Uż tu móm RSS!:)

Archiwum:

Zaolziański blogi:

Nie-zaolziański blogi:

V aplikaci ***.exe došlo k problému a je třeba ji zavřít.

środa 23.3.2005 18:21

Przed chfilkóm se mi podarziło piyrfszy roz ściepać sfój program w Ceczku. Anich se niemusioł moc starać, spadnół hned po piyrfszym Enterku:) Aby było jasno, czymu se tym chfolym - jak mi cosi spadło w Pascalu (a że se to stowało co chfila:)) tak wóm akurat program wypisoł jaksióm dziwnóm chybke a hned se zawrził, ewent. wyskoczył do normalnego 'command line' okna (przikazowego rzadku - niewiym jak to je po po naszymu, a uż wogóle ni, jak to je po polsku:)
Ale teraz uż to spaduje w paradnim stylu - po Windowsowsku:)) Hned se czujym tak jak jaksi doświadczóniejszy programator...:)

pewny link | komentarze (2)

Wikendowo wycieczka do Brna

niedziela 20.3.2005 22:58

Byłech teraz przez wikend w Brnie, podziwać se, jak tam żyjóm koledzy a koleżanki z gimpla, pokecać o tym jak płynie życie u nich a u mnie a prziznóm to - aji z nimi cosi niewiela wypić:)
Było dziko i wesoło, plan był spełnióny na kuuupa wiyncy niż 100% (głównie to 'niewiela':) Niechce se mi rozpisować o tym, co konkretnie a kaj my tam wywodzali, bo i tak by wóm to moc niedało, taki akcje trza zażyć... (nie myślicie se, żech mioł okno - nie tym razem:)) Ci co byli wiedzóm, jak było a ci co mógli a nie byli, niech lutujóm;)
Btw. Dasio, jakś dojechoł? Jaksi Cie na ICQ nie widać, tak se o Ciebie pomału zaczynóm boć...;)

pewny link | komentarze (4)

Nareszcie:)

czfortek 10.3.2005 23:18

Móm uż aji ostatni zapoczet, z programka:) Zapocztowy program se podoboł:) Także piyrfszy semester móm w kapsie:) Jech happy:)
(aż go eszcze kapke dofincym, tak go dóm do oficjalnej dyspozycji - tyn program;) aktualizacja 11.3.2005 Także, gdo se chce zagrać: snake.zip
A jeśli se chcecie pogrzebać we zdrojaku a ewentualnie se te gre jaksi uprawić;) Tak tu je program + zdrojaki: snake_prog.zip

pewny link | komentarze (2)

Iść czy nie iść?

środa 9.3.2005 11:13

Nima to jak na wyszce - budzik was obudzi o 7.00 rano, leżycie se w łóżku a rozmyślocie - iść na te gime albo ni? Po 25 minutach przewalowanio, podczas kierego pore razy ścigniecie usnóć a zaś se obudzić, se nareszcie zdecydujecie. Godejcie jak?:))

pewny link | komentarze (1)

Jak był żółw rychlejszy niż zajónc(e)

środa 2.3.2005 20:40

Dzisio żech popiyrfsze zażył to, o czym żech do teraz yny słyszoł. Idónc se rano pieszo po moście Barykadowiczów (=Barikadníků:) na metro do Kijoszowic (=Holešovic:) żech se poruszoł pryndkoscióm wiynkszóm niż auta jadónce w tym samym kierunku!
Schfalnie, wiela z was se może pochfolić tym samym..?;)

pewny link | skomentuj

© fszystki fpisy sóm moje:) Chester