Uż tu móm RSS!:)

Archiwum:

Zaolziański blogi:

Nie-zaolziański blogi:

"Uvidíme se příště..."

pióntek 28.1.2005 20:39

Dzisioch po piyrfsze wylecioł ze skuszki... Wiym, że to naisto nie było ani ostatni roz, ale móm nadzieje, że czynści bedym ze skuszki chodził wyśmioty (tak jak przed tydniym, jakch dostoł z diskretki za jedna:)

pewny link | komentarze (1)

Btw.

czfortek 27.1.2005 23:06

Cosi do chłopów - kuknicie:)

pewny link | skomentuj

Zganióm mobila

czfortek 20.1.2005 19:30

Jaja, doszełch do wniosku, że dwa roki z Nokióm 3310 starczóm. Służyła (teda, fórt eszcze służy) wiernie, ale dostołch chynć na cosi nowego:) A krom tego, jak móm teraz kapke tej kasy ze stypka...:)
Gdybyście nahodóm słyszeli o kimsi, gdo by chcioł sprzedać mob a byłby to nahodóm jedyn z tych, kiere sóm niży, tak dejcie wiedzieć;)
Nokia 6230 (o tej asi marzym nejwiyncy, ale za 5000,- jóm moc niejdzie zegnać) 6600 albo se mi też całkiym podobo N-Gage QD.
Sony Ericsson T610 albo T630 (tak do 3000:)
Motorola V80 (ale ta je tez dość mastno:) aktualizacja 23.1.2005 Tak uż go móm: je to piekno, srebrno T610:) A moc se mi podobo:)

pewny link | skomentuj

Uczyni, spani, jedzyni, sra...

wtorek 18.1.2005 18:08

To sóm moje jedyne czynności ostatnich 2 dni a minimalnie dalsze 2 tydnie to tak beje... (klidnie mnie lutujcie, jak se znóm, tak mi to zrobi strasznóm radość:)

pewny link | skomentuj

Good days, bad days

wtorek 11.1.2005 19:41

Fczorach nimioł moc dobry dziyń. Na algebrze żech nie dostoł zapoczet - bedym musioł pisać oprawnóm. A na mat. analizie żech też nie dostoł zapoczet, tamch to ani nieczakoł, ale kapke mie doraziła liczba przikładów, kiere muszym wyrachować: 70!:(( Także plan je - od dzisiejszka (włóncznie), każdy dziyń min. 10 przikładów, tak abych we wtorek ze tydziyń móg zónść za p. Pyrihym, trzasnóć mu tymi przikładami o biurko a rzeknóć: Zapoczet nebo smrt! :)) (no, eszcze se z tego robiym srande, boch eszcze nie zacznół rachować:) Jeśli chcecie widzieć, jaki to sóm przikłady, tak śmiało, ale wóntpiym, że by se wóm podobały...:)
Ale sóm aji dobre dni, jak np. tyn dzisiejszy - pomijajónc przednaszke dopołednia, kajch tego moc nie pochytoł, tak żech dzisio zbogatnół o jedno semestralne stypendium fundacji Semper Polonia:) A o jedyn zapoczet, z angielskigo:)

pewny link | skomentuj

Mój piyrfszy zapoczet!!!

czfortek 6.1.2005 20:30

Móm zapoczet z dyskretki! (diskrétní matematika se tymu dokładnie mówi:) Napisołch to sice na minimum potrzebnych punktów (typujym, że mi to borec eszcze zaokrónglił nawrch:) ale to uż je mało ważne:))

pewny link | komentarze (1)

Kurcze...

poniedziałek 3.1.2005 11:45

...słóneczko fajnie świyci, ganc mie cióngnie na przechadzke po Troji a jo nimogym, bo se trza uczyć... Zaczyno mi jedyn z tymczasym nejciynżejszych okresów w życiu... zkuszkowe. Teraz uż 100%nie rozumiym, jak nas na gimplu przi maturach pani prof. Sucho uspokojała, że matura to je tako lechko a przijemno sprawa a że to nejciynżejsze dziepro zażyjymy na wyszce... Jej, co bych doł za to, mieć teraz yny mature...:)

pewny link | komentarze (4)

© fszystki fpisy sóm moje:) Chester