Uż tu móm RSS!:)

Archiwum:

Zaolziański blogi:

Nie-zaolziański blogi:

Mój piyrfszy zapoczet!!!

czfortek 6.1.2005 20:30

Móm zapoczet z dyskretki! (diskrétní matematika se tymu dokładnie mówi:) Napisołch to sice na minimum potrzebnych punktów (typujym, że mi to borec eszcze zaokrónglił nawrch:) ale to uż je mało ważne:))

pewny link | komentarze (1)

© fszystki fpisy sóm moje:) Chester