Uż tu móm RSS!:)

Archiwum:

Zaolziański blogi:

Nie-zaolziański blogi:

Zakochany wszerz

środa 28.2.2007 00:55

Różne myśli mi migały miyndzy uszami, jak żech se w niedziele dopołednia pieszo wracoł z jednej podarzónej imprezki w Stanisłowicach. Miyndzy innymi żech rozmyśloł nad jednym zagadniyniym, kiere mi uż miyndzy uszami migało pore razy przed tym. Rozmyślołech o tym, jak długo może być człowiek zakochany...

Nie jem śniadania, bo myślę o Tobie,
Nie jem obiadu, bo myślę o Tobie,
Nie jem kolacji, bo myślę o Tobie,
Nie śpię... bo jestem głodny.

Kiejsi kajsi żech czytoł, że tyn piyrfszy etap miłości, kierego przejawy tak pieknie określo powyższy wierszyk, trwo maksymalnie dwa roki, wyjóntkowo dłużyj. W związku z czym ostatnim czasym o tym rozmyślóm czynści niż downij...

Podczas tej niedzielnej drogi do dómu żech na żodnóm definitywnóm odpowiedź nie prziszeł, ale w sumie żech żodnóm nie hladoł. Chciało se mi głównie o tym fszystkim rozmyślać, boch mioł głowe pełnóm wrażyń z imprezki. Ale dzisio żech podczas surfowanio po necie natrefił na ciekawy artykuł, kiery twierdzi, że zakochanie (albo bardziyj ogólnie miłość) se skłodo z 3 kolejnych etapów: pożądania, zauroczenia a przywiązania. Tako definicja mnie naprowadziła ku (do mnie optymistycznymu) stwierdzyniu, że żech je zakochany wszerz - równocześnie przywiązany, zauroczony a pożądający... Z czego płynie, że żodne przejści do dalszego etapu (chciane czy niechciane) mi nie zagrażo...

Na drugóm stróne w nieśmiertelność miłości uż nie wierzym... Ale znocie taki to z regułami a wyjóntkami, ni?

pewny link | komentarze (14)

Nie chce se mi pisać, tak o tym piszym

wtorek 20.2.2007 21:58

Ciekawiła by mnie jedna rzecz, tak se was spytóm

Czy se wóm też czasami stowo, że z zaskoczyniym stwierdzicie, że cosi co ście zawsze radzi robili, bo w was wyzwalało mocne pozytywne uczucia (a teraz niekoniecznie mówiym o seksie) naroz robicie rzadko albo skoro w ogóle a ani troche wóm to nie brakuje? A jak to stwierdzicie, tak se czujecie zaskoczóni? Tak samo jak jo, jak se uświadomiym, żech uż 2 miesiónce nie siedzioł na kole (ani go nimóm dóma, ale to je inszo historia), od Świónt żech sóm od siebie nigdzi nie zaszeł na porzóndnóm przechadzke z fotiakym a na blog piszym yny tymu, abych wóm wytłumaczył czymu nie piszym...?

A przi tym mi ani jedna z moich bardzo ulubiónych czynności (jeżdżyni na kole, focyni, tfórcze pisani) nie brakuje. Móm sfojóm teorie czymu, ale z tóm se teraz nie bedym zwierzoł. Yny by mnie ciekawiło, czy miywocie też taki problem? Roboczo go nazywóm sybrakobrucz (czyli Syndrom Brakujóncego Odczucia Braku Ulubiónych Czynności)

pewny link | komentarze (10)

Apatheia i-legalne

niedziela 4.2.2007 23:47

Czyli o moim przejściu na "stróne światła".

Przed pore dniami mi prziszeł forward email z informacjóm, że Apatheia je nominowano w konkursie VOLBY RO(C)KU czasopisma Rock & Pop w dwóch kategoriach - album ro(c)ku a objev ro(c)ku. Gdo z was nie zno Apatheie, niech raczy ani dali nie czyto a yny se cicho w kóncie czyrwiyni ze wstydu... To, że Apatheia nareszcie wydała sfój album było do mnie przijemnym zaskoczyniym, także żech na nich rod zagłosowoł (wy możecie zagłosować też)

Kukłech zaroz potym ze zwiedawości na jejich strónki a tamch zjiścił, że inkryminowany album se idzie kupić aji na muzycznym portalu i-legalne.cz. To mnie zaciekawiło eszcze wiyncyj, bo o i-legalne.cz żech uż conieco słyszoł a opinie to były raczyj niepochfalne... (To wiycie, aj negatywno reklama przicióngo...) Kukłech tam a po stwierdzyniu, że za całe album (10 piosynek) tam chcóm 149 korón (!), żech dali nie rozmysloł a szupnył go do koszyku. Zakup przebiegnół warciutko (pomijajónc powinnóm rejestracje) - przi płacyniu kartóm se ani nie ścigniecie odskoczyć na wecko...

Ale problemy żech przeczuwoł. Uż od poczóntku, jak żech se przeczytoł, co se to właściwie de facto kupujym. W każdym razie aż do momentu, do kiedy żech se ścióngnół kupióny album we formie .wma plików, fszystko idealnie klapało.
Ale potym se zaczło sypać. Ono tociż nie wystarczy se ty piosynki ścióngnóć, trza se ku każdej eszcze potym ścióngnóć licencje - dziepro potym idóm przegrać we waszym ulubiónym playerze. A to licencjowani delikatnie mówiónc troche nawalo... Także oprócz tego, że licencje ku każdej piosynce trza ścióngnóć ekstra (nie udało se mi zjiścić, czy se to do jaksi grupowo), tak żech nakóniec cały tyn proces musioł zrobić w sumie na 3 razy...

Nakóniec se ale udało. Choć żech zjiścił, że na sfoi Żofce se ty super chrónione wmaczka nie przegróm, bo je za staro, tak aji tyn problem mioł rozwiónzani. Nienapadno wskazówka je prosto na samych strónkach i-legalne.cz. W ramach licencji mocie aji ograniczónóm ilość wypolyń albumu na normalne CD, kiere se potym w niczym nie różni od normalnego audio CD. Takigo tego, co se go naisto każdy rozumny człowiek dla pewności skopiuje we formie empetrójek na sfój harddysk, gdyby se mu przypadkym poszkrobało...

Także gdybyście se też chcieli wypróbować, jaki to je po "strónie światła", tak tako Apatheia je dobry poczóntek!

pewny link | komentarze (5)

© fszystki fpisy sóm moje:) Chester