Uż tu móm RSS!:)

Archiwum:

Zaolziański blogi:

Nie-zaolziański blogi:

Jak to u mnie ze zkuszkami było

poniedziałek 28.2.2005 21:20

Krótki rzut oka do moich wpisów na blogu z okresu zkuszek (pieknie po polsku bych mioł powiedzieć sesji) mi uświadomił, żech oprócz jednego razu, kiedych se wytruchlił nad niezrobiónóm zkuszkóm, wubec nie wspómnioł o tym, jak mi ty zkuszki idóm.
Tak posłóchejcie...

Piyrfszo moja zkuszka praktycznie nie była zkuszka. Był to praktyczny test z programowanio a rachuje se yny na zapoczet - dostaniecie jaksi przikład a mocie go w Pascalu za 3 godz. naprogramowac a odladzić aby pracowoł, jak mo. Zrobiłch go na piyrfsze podejści, nimiołch moc ciynżki zadani, ale siedziołch nad nim całe ty trzi godziny (ale i tak żech nakóniec odchodzoł rychli niż asi dalszo połówka ludzi:) Mój problem był głównie w tym, żech nima zwykły pracować w DOSie (do tych co nie wiedzóm - je to nieobrazkowy system operacyjny - pracujecie yny w jednym oknie:) A jak w takim DOSie zpuścicie program, kiery mo 'nekonecznóm smyczke' (zacykli se), tak was zachróni jedynie tzw. 'trojhmat'... Jo z niego musioł skorzystać 2 razy:) Ja a tako perełka - aczkolwiek tyn test żech zrobił uż 19.1, tak zapoczet z programka fórt nimóm - trza mi eszcze dopisać zapocztowy program a tyn piszym uż 2 miesiónce a fórt ni a ni go dopisać...:/

Dalszy mój egzamin (uż żech se fspómnioł, jak se tymu po polsku mówi:) był uż prawdziwym egzaminym, choć yny pisemnym - ale prawdopodobnie dziynki tymu żech z niego dostoł anie:) Miołch straszne szczynści, bo odpowiedź na jedno pytani - 'obarvení grafu pěti barvami' (piekne wiecy se uczymy, że?:) żech se nauczył rano w tramwaju a o co tam idzie, żech porzóndnie zrozumioł aż na tym egzaminie:) Ja a abych był ścisły, tak tyn egzamin był z diskretki.

Potym prziszeł tyn gupi egzamin z kierego mnie wyloł. Też był pisemny, ale moja pisemno odpowiedź nie starczyła ani na tróje, także żech eszcze dostoł okazje naprawić se reputacje ustnie. Ale nie wyszło, p. Jirovský dobrze wiedzioł, na co se spytać, abych nie wiedzioł... Z principů počítačů jsem prostě neprospěl...

Ztracóno zkuszka mie możne kapke nakopła a zmotywowała do tego, żech po wikendzie pełnym matematicki analizy, kfuli kierej żech pośfiyncił aji bal gimplowski, mioł maksymalnie udany tydziyń: W poniedziałek żech dostoł zapoczet, we środe zrobił pisemnóm a we czfortek ustnóm a to ku tymu tak dobrze, żech se z tróji, kiero mi wychodzała po pisemnej, poprawił na dwóje! Możne se wóm to zdo mało, ale ukożym wóm sfój zeszyt do MA a zrozumicie:)) (zrozumicie, czymu to je do mnie taki sukces, ni MA;))

Po MA uż żech był fklidu, bo ze szkoły uż mnie nimógli wyciepać (rachowołch przi tym uż aji z tym, że zapoczet z programka praktycznie móm:)) Byłch aż za moc fklidu, na algebre se mi skoro wubec niechciało uczyć, na zapoczet żech se eszcze jaksi przinucił - też żech go doł aż pore dni przed zkuszkóm (na 3. podejści:) Ale przekonoł żech se a cosi se nauczył a tóm algebre żech nakóniec doł, sic za trzi, ale przece:)

Tak mi nakóniec zbyły ty za*** PP. Na ty żech se uż skoro wubec nie uczył - nieszło to, uż se mi tak strasznie niechciało, że bych tymu przedtym ani nie wierził, że se mi cosi tak strasznie nie beje chcieć:) Pisemno czynść była spoko, była to typowo 'dávačka', pytania dokładnie ty, kiere były w zeszłym roku a kierech mioł dobrze naszprtane - niestety na piyrfszy termin, ni teraz... Dość żech tóm pisemnóm czynść skidoł, ale i tak żech z ni mioł o dość wiyncy punktów, niż na 1. terminie. Było to aji tym, że VJJ łagodni ocenioł (dowoł aji czynściowe punkty, za snahe:) Ale w odróżniyniu od 1. terminu teraz uż ku ustnym musieli fszyscy, aji Ci co mieli z pisemnej jasnóm ocene a na rychlejszym terminie by se ku VJJ zaszli yny po zapis do indeksu. Do nikierych to było nieszczynśliwe (wiym o jednej dziołsze, co wyleciała a to miała z pisemnej przez 50% - dlo ilustracji, 30% 'miało' starczyć na troje...) Jo bardzo taktycznie (teraz to tak mogym określić:) szeł aż przedostatni a muszym uznać, że na mnie uż był grzeczny - doł mi 2 ni moc piekne pytania, jo na nich mu ni moc pieknie odpowiedzioł, ale pomóg se mi wykoktać a nakóniec mi doł za trzi...
Był to fest dobry pocit, ostatnio zkuszka w kapsie...:)

pewny link | skomentuj

Cicho sza

poniedziałek 28.2.2005 20:04

Dłógo żech nic nie napisoł... Ewidentnie to nikómu nie wadzi, bo nie było żodnych negatywnych reakcji z tego powodu, ani mailowych ani komentarzowych ani osobistych:) Także kapke rozmyślóm, jeśli wogóle warto eszcze cosi pisać. Z drugi stróny niedowno żech se dowiedzioł, że mój blog czytajóm aji ludzie, u kierych bych to nie czakoł.
Tak pójmy z tym koksym:) (kómu to cosi przipomino, nima wedle - ale o tym potym:)

pewny link | komentarze (2)

Radość a stres

środa 2.2.2005 17:00

Dzisio żech zrobił pisemnóm zkuszke z mat. analizy (to je taki tyn przedmiot, kfuli kierego żech na zapoczet musioł wyrachować 70 przikładów:) Móm strasznóm radość, bo moc ludzióm se to nie podarziło, ale równocześnie żech je aji strasznie nerwowy, bo jutro mie czako ustno zkuszka a eszcze tego dość nie umiym (ani na te tróje) Tak mi drżcie palce...

pewny link | komentarze (1)

© fszystki fpisy sóm moje:) Chester