Uż tu móm RSS!:)

Archiwum:

Zaolziański blogi:

Nie-zaolziański blogi:

Jehowy in english

środa 20.12.2006 11:57

Praga je światowe city. Dowodym tego je aj to, że was tu jehowi zagadujóm po angielsku. Inacz styl majóm tyn sóm, co u nas w Grodziszczu - wciernóm se aż ku waszym dwiyrzóm.

Miejsce a czas se dobrze wybrały, bo na naszej koleji potrzebujecie kolejenke yny jak se chcecie pojczać wysawacz a godzina 10. - 11. dopołednia je idealno pora: wiynkszość matfyzaków akurat stowo, także eszcze nima na pewno zasiedziano u kompa ze słuchawkami na uszach. To by potym babki mógły dzwónić wiela by chciały - myślym, że kupa ludzi tu by takóm po ICQ nieogłoszónóm wizyte zignorowało. Na drugóm stróne szkoda do nich, bo ni tak czynsto wóm u dwiyrzi stojóm goście z Filipin a US...

Ale zpowrotym do tematu - wiycie, że THE END OF FALSE RELIGION IS NEAR!

Ni?
Także jeśli was to zajimo a chcecie znać odpowiedzi na pytania:

Tak se stawcie! Óne pry przidóm zaś, aż se poczytóm prospekcik.

Także uż se bez słuchawek ani nie gnym...

pewny link | komentarze (3)

Zabili mnie dzisio popołedniu

niedziela 17.12.2006 19:20

Nie wiym czymu mnie zabili, ale wiym czymu se mi o tym śniło. Czytóm teraz ksiónżke Filth od Irvine'a Welsha a w ni zaroz w prologu jaksi facet rozsieko inszymu facetowi głowe kładziwkym. A scena zabójstwa je fakt dość niesmacznie opisano...

Jak w moim śnie zabili mnie se nie pamiyntóm. Ale wiym, że policajt, kiery mioł sprawe mojigo zabójstwa objaśnić a kierymu żech tłumaczył, co se stało, był tak samo nieochoczy jak główny bohater wspóminanej ksiónżki.

Ogólnie cały sen był pełny skojarzyń z rzeczywistościóm. Np. w jednym pomieszczyniu na parterze budynku, w kierym mnie zabili, żech se potkoł z moim ćficzóncym z databázových aplikací (taki młody typek). Ty cfika też mómy na parterze - w komputerowej laborce. Akurat że we śnie ta laborka wyglóndała troche inaczyj, nie było tam skoro żodnych komputerów a miyndzy tymi, kiere zbyły, góniła partyja z florbalkami. To akurat kapke nie siedzi, bo florbalke tu na kolejach sice móm, ale florbal uż pół roku nie gróm...

Ciekawym skojarzyniym była aji przednaszka, na kieróm żech chcioł iść (uż po sfoim zabójstwie). Miała być u nas na szkole, ale temat był niematfyzacki, bo to mioł wykłodać jaksi profesor z prawnicki fakulty. W realu w tymtu roku chodzym na ekonomie, kieróm wykłodo profesor z FSV, ale z prawnikami kalym czynsto, tak możne tymu był pan profesor z PF. Ja a przednaszka dopadła tak, że przijechoł spóźnióny a jak to zjiścił, tak prawił, że to uż nimo cene a odjechoł zpatki.
Straszny sen.

Co z tego snu wg mnie płynie? Czytejcie ciekawe ksiónżki przed spaniym, studiujcie na ciekawej szkole a kalcie z ciekawymi ludziami - bejecie mieli ciekawe sny!

pewny link | komentarze (6)

Obiod w centru Pragi za 4 koróny

czfortek 14.12.2006 19:47

Miołech dzisio szkołe do 14. a po szkole straszny głód a w planie jedno przedani biletów na Akademik o 15. na Staromaku, także jedyne rozwiónzani było pojeść cosi na mieście... A tymu, że żech z dobrych źródeł słyszoł, że w Bio Marketu u mostu K. sprzedujóm paczke chipsów Lays za 3,90, takch nie rozmyśloł długo a prawił se, że to testnym. No a nie kecali mi, ale fakt sóm za takóm cene! Tak jeśli se chcecie dać obiod tak jak jo, tj. kliczkujónc z paczkóm chipsów miyndzy turystami na najsłynniejszym praskim moście, tak ale śpiychejcie, bo nejpuźni 18. 12. uż by tych chipsów w sprzedaży nimiało być...

pewny link | komentarze (3)

Wikend, wierszyk, wyznani

pióntek 8.12.2006 01:20

W sobote żech siedziónc u piwka w Piaście słyszoł zdani pewnej szanownej osoby, że bych mioł na blogu pisać po polsku. Musiołch oponować...

W niedziele żech na scenie w Sikoraku biglowoł to, że żech w sobote za bardzo gorliwie oponowoł a za mało se pośfiyncoł tymu, z powodu czego żech wogóle do Piastu szeł. Ofszem nie tylko to - gorliwie nie tylko oponujym, ale potrafiym aji słuchać. A niestety zbyt ciekawi ludzie mnie potkali w złym czasie na złym miejscu...

W poniedziałek żech stwierdził, że jak zawsze fszystko złe mo sfoje dobre strónki. A że nareszcie chcym cosi napisać po polsku... I choć to nie beje z moi głowy, ale o to nie idzie. Ważniejsze w tym wypadku je, że to je z moigo serca...

W twoje cudne, cudne, cudne oczy
kiedy patrzę: wstrzymuje się słońce
i dziwuje im się kwiat na łące,
i czar idzie z niebieskich roztoczy
w twoje cudne, cudne, cudne oczy.

W twoje cudne, cudne, cudne oczy
kiedy patrzę, chciałbym w łzę zaklęty
po twej twarzy spłynąć, bogom wziętej,
i z twej piersi patrzeć się uroczej
w twoje cudne, cudne, cudne oczy.

Czytelnicy-poloniści se mogóm typnóć, gdo je autorym;) A minimalnie jedyn w niedziele przypadkowo napotkany polonista aji to, z kierej ksiónżki żech czerpoł...:)

pewny link | komentarze (12)

© fszystki fpisy sóm moje:) Chester