o tej sprawie rozpisywać, możne eszcze bedym mioł na to dość czasu, jak bedym z jej powodu siedzioł w wiynziyniu.

Możne. Możne ni, możne bedym mioł szczynści albo bedym mioł szczynści a dobrych prawników po sfoi strónie. Raczy ale spolygóm yny na to szczynści...

W każdym razie żech chcioł sfoich wochinkowatych wiernych czytelników uspokoić. Pomimo fali nagłych odejść zaolziańskich blogów na ów świat mój blog jeszcze nie odszedł! Chfile żech o tym, że go tam niechóm pójść, rozmyśloł. Prziznowóm.
Ale potym żech se wyobraził ty samotne wieczory z laptopym a winkym po rynce a wylynkołch se...

Co bedym bez bloga robił? Pić winko mogym aji tak, ale pić winko u blogowanio? To je to, co by mi brakowało!

A oprócz tego, nic mnie nie pocieszy tak bardzo, jak se rano po trzyźwu poczytóm wasze komentarze! No, możne mnie troche bardziyj pocieszy, jak se po trzyźwu poczytóm sfój wpis. Ale wasze komentarze też sóm dobre! A co mnie też cieszy, je z obecności waszych komentarzy pośrednio płynóncy fakt, że aspóń nikierzi z was umióm rachować na palcach.

Ale aby tu nie było tak wesoło. Tyntu wpis mo być kapke smutny, bo mi je kapke smutno, że żech teraz nima kaj indzi - tam, kaj se dzisio wieczór fakt pije. Także bych przy okazji swojego zaś-po-miesióncu blognycio chcioł poprosić o minute wirtualnego cicha (starczy jak zciszycie Winamp) za tych, kierym se nie udało wrócić, czyli mianowicie: za blog Danielki, za Gosin blog (za tyn 2 minutki, bo odeszeł uż 2 razy) Dali za Hadudczyn jabkowy blog a Waców panelag a w kóńcu i za blog sam(ozwan)ego Zaolziaka, kiery by mnie na pewno za dzisiejszy winkym pachnóncy wpis pochfolił.

Zalinkowołch bych na ty blogi, ale wiynkszość z nich uż nie istnieje ani fizycznie, także se aspóń idym naloć dalszóm fifke winka a wypić za ich pamióntke!

pewny link | komentarze (11)

© fszystki fpisy sóm moje:) Chester