Uż tu móm RSS!:)

Archiwum:

Zaolziański blogi:

Nie-zaolziański blogi:

Było nie było 12 kuliczek...

czfortek 22.3.2007 14:34

Tytuł kapke bałuszy: oczywiście, że było, bo o czym by ta bajka potym była, jak by nie było? 12 kuliczek a każdo z nich na wyglónd tako samo jak reszta. Yny jedna z nich była kapke inszo, ale żodyn nie wiedzioł dokładnie jak. Yny se wiedziało, że je albo lechciejszo albo ciynżejszo. Tak se roz ta jedna kuliczka prawiła...

Ale ni, tak to nie pujdzie. Aby bajka mógła iść dali, muszym wiedzieć, kiero z tych kuliczek to była. Móm do dyspozycji równoramiennóm woge a mogym jóm użyć ni wiyncyj niż 3 razy. A nijak inaczy niż z pomocóm tej wogi to nie pujdzie (w rynce se fszystki kuliczki zdajóm stejnie ciynżki).

Tak co, pumożecie? Jak móm ty kuliczki na tej równoramiennej wodze wożyć, abych na 3 zwożynia poznoł, kiero z nich je ta inszo? Powtórzym eszcze, że jich je 12 a że nie chcym wiedzieć, czy ta jedna inszo je lechciejszo czy ciynżejszo, yny kiero z nich to je.

Tego, gdo mi pumoże, beje czakać nagroda. Oczywiście kulato! A btw. jeśli na to przidziecie a nie chcecie psuć reszcie radość z mynczynio własnej głowy, tak rozwiónzani nie piszcie do komentarzy, ale poszlicie mi go na maila a w komentarzach se yny pochfolcie, że ście na to prziszli.

pewny link | komentarze (11)

© fszystki fpisy sóm moje:) Chester