Uż tu móm RSS!:)

Archiwum:

Zaolziański blogi:

Nie-zaolziański blogi:

Apatheia i-legalne

niedziela 4.2.2007 23:47

Czyli o moim przejściu na "stróne światła".

Przed pore dniami mi prziszeł forward email z informacjóm, że Apatheia je nominowano w konkursie VOLBY RO(C)KU czasopisma Rock & Pop w dwóch kategoriach - album ro(c)ku a objev ro(c)ku. Gdo z was nie zno Apatheie, niech raczy ani dali nie czyto a yny se cicho w kóncie czyrwiyni ze wstydu... To, że Apatheia nareszcie wydała sfój album było do mnie przijemnym zaskoczyniym, także żech na nich rod zagłosowoł (wy możecie zagłosować też)

Kukłech zaroz potym ze zwiedawości na jejich strónki a tamch zjiścił, że inkryminowany album se idzie kupić aji na muzycznym portalu i-legalne.cz. To mnie zaciekawiło eszcze wiyncyj, bo o i-legalne.cz żech uż conieco słyszoł a opinie to były raczyj niepochfalne... (To wiycie, aj negatywno reklama przicióngo...) Kukłech tam a po stwierdzyniu, że za całe album (10 piosynek) tam chcóm 149 korón (!), żech dali nie rozmysloł a szupnył go do koszyku. Zakup przebiegnół warciutko (pomijajónc powinnóm rejestracje) - przi płacyniu kartóm se ani nie ścigniecie odskoczyć na wecko...

Ale problemy żech przeczuwoł. Uż od poczóntku, jak żech se przeczytoł, co se to właściwie de facto kupujym. W każdym razie aż do momentu, do kiedy żech se ścióngnół kupióny album we formie .wma plików, fszystko idealnie klapało.
Ale potym se zaczło sypać. Ono tociż nie wystarczy se ty piosynki ścióngnóć, trza se ku każdej eszcze potym ścióngnóć licencje - dziepro potym idóm przegrać we waszym ulubiónym playerze. A to licencjowani delikatnie mówiónc troche nawalo... Także oprócz tego, że licencje ku każdej piosynce trza ścióngnóć ekstra (nie udało se mi zjiścić, czy se to do jaksi grupowo), tak żech nakóniec cały tyn proces musioł zrobić w sumie na 3 razy...

Nakóniec se ale udało. Choć żech zjiścił, że na sfoi Żofce se ty super chrónione wmaczka nie przegróm, bo je za staro, tak aji tyn problem mioł rozwiónzani. Nienapadno wskazówka je prosto na samych strónkach i-legalne.cz. W ramach licencji mocie aji ograniczónóm ilość wypolyń albumu na normalne CD, kiere se potym w niczym nie różni od normalnego audio CD. Takigo tego, co se go naisto każdy rozumny człowiek dla pewności skopiuje we formie empetrójek na sfój harddysk, gdyby se mu przypadkym poszkrobało...

Także gdybyście se też chcieli wypróbować, jaki to je po "strónie światła", tak tako Apatheia je dobry poczóntek!

pewny link | komentarze (5)

© fszystki fpisy sóm moje:) Chester