Uż tu móm RSS!:)

Archiwum:

Zaolziański blogi:

Nie-zaolziański blogi:

Je żech drugi notoryk świata

wtorek 28.11.2006 00:05

Nie wierzicie? Aż do fczora żech to sóm nie wiedzioł. Pióntkowe targniyńci własnego piwnego rekordu żech broł jako wyjóntkowy wyczyn, kiery se nimo okazje hned tak powtórzyć (mamuś, to podkreślóm głównie kfuli Ciebie)

Btw. Brno je fantastyczne miasto! Niestety wiyncyj niż na jedyn wikend w roku bych se tam nigdy nie odważył jechać, bo bych wartko skóńczył z tfardóm wóntrobóm a pustym kontym...

Ok, puste konto móm uż teraz... Ale do tematu!

Otóż fczora żech był świadkym objawiynia. Jako bardzo ciekawski człowiek se sem tam spytóm słónia, kiere mi tu produkuje statystyki wejść na blog, co słychać nowego miyndzy wami. A słóń mi oprócz wami używanych systemów operacyjnych a przeglóndarek (btw. Firefox wygrowo - kochóm was) zdradził aji to, co se o mnie myśli sóm wielki Google.

Google se myśli żech je drugi nejwiynkszy notoryk na świecie - nie tylko w porównaniu z inszymi polskimi strónkami, ale też w porównaniu z angielskimi. Akurat miyndzy czeskimi żech je aż trzeci... Ale starołch se kfuli tego nie beczeć...

Ku tymu honorowymu miejscu mi wystarczył jedyn jedyny wpis, kaj żech se niechcóncy opisoł jako notoryk. Czyli całe to je pomyłka! A nie beje to o nic mniyjszo pomyłka i choć bych za pore dni albo tygodni odkrył, żech uż je piyrfszym notorykym świata... Bo jaksi pijacki słownik to je dość słabo konkurencja...

pewny link | komentarze (10)

© fszystki fpisy sóm moje:) Chester