Uż tu móm RSS!:)

Archiwum:

Zaolziański blogi:

Nie-zaolziański blogi:

Zapraszóm na Śmiergustówke!

pióntek 23.3.2007 14:28

Wielkanoc se zbliżo a z nióm aji Śmiergustówka, czyli akcja nr. 1 naszego Klubu Młodych W Grocie Stankosia. Zapraszóm głównie tych, co nigdy na Śmiergustówce nie byli, bo imprez z takóm atmosferóm na Zaolziu moc nima (a o reszcie świata uż raczy ani nie wspóminóm).

Miyndzy gromadami wyśmiotych ludzi, kierzi was bedóm mijać na każdym kroku, bejecie rozmyślać czy was bardziyj kusi zapach słodki mioduli unoszóncy se od stróny baru, czy świetno muzyka płynónco od stróny sali... a jeśli zustaniecie niezdecydowanie stoć miyndzy barym a parkietym, tak se pryndzyj czy puźniyj pojawi gdosi, gdo was z szyrokim uśmiechym na twarzy w jednóm albo drugóm stróne zacióngnie (w zależności, czy bejecie tej samej czy innej płci)

Tak przidźcie, nie pożałujecie!

pewny link | skomentuj

Było nie było 12 kuliczek...

czfortek 22.3.2007 14:34

Tytuł kapke bałuszy: oczywiście, że było, bo o czym by ta bajka potym była, jak by nie było? 12 kuliczek a każdo z nich na wyglónd tako samo jak reszta. Yny jedna z nich była kapke inszo, ale żodyn nie wiedzioł dokładnie jak. Yny se wiedziało, że je albo lechciejszo albo ciynżejszo. Tak se roz ta jedna kuliczka prawiła...

Ale ni, tak to nie pujdzie. Aby bajka mógła iść dali, muszym wiedzieć, kiero z tych kuliczek to była. Móm do dyspozycji równoramiennóm woge a mogym jóm użyć ni wiyncyj niż 3 razy. A nijak inaczy niż z pomocóm tej wogi to nie pujdzie (w rynce se fszystki kuliczki zdajóm stejnie ciynżki).

Tak co, pumożecie? Jak móm ty kuliczki na tej równoramiennej wodze wożyć, abych na 3 zwożynia poznoł, kiero z nich je ta inszo? Powtórzym eszcze, że jich je 12 a że nie chcym wiedzieć, czy ta jedna inszo je lechciejszo czy ciynżejszo, yny kiero z nich to je.

Tego, gdo mi pumoże, beje czakać nagroda. Oczywiście kulato! A btw. jeśli na to przidziecie a nie chcecie psuć reszcie radość z mynczynio własnej głowy, tak rozwiónzani nie piszcie do komentarzy, ale poszlicie mi go na maila a w komentarzach se yny pochfolcie, że ście na to prziszli.

pewny link | komentarze (11)

Ostatnim czasym mnie po(d)rywo YouTube

środa 14.3.2007 12:16

Tak mnie napadło, że by cosi z tego, co żech tam naszeł, was też mogło conieco zainteresować. Fszystki 3 widejka majóm wspólne to, że sóm artystycznie perfekcyjnie wykonane (aspóń wg. moigo zdania). Ale poza tym se różnióm bardzo wyraźnie.

Klip grupy Otep ku jejich antybushowski piosynce Warhead. Ostrzegóm, że jeśli fest nimocie radzi taki tyn styl muzyczny, kiery określajóm wyrazym metal, tak se na niego ani nie dziwejcie, bo całe piynkno tego klipu je w tym, jak obraz podkreślo dźwiynk. A i choć żech nima jaksi antybushowski fanatyk, tak piosynka aji klip se mi strasznie podobajóm. Poza tym od czasu, kiedy żech odkrył L7, tak mnie żodno inszo wokalistka tak nie zauroczyła swoim głosym (nie chcym wprost pisać, żech se do niego zakochoł, bo tu o tych sprawach było ostatnio za dużo)

Dyplomka pt. Kiwi! od Dony'go Permedi. Animacja jako tako dość banalno (formóm, ni realizacjóm). Ale mo w sobie niebanalne przesłani a smutne zakończyni. Jeśli was zasmuci moc, tak to by was potym zaś miało rozweselić.

Próbka tego, co fszystko idzie zrobić z "amaterskóm" technikóm czyli Tony vs. Paul. Na to se podziwejcie na pewno, to was ani nie zasmuci ani to nima nijak politycznie zaangażowane. Je to yny po prostu bómbowe!

Właściwie fszystki 3 widejka majóm eszcze jednóm wspólnóm rzecz - na fszystki trzi mi zwrócił uwage mój współmieszka (czyli spolubydla)

pewny link | komentarze (2)

Do fszystkich wielbicieli MacGyvera

środa 7.3.2007 23:39

Jeśli ście też kiejsi żrali MacGyvera tak jak jo, tak se raczy zóndźcie na wychodek podziwać, czy tam mocie dość toaletiaku a aż potym se kuknicie na tetu strónke - możne se wóm bedzie chcieć srać ze śmiychu...

pewny link | komentarze (4)

Zakochani zakozani

poniedziałek 5.3.2007 00:50

Z racji tego, że mój ostatni wpis na temat zakochanio spowodowoł lawine reakcji (w komentarzach i nie tylko), pozwolym se ku tymu tematu eszcze powrócić, ale troche z innego punktu widzynia...

Dowiedziołch se dzisio, że na gimplu był zaprowadzóny (albo wkrótce beje) nowy punkt regulaminu, kiery zakazuje studentóm całowanio se a trzymanio se za rynce na korytarzach i w klasach (nie wiym, czy aj na ubikacjach, tak dokładne informacje nimóm)

Choć uż żech nima na gimplu 3 roki, tak we mnie taki zakaz wywołoł dość negatywne odczucia (możne niesmak je odpowiedniejsze słowo). W swoim czasie bych kfuli niego 2 roki regularnie nie przestrzegoł regulaminu (o tym, że bych to robił z pocieszyniym was asi nie muszym przekonywać) Także osobiście taki zakaz bierym jako absurdalny a kontraproduktywny. W dodatku lekko przesadzajónc mogym stwierdzić, że nie wiym, co se móm wyobrażać jako przyczyne wprowadzynia takigo zakazu. Zaczli se studenci naschfol całować przed dyrekcjóm? Albo se przi rachowaniu u tablicy dzierzóm za rynce?

Nie wiym, czy pani dyrektor tak denerwuje, jak mijo na korytarzu pare, kiero je do siebie tak zapatrzóno, że jóm ani nie zauważy... Jeśli ja, tak mi nie pozostaje nic innego, niż życzyć ji, aby tego zażyła troche wiyncyj. Myślym, że by mógła zmiynić zdani na dany temat, jak by se tak roz o pół 3. rano wlazła do nocnego tramwaja a zaroz po wejściu by jóm powitoł widok na dwóch punkopodobnych osobników, óna siedzi na nim w pozycji skoro leżóncej a ón se nie przejmujónc panióm dyrektor (ani nikim inszym w pełnym tramwaju) koncentruje wyłóncznie na odpowiednich ruchach rynkóm w majtkach sfoi partnerki...

Ale życzył bych ji aspóń tela, aby jedyne wolne miejsce w całym tramwaju nie było to obok nich. Aby aspóń nie musiała posłóchać podniecóne wzdechy tej punkerki...asi by se tymu moc nie poradziała śmioć...

Przejawy miłości w miejscach publicznych by miały mieć jaksi sfoje granice - z tym nijak nie polemizujym. Ale czy je potrzebne taki granice wprowadzać zakazami? Jeśli ja, tak to wg. mnie świadczy o jednym - o tym, że tak jak czynsto w inszych podobnych wypadkach zawaliło wychowani - czyli rodzice i pedagodzy razym.

Dlo ścisłości - zakaz do mnie nima metoda wychowawczo. Na pewno ni w stosunku do prawie dorosłych ludzi.

pewny link | komentarze (7)

© fszystki fpisy sóm moje:) Chester