Uż tu móm RSS!:)

Archiwum:

Zaolziański blogi:

Nie-zaolziański blogi:

Jak se po nocach zabawiajóm informatycy

sobota 7.7.2007 00:39

Hned na poczóntku prziznóm, że tyntu wpis je przede wszystkim do moigo spolubydli Honzy (nie wiym, czy jakikolwiek inszy informatyk to tu eszcze czyto). Ale gdo se orientuje w takich terminach jak FTP, router, NAT, firewall, port etc. tak możne też zrozumi, na czym polegajóm informatyków nocne zabawy.

Źródłym całego moigo problemu je, że na koleji móm podłónczyni do netu z pewnym i publicznym IP adresym (tzn. że kierykolwiek komputer na świecie może tyn mój prosto "kontaktować" - o ile zno IP adres moigo komputera - a tyn je fórt taki sóm). Z tego natychmiast je jasne, jaki to mo wygody a jaki nie wygody. Wygodóm je, że mnie mogóm kontaktować fszyscy - np. koledzy, kierzi se chcóm ścióngnóć jaksi wiynkszy plik przez FTP (móm na kompie FTP serwer). Niewygodóm je, że mnie mogóm kontaktować fszyscy - np. trojski kónie, kiere by se rade dostały do moigo kompa (mój firewall by mógł wykłodać). Do PiP IP adresu se człowiek wartko przyzwyczai, jeśli wiy, jak go wykorzystywać.

No a teraz na wakacje żech je w dómciu a tu PiP IP adres nimóm. Tak żech zacznół kumać, co z tym. Dóma my sóm podłónczóni przez ADSL - konkretnie przez ADSL modem, kiery równocześnie funkcjonuje jako router z NATym, także tu mómy takóm miynszóm (2 komputerowóm) sieć - z lokalnymi adresami oczywiście.

A ponieważ nasz router umożliwio port forwarding, takech go postanowił wyzkuszać. Nastawił żech przedowani pakietów, kiere przidóm z netu na port 21, na sfoigo kompa, zjiściłech se aktualny publiczny IP adres naszego routera a zkusiłech se przez tyn adres przipojić sóm na siebie. A nic. Żodyn pakiet nie prziszeł...

Intuicja mi natychmiast podpowiedziała, że problem asi beje w tym, że se staróm podłónczyć sóm na siebie. Tak żech se sprawdził na jednej pożytecznej strónce, kiere porty sóm otwarte na naszym dómowym adresie. Port 21 był otwarty a firewall na moim komputerze zaregistrowoł połónczyni odpowiadajónce adresie w/w pożytecznej strónki. Także port forwarding działoł tak jak mioł.

Tak uż zbyło yny jedna możliwość - otrawować kogosi na ICQ aż se na mnie podłónczy (niepraktyczne) albo se na siebie przipojić przez jaksióm publicznóm proxy (toch uznoł za rozwiónzani godne informatyka). Po pore próbach żech naszeł jednóm fajnóm, chorwatskóm proxy, nastawił jóm do browsera a... Eureka! Działało!

Z radościóm małego dziecka żech se posurfowoł przez zawartość własnego FTP serwera, pore sekund żech se przez Chorwacje ścióngoł plik od siebie ku siebie a potym żech stwierdził, żech nima ganc normalny a że bych w ramach autoterapii mioł napisać na blog, tak jak to kiejsi za dawnych czasów robili insi zaolziańscy blogerzi.

Tak wienc żech spełnił to, co żech se sóm sobie obiecoł (bo autoobiecanki nie sóm cacanki). Mój pióntkowy wieczór pomału dobiego kóńca, zbywo naloć se uż fakt ostatnióm fifke wina i zadać jedno pytani, kiere mi dzisio być może nie do spać i kiere z dużej czynści współmotywowało tyntu wpis:
Honzo, Ty už máš za sebou zkoušku z TCP/IP i Počítačových sítí II - netušíš proč jsem se nemohl na sebe připojit přímo přes tu veřejnou adresu a musel jsem použít tu proxy?

pewny link | komentarze (3)

© fszystki fpisy sóm moje:) Chester