Uż tu móm RSS!:)

Archiwum:

Zaolziański blogi:

Nie-zaolziański blogi:

Je żech drugi notoryk świata

wtorek 28.11.2006 00:05

Nie wierzicie? Aż do fczora żech to sóm nie wiedzioł. Pióntkowe targniyńci własnego piwnego rekordu żech broł jako wyjóntkowy wyczyn, kiery se nimo okazje hned tak powtórzyć (mamuś, to podkreślóm głównie kfuli Ciebie)

Btw. Brno je fantastyczne miasto! Niestety wiyncyj niż na jedyn wikend w roku bych se tam nigdy nie odważył jechać, bo bych wartko skóńczył z tfardóm wóntrobóm a pustym kontym...

Ok, puste konto móm uż teraz... Ale do tematu!

Otóż fczora żech był świadkym objawiynia. Jako bardzo ciekawski człowiek se sem tam spytóm słónia, kiere mi tu produkuje statystyki wejść na blog, co słychać nowego miyndzy wami. A słóń mi oprócz wami używanych systemów operacyjnych a przeglóndarek (btw. Firefox wygrowo - kochóm was) zdradził aji to, co se o mnie myśli sóm wielki Google.

Google se myśli żech je drugi nejwiynkszy notoryk na świecie - nie tylko w porównaniu z inszymi polskimi strónkami, ale też w porównaniu z angielskimi. Akurat miyndzy czeskimi żech je aż trzeci... Ale starołch se kfuli tego nie beczeć...

Ku tymu honorowymu miejscu mi wystarczył jedyn jedyny wpis, kaj żech se niechcóncy opisoł jako notoryk. Czyli całe to je pomyłka! A nie beje to o nic mniyjszo pomyłka i choć bych za pore dni albo tygodni odkrył, żech uż je piyrfszym notorykym świata... Bo jaksi pijacki słownik to je dość słabo konkurencja...

pewny link | komentarze (10)

Kiedy se fakt czujym Polokym

poniedziałek 27.11.2006 01:41

Dzisioch se uśfiadomił, że nigdy se nie czujym Polokym tak bardzo, jak w sytuacji, że gdosi bezpodstawnie obrażo Polske albo Poloków. Niestety do fszelijakigo typu kretynów je internet idealny środek komunikacji. Na drugóm stróne sóm ludzie, kierzi majóm siłe z tymi miyni inteligentnymi dyskutować. Jo osobiście żech jóm niestety nigdy nie naszeł...

pewny link | komentarze (6)

IC czyli idealno ciasnocha

pióntek 17.11.2006 12:25

Nigdy żech ČD jakosi wyraźnie nie krytykowoł, pomimo tego że trasóm Cz. Cieszyn - Praga a zpatki jeżdżym ostatni 2 roki niemal tygodniowo a okazji by było dość. Ale dzisio se nie odpuszczym - po tym, jak żech fczora zażył, jakim sposobym Ci amaterzi wywożali z Pragi połówke Morawy a Ślónska na przedłużóny wikend do chaupy
(Dzisio je świynto państwowe - do tych, co to eszcze nie zaregistrowali A nie myślym to nijak pośmiesznie, bo do mnie to je też yny dalszy wolny pióntek jako każdy inszy)

Nie wiym, czy menedżeróm ČD brakuje fantazji tak samo jak mnie albo po prostu na pasażerów seróm, ale w taki sytuacji ku cugóm z Pragi nie przistawić ani jedyn wagón na wiyncy... Dać jim takim cugym zjechać - myślym, że by jich to wspamiyntało.

Osobiście żech mioł te przijemność jechać ostatnim IC (Jan Perner) z wyjazdym 17.18 z Pragi. Prziznóm bez bicio, że to, jaki beje w cugu nawał, żech se uświadomił aż w momencie, jak żech se na okiynku kasy w Holeszowicach przeczytoł info, że wszystki dzisiejsze Pendolina sóm wysprzedane. Eszczech se nieśmiało spytoł pani, czy do tego moigo IC przypadkym eszcze nie idzie kupić rezerwaczka, ale ta mi yny potwierdziła moje obawy: "Pouze do první třídy." Tak żech gibko fikoł na Hlawak w oczekiwaniu nejgorszego.

Moje oczekiwania były nic w porównaniu z tym, co se dzioło na perónie. Byłech tam 10 min przed odjazdym a do cugu uż se skoro nie dało wlyźć! Bez srandy. Nacisłech se ze fszystkimi sfoimi taszkami na kóniec ostatnigo wagóna, naukłodoł ich na pieknóm piramidke, zajmnół tam majóm miejscówki, pytali, aż jich tam puszczymy Jakosi se eszcze narwali, ale żodyn z naszej prziwychodkowej partyji se na nich nie dziwoł 2x przijemnie...

No, z lekkim spuźniyniym, ale wyjechali my. Zaczłech rozmyślać o tym, że to beje trza blognóć, ale nie wiedziołech, jak by tyn ścisk dobrze opisać. Prziszłech na to aż w momencie, jak żech se chcioł napić. Po petke (1,5L) rajca żech se eszcze jako tako poradzioł zegnóć, ale abych se z ni móg napić, tak żech musioł troche gimnastycznie se nachylić na bok, abych se zrobił troche miejsca koło głowy a móg jóm ostrożnie miyndzy głowami a ramiónami inszych podniyść do pozycji horyzontalnej

Takim stylym my jechali z Pragi aż do Olmika. Myślym, że w Pradze se eszcze fszyscy do cugu wlyźli, puźni w Kolinie, Pardubicach a Czeski Trzebowej to uż niestety nikierym nie wyszło (wiynkszościóm se dostali yny ci, co zaś rzwali, że majóm miejscówki - zbytek se ani nie próbowoł rwać, bo po prostu nimioł kaj - każdy z nas prziwychodkowych uż mioł sfoje miejsce na stoci a nie myśloł se z niego gnóć) Btw. jednej ewidentnie zaskoczónej Japónce, kiero se ze sfoim kufrym starała w Pardubkach przeciść ku sfoimu miejscu, gdosi ochoczo tłumaczył, że "Tomu se u nás říká tetris."
Nic inszego nie zbywało, tak my to brali z humorym (Jaksio 30-latka do podobnie starego faceta, oba zawadzali u dwiyrzi, przez kiere se akurat przeciskała miejscówkowo elita: "Můžu se na Vás trochu přitisknout?" Pan se szyroko uśmieje: "Ale samozřejmě!" Skoro żech mu zazdrościł, że mo taki gupi miejsce...

W Olmiku nareszcie plus minus jedna czworto aż jedna trzecio cugu wylazła, także uż se zrobiło na tela miejsca, że miyndzy nami mógli przechodzać ludzie. Tego oczywiście hned wykorzystoł do tej pory niewidoczny cfaker.
Pryndzyj po ceście uż leciały fcipki typu "Pruvodčí už určitě vysedl v Kolíně a počká si na nedělní vlak zpátky." albo "Celou cestu jen 2 m do záchoda? Za to asi bude ten příplatek!"
Także jak se po wyleziyniu ludzi w Olmiku pan cfaker zjawił a po tym, jak se my rozjechali a ón skoro stydliwym głosym zagłosił: "Předložte jízdenky, prosím!" tak se my fszyscy od serca zaczli śmioć. Ale i tak mu jóm każdy doł, bo co z nióm, jak uż je zapłacóno... Btw. za skoro jedyn a pół godzinowóm ceste do O-wy ścignół przynść a skóntrolować nasz ostatni wagón...

Za Olmikym zaczło być w cugu przijemniyj a to eszcze z jednego powodu - jedyn Słowok, kierymu se ku nóm podarziło narwać w Czeski Trzebowej zagrzeboł w baglu a wycióng półlitra Jelinkowej trześniówki. Nigdych to przedtym nimioł a muszym rzyc, że była fakt dobro A konsekwencjóm tego było to, że od teraz asi bedym musioł w cugu jeździć z półlitrym w baglu, bo na mnie zbył ostatni łyk

W Hranicach zaś trocha ludzi wysiedła, także do O-wy uż my dojechali komfortowo, mieli my każdy sfój kónsek ściany na oprzici. W O-wie na nas pieknie czakoł cug na Cieszyn (niestety puźni żech zjiścił, że nie czakoł yny na nas, ale to uż mnie tak nie srało, jak gdyby mi odjechoł), także w Cieszynie żech był skoro wg. planu.

Ciekawo było ale aż do kóńca, boch se w osobaku przisiednół ku jakimusi wykecanymu 50-nikowi, kiery umioł po naszymu, choć nasze zdania tak pół na pół miychoł z czeskimi (nie wiym, czy ze srandy, skoro to tak wyglóndało) Tak my pokecali tak o fszystkim możnym. No a w Cieszynie se z niego podle wizytówki wykiełkowoł jaksi pan poslanec Kufa, tak żech był fest zaskoczóny, że borocy muszóm jeździć cugym a że se do O-wy nie lotajóm samolotym Tak to asi yny Ci, kierzi sóm akurat u kor...w rzóndzie

pewny link | komentarze (11)

King of Kolejnet

czfortek 9.11.2006 00:13

Dzisiejszy wieczór żech był na naszej kolejnej sieci KING Sice nejwiynkszo frajerzinka je być królym tygodnia, ale tacy machrzi uż tymu potym dość kupa muszóm pośfiyncić... Wiynkszościóm pore dni bez netu

pewny link | komentarze (5)

Urodzinowo impreza se zbliżo

wtorek 7.11.2006 09:19

A jo se tym eszcze ani nie pochfolił. W sobote 11 listopada beje na Kościelcu impreza urodzinowo z okazji 5-lecia naszego Klubu Młodych W Grocie Stankosia. Informujym o tym dość puźno, ale niestety przygotowania do ni mnie tak wyczerpujóm twórczo, że se mi uż na blog nic nie chce pisać...
Wszystkich czytelników (a czytelniczki) serdecznie zapraszóm! Przidźcie, uwidzicie mnie grać na scenie, to se hned tak nie widzi!

pewny link | komentarze (6)

© fszystki fpisy sóm moje:) Chester