Uż tu móm RSS!:)

Archiwum:

Zaolziański blogi:

Nie-zaolziański blogi:

140 minut

poniedziałek 11.6.2007 10:17

To nima tytuł żodnego nowego hollywódzkigo filmu, to je wartość moigo nowego rekordu, kiery żech mioł to (nie)szczynści pokonać fczora na trasie Zaolzi - Praga. Ale to żech eszcze dopadnół relatywnie dobrze, w porównaniu z nikierymi inszymi, kierzi majóm to (nie)szczynści jeździć po tej samej trasie. Albo raczy majóm to nieszczynści też jeździć z amaterami...

pewny link | komentarze (7)

Bajeczka o Czesiu (na dobranoc)

sobota 2.6.2007 00:40

Spicie uż? Jeśli ni, tak móm do was bajeczke Je o Czesiowi a jego kumplach z Drógiej Be. Słodkich snów!

A abych nie zapómnioł: dziynkujym wochinkowi, że se nie boł a Czesia mi sypnół!

pewny link | komentarze (5)

© fszystki fpisy sóm moje:) Chester