Uż tu móm RSS!:)

Archiwum:

Zaolziański blogi:

Nie-zaolziański blogi:

Eternity II

poniedziałek 30.7.2007 23:15

Skłodocie radzi puzzle? A wiycie, że tak możecie wygrać 2 miliony dolarów?

Nie robiym se srande. Jeśli jako piyrfsi na śfiecie poskłodocie puzzle Eternity II, tak jako nagrode fakt dostaniecie 2 miliony dolarów!

Ale uwaga! Eternity II nie sóm żodne zwykłe puzzle na jaki ście sóm zwykli z polskigo torgu. Majóm sice yny 256 czynści, ale za to idealnie kwadratowych. Poukłodane puzzle też majóm kształt kwadratu (jak taki wiynksze pexeso: 16×16 kostek). Także gdybyście chcieli wypróbować fszystki możliwe kómbinacje, tak by ich było... no, wiela byście se typli? Albo byście to zwladli dokładnie wyrachować? Gosia, co prawisz?

Ok, tak gdo mi do komentarzy napisze, wiela zer by w zaokrónglyniu miała ta liczba możliwości, tak sice nie dostanie 2 mil. dolarów, ale mogym go pozwać na piwko. Albo na 2 piwka, ać to ladzi z tóm sumkóm. A oczywiście do Q-czka!

Btw. wiym, że z pomocóm kamosza Google'a to zwladniecie za pore sekund (jeśli se myślicie, że ni, tak Buzz wóm poradzi jak). Ale wierzym, że ludzie, kierzi chcóm iść z matfyzakym na piwo, kfuli czegosi takigo szfindlować nie bedóm...

pewny link | komentarze (7)

Czymu Waco nie bloguje?

niedziela 29.7.2007 20:39

Odpowiedź je prosto. Bo fórt siedzi w Q-czku! Byłech tam za tyn miesiónc yny dwa razy a pokażde żech go tam spotkoł. To nimoże być przypadek...

Domyślóm se, że tam Waco hlado inspiracje, bo kaj indzi jóm hladać niż u dobrze wychłódzónego piwka, nieprawdaż? Ale ganc naisto to nie wiym, nie pytołech se. Na pewno wiym yny tela, że tam dziynki nimu majóm młode barmanki lekki zamynt w ludziach i twarzach. Ale muszym rzyc, że za to nimoże - pry wyglóndómy podobnie! Bierym to jako kompliment, i choć nie wiym, czy se Waco nie urazi(ł)... Możne by to ale nie było złe, aspóń by możne pod wpływym emocji zaś cosi mignół na sfój blog a negatywno reklama też reklama... Spytejcie se Wjerusz, ta o tym wiy sfoje...

W każdym razie se wesoło uśmiychóm eszcze teraz, jak se na całóm sytuacje wspómnym... O co dokładnie poszło, wóm tu ale opisować nie bedym... Niech mo tyntu wpis takóm lekko tajemniczóm aure...

pewny link | komentarze (6)

O burzy, 2 błyskawicach oraz borówkach

sobota 21.7.2007 21:01

Spyndzali ście fczorajszóm noc na Zaolziu? Bómbowo burza, co? Pierwotnie żech chcioł napisać, że takóm by nóm aji w Ameryce zazdrościli, ale niestety, wyglóndo na to, że tam teraz też majóm wiesioło z powodu pogody...

Aczkolwiek mnie z poczóntku ta fczorajszo burza zaskoczyła a gibko żech z łożka wyskakowoł zawiyrać na maksa otwarte okno, tak żech po jejim przejściu szeł (zaś) spać jako zwyciynzca - podarziło se mi piyrfszy roz w życiu wyfotografować błyskawice! A nawet dwa razy. drugo troche miyni lepiyj (moim zdaniym). Fotki kapke psuje lampa poulicznego ośfietlynio, co nóm stoi u chałpy a kiero (cholera jasna) nie śfiyciła dokładnie aż do momentu, jak żech se nagotowoł fociak...
Btw. do tych, kierzi też radzi focóm: obie fotki sóm focóne jako czornobiołe, z czasym ekspozycji 8 sec, przysłonóm otwartóm na maksa (2.7 f) a z czułościóm ISO 100.

A co z tym fszystkim majóm fspólne tytułowe borówki? Otóż fczorajszo burza dała taki czad, że nóm oprócz gromady jabłek a śliwek poopadowały aji borówki... Także żech dzisio piyrfszy roz w życiu obiyroł borówki prosto z ziymi...

pewny link | komentarze (6)

Chesio.com 5.07

pióntek 13.7.2007 00:11

Po 2 rokach móm zaś sfoje strónki! Proszym fszystkich zainteresowanych, kierzi se dajóm namówić do ich odwiedzynio, aby mi w komentarzach nagłosili fszelki znalezióne błyndy stylistyczne i gramatyczne. O to proszym głównie w wypadku polski i czeski wersji strónek.

Dziynkujym i zapraszóm!

pewny link | komentarze (9)

Piyrfszy klip Apathei

niedziela 8.7.2007 15:43

Fszystkich fanów Apathei naisto pocieszy fakt, że Apatheia mo sfój piyrfszy klip - ku piosynce My Personal Sun.

Btw. dziynkujym Darkusowi, że o tym blognół!

pewny link | komentarze (1)

Jak se po nocach zabawiajóm informatycy

sobota 7.7.2007 00:39

Hned na poczóntku prziznóm, że tyntu wpis je przede wszystkim do moigo spolubydli Honzy (nie wiym, czy jakikolwiek inszy informatyk to tu eszcze czyto). Ale gdo se orientuje w takich terminach jak FTP, router, NAT, firewall, port etc. tak możne też zrozumi, na czym polegajóm informatyków nocne zabawy.

Źródłym całego moigo problemu je, że na koleji móm podłónczyni do netu z pewnym i publicznym IP adresym (tzn. że kierykolwiek komputer na świecie może tyn mój prosto "kontaktować" - o ile zno IP adres moigo komputera - a tyn je fórt taki sóm). Z tego natychmiast je jasne, jaki to mo wygody a jaki nie wygody. Wygodóm je, że mnie mogóm kontaktować fszyscy - np. koledzy, kierzi se chcóm ścióngnóć jaksi wiynkszy plik przez FTP (móm na kompie FTP serwer). Niewygodóm je, że mnie mogóm kontaktować fszyscy - np. trojski kónie, kiere by se rade dostały do moigo kompa (mój firewall by mógł wykłodać). Do PiP IP adresu se człowiek wartko przyzwyczai, jeśli wiy, jak go wykorzystywać.

No a teraz na wakacje żech je w dómciu a tu PiP IP adres nimóm. Tak żech zacznół kumać, co z tym. Dóma my sóm podłónczóni przez ADSL - konkretnie przez ADSL modem, kiery równocześnie funkcjonuje jako router z NATym, także tu mómy takóm miynszóm (2 komputerowóm) sieć - z lokalnymi adresami oczywiście.

A ponieważ nasz router umożliwio port forwarding, takech go postanowił wyzkuszać. Nastawił żech przedowani pakietów, kiere przidóm z netu na port 21, na sfoigo kompa, zjiściłech se aktualny publiczny IP adres naszego routera a zkusiłech se przez tyn adres przipojić sóm na siebie. A nic. Żodyn pakiet nie prziszeł...

Intuicja mi natychmiast podpowiedziała, że problem asi beje w tym, że se staróm podłónczyć sóm na siebie. Tak żech se sprawdził na jednej pożytecznej strónce, kiere porty sóm otwarte na naszym dómowym adresie. Port 21 był otwarty a firewall na moim komputerze zaregistrowoł połónczyni odpowiadajónce adresie w/w pożytecznej strónki. Także port forwarding działoł tak jak mioł.

Tak uż zbyło yny jedna możliwość - otrawować kogosi na ICQ aż se na mnie podłónczy (niepraktyczne) albo se na siebie przipojić przez jaksióm publicznóm proxy (toch uznoł za rozwiónzani godne informatyka). Po pore próbach żech naszeł jednóm fajnóm, chorwatskóm proxy, nastawił jóm do browsera a... Eureka! Działało!

Z radościóm małego dziecka żech se posurfowoł przez zawartość własnego FTP serwera, pore sekund żech se przez Chorwacje ścióngoł plik od siebie ku siebie a potym żech stwierdził, żech nima ganc normalny a że bych w ramach autoterapii mioł napisać na blog, tak jak to kiejsi za dawnych czasów robili insi zaolziańscy blogerzi.

Tak wienc żech spełnił to, co żech se sóm sobie obiecoł (bo autoobiecanki nie sóm cacanki). Mój pióntkowy wieczór pomału dobiego kóńca, zbywo naloć se uż fakt ostatnióm fifke wina i zadać jedno pytani, kiere mi dzisio być może nie do spać i kiere z dużej czynści współmotywowało tyntu wpis:
Honzo, Ty už máš za sebou zkoušku z TCP/IP i Počítačových sítí II - netušíš proč jsem se nemohl na sebe připojit přímo přes tu veřejnou adresu a musel jsem použít tu proxy?

pewny link | komentarze (3)

Tanie kino

środa 4.7.2007 21:04

Podczas swojej dzisiejszej misji w Cieszynie i Cz. Cieszynie żech zauważył, że w przyszłym tygodniu (7 - 15 lipca) se w Cieszynie odbywo festiwal filmowy Wakacyjne Kadry. Je to młodziutki festiwal, kiery powstoł w miejscu festiwalu Nowe Horyzonty. Możne se na Nowe Horyzonty pamiyntocie, nima to eszcze tak downo co były organizowane w Cieszynie (aji mój blog se to eszcze pamiynto) Ale festiwaly filmowe se nie kradóm yny na Zaolziu, także na Nowe Horyzonty se teraz musicie zajechać do Wrocławia...

Aczkolwiek se w/w festiwal odbywo w Cieszynie, równolegle w tym samym terminie sóm wyśfietlane filmy aji w Cz. Cieszynie - w ramach akcji pod tytułym "Prázdniny s filmem". W piyrfszej połowie tygodnia sóm wyśfietlane filmy polski, w drugi czeski. Zaskoczyło mnie, że pomimo tego, że niemal fszystki wyśfietlane filmy należóm do kategorii śfieżych, tak fszystki projekcje sóm za darmo. Także gdo eszcze nie widzioł taki filmy jak: "Z odzysku", "Mistrz", "Vratné láhve" albo "Grandhotel", tak polecóm w prziszłym tygodniu odwiedzić Cz. Cieszyn. Program możecie nónść na strónce kina Central (musicie ale przerolować przez czerwcowy program...)

Btw. jeśli bejecie mieć szczynści a potkocie mnie tam, tak możne dostaniecie piwko gratis.

pewny link | komentarze (2)

Jak mnie słowacko policja odstrzigła od moich własnych strónek

środa 4.7.2007 00:34

Tym razym do was nimóm bajeczke na dobranoc. Dzisio móm do was historie z życia wziyntóm...

Przed pore dniami żech se fszymnół, że mi nie jadóm strónki. Prawiłch se, że asi jaksi chfilowy wypadek u mojigo webhostera, ale potym żech se u Yuhůa przeczytoł, że to nima yny taki sobie wypadek.

W skrócie: Słowacko policja wpadła do serwerowni moigo webhostera a zabawiła 10 serwerów. Tym samym naroz odpoiła 3500 strónek (pry cca 3% słowackigo internetu).
Nie bedym tu rozebiyrać, jaki ku tymu mieli powody, ale sposób, w jaki całóm operacje przeprowadzili, był eufemistycznie powiedziawszy dość nieszczynśliwy...

Jeśli was interesujóm szczegóły, tak polecóm przeglónd linków na blackhole.sk.

Btw. gdo mi piyrfszy do komentarzy napisze, jak se po polsku powiy wypadek, tak mo u mnie piwko!

pewny link | komentarze (3)

© fszystki fpisy sóm moje:) Chester