Komentarze ku: Bracha, nie wyciepuj listki z cugu!


1| Ula | 27.12.2005 18:16

mom do ni listkow listkow asi za 7 tysiyncy... przedom za wpis o akamemiku ;)

2| P. | 28.12.2005 23:37

hej, wy mocie ganc bzika z tej ekonomii.. taki obchody:)))

3| Chester | 30.12.2005 17:00

[1] Ok, powiym segrze, jakóm mosz do ni ciekawóm propozycje;)

4| Ula | 31.12.2005 12:58

no i co segra na to ? :)

5| Chester | 10.1.2006 21:15

[4] Zapómniołch se spytać...:/ Przipómni mi teraz w sobote, bedym dóma:) Albo właściwie w niedziele, beje aj segra dóma:))


Tu był formularz, kaj żeś mógł napisać cosi własnóm łapóm, ale to uż było downo...

© niefszystki komentarze sóm moje:)) Chester