Uż tu móm RSS!:)

Archiwum:

Zaolziański blogi:

Nie-zaolziański blogi:

Pour Feliciter 2006

pióntek 30.12.2005 15:59

Z okazji nowego roku se pozwolóm fszystkich sfoich czytelników, tych regularnych aji tych przypadkowych, zaprosić do obejrzenia specjalnej peefki moji produkcji:)

pewny link | komentarze (9)

Bracha, nie wyciepuj listki z cugu!

sobota 17.12.2005 15:05

Moja segra mo koleżanke a ta zaś mo brache, kiery je na wózku - a pry jeśli se mu podarzi uzbiyrać listki z cugu o wartości 1 000 000 Kč, tak dostanie pinióndze na nowy wózek. Także za mojóm segre was pytóm, aż stare listki nie wyciepujecie a poszlecie jich ji. Jako darek pod choinke, naprzykład:)

Nie poplót żech to, segra?:)

pewny link | komentarze (5)

Pragóm wzdłuż i wszerz

środa 14.12.2005 19:09

Zrobiłech se dzisio nieplanowanóm poregodzinnóm wycieczke po Pradze...

Mieli my fczora SAJowskóm Mikołajówke, imprezka jak zawsze udano, ale ni o tym chcym pisać... Pore nejsajowiejszych tam zasiedziało ciut deli, było fajnie, popijali my mochito (jak se to pisze?:) a kecali o fszystkim możnym. Aż prziszły rumy a to uż nikierym niezrobiło dobrze. (Nikierym aż puźni, ale ku tymu se też dostanym.) No, tak se my zaczli zbiyrać, nikierzi tak wartko, że ani zapłacić nieścigli;) Jako główny organizator imprezki żech oczywiście musioł płacić ostatni a nakóniec żech se u tego kapke zakecoł z szefym (strasznie fajny typek:) Także oczywiście mi fszyscy zdrhli...

Po tyn moment se fszystko pamiyntóm, ale ledwo żech wyloz z tego klubu, tak se mi film urwoł... Nie wiym, kaj żech szeł - miołech w planie iść na nocny tram na Staromiestskóm, ale czych tam fakt szeł niepamiyntóm. Na jaksi tramwaj żech ale zaszeł, bo film se mi zaostrził w momencie, jak żech se wykuloł z tramwaja na Nám. Míru... Czymu tam, to nie wiym - możne z powodu tego, że tam majóm piekne ławeczki a ty żech dość potrzebowoł (jednak po siedziónczku se lepiyj puszczo... fszak wiycie;)

Na Nám. Míru żech je dość czysto, tak żech wiedzioł, że stamstyl je kónsek na Ipak a na 513-ke (jedyn z moich nocnych busów) Także jak uż żech pozbiyroł siły, abych stanół, tak żech se pewnym krokym wyprawił ku Ipaku a tam żech z zaskoczyniym zjiścił, że uż sóm 4 godziny rano (nie wiym, o kierej żech szeł z tej gospody, ale myślym, że o 1. nejpuźni...) 513 jechała 4.30, za cfierć godziny na Kuchyňce, pohoda.

Obudziłch se kajsi koło Dobraticki albo Fryczowicki (ogólnie kajsi za Prosekym), asi o 14 zastawek dali, niż żech mioł. Automatycznie żech wysiednół a zachfile uż mie brała 156ka na Ládví (było uż po 5. rano)

Ládví je yny 2 zast. metrym od Holeszek, ale i ty 2 zastawki były za moc...:) Nie pamiyntóm, czych se na Hajach obudził sóm albo czy mie obudził tyn facet, kiery mnie na pewno obudził asi o godzinke puźni, jak żech (niechcóncy) odwiedzoł Haje po raz drugi...

Jak żech nareszcie wylóz na Holeszkach, tak uż było cosi po pół 8. rano. We 112-ce żech oczywiście usnół, ale reflexy uż kapke wytrziźwiały, także żech se obudził jak bus brzdził na zastawce...

Cosi po trzićfierci na osiym żech se dostoł do sfoigo łóżka... Miołech fakt radość:))

pewny link | komentarze (6)

SAJweb.org

pióntek 9.12.2005 01:33

Dzisio (właściwie uż fczora) żech se stoł adminym oficjalnych SAJowskich strónek. Optymista by se rzeknół, że fajnie, tako ciekawo a przitym aji ważno funkcja. Pesymista by stwierdził, że akurat dalszo niepłacóno robota na wiyncy...

Jak to bierym jo, ciynżko rzyc... W życiu osobistym (ogólnie mówiónc - ze zasady) żech je optymista. Ale podejści do życia se staróm mieć raczy realistyczne, jednak absolutni optymiści dość czynsto tfardo lóndujóm - a tymu se nikiedy niechujym kierować pesymistycznym poglóndym na świat. Brzmi to dziwnie, jo wiym, ale hned to wytłumaczym.

Jako optymista, kiery stosunkowo dobrze rozumi webu, żech po zapoznaniu se z sytuacjóm (strónki SAJu nie jadóm, dotychczasowy admin na nich nimo czas) nimóg powiedzieć ni. Jako stosunkowo dośfiadczóny działacz społeczny zaangażowany na lewo na prawo żech hned na wstympie powiedzioł, że ok, ale głównie zależy od moigo wolnego czasu. (Możne wóm to określyni brzmi kapke dumnie, ale jo tu nie uwzglyndnióm yny sfojóm własnóm działalnościóm nabyte dośfiadczyni - cało rodzinka "działo", także oprócz tego, żech cosi odziedziczył w genach, tak to dośfiadczyni czerpiym nieustannie aji samym przebywaniym w gronie rodzinnym:)

Gdybych potkoł jaksigo czarodziejskigo dziadka albo inszego typa, kiery spełnio życzynia, tak bych mioł yny jedno - aż mo tydziyń 10 dni a z tego 4 niech sóm wikend:) Bo muszym uznać, że nic mi tak moc nie chybi jako czas. Ani pinióndze... Także fszystkim czarodziejskim dziadkóm wskazujym: miywóm pry super sfaczynki - a rod se o nióm z wami podzielym!:)

No, ale jak tak nad tym rozmyślóm...wubec nima pewne, czy bych potym tego nimioł na głowie eszcze wiyncy:)
Uż raczy nie rozmyślóm, uż raczy idym spać...

pewny link | komentarze (2)

Pumogóm Mikołajowi

środa 7.12.2005 11:35

Mikołajowi albo tymu kómusi, gdo nóm dóma nosi prezenty pod choinke. Właściwie do szafy w sypialni rodziców, stamtónd pod choinke uż se jich muszymy zaniyść sami. A jak mu pumogóm?
No, pumogóm mu wybrać plecak, kiery mi latoś prziniesie:) Tymczasym wybiyróm miyndzy nastympujóncymi trzema:

Husky Galbo new 40 - podobo se mi, że mo 2 komory a sztelowatelne ramiona...
Freney 35 Lite - tyn je fajnie lehutki...
Corazon Arco 35 - a tyn je nejbliższy ideału... Niestety aji wychodzo nejdroży (i choć żech go uż naszeł aji po niższej cenie, niż na tych strónkach)

Ideałym je 35-litrowy Doldy Mamba, kiery je poprostu idealny aż na jedno - nima mój, ale segrzin. I choć go ostatnim czasym używóm yny jo... Tymuch tam ku górze naznacził, że bych chcioł jaksi sfój.
No, beje to mioł "tyn gdosi" ciynżki..:))

pewny link | skomentuj

26. 2. 2006

pióntek 2.12.2005 18:40

Bedym mioł (aspóń mi to Microsofci Excel tfierdzi) dokładnie 7777-ty dziyń sfojigo życia:) Także to widzym na jaksióm imprezke:) Eszcze ta data - 26. 2. 2006, to nie idzie nie wykorzystać:)

A tak btw. za pore dni beje mieć mój blog 1 rok! Asi sfuknym jaksióm wirtualnóm śfiyczke a wypijym na jego zdrowi...:)

pewny link | komentarze (11)

© fszystki fpisy sóm moje:) Chester