Uż tu móm RSS!:)

Archiwum:

Zaolziański blogi:

Nie-zaolziański blogi:

Gruchajóm jak gołómbki

niedziela 29.10.2006 11:31

A wubec se za to nie stydzóm, baraby!

Niestety, jak se tak dziwóm przez okno, słóneczno jesiyń uż definitywnie skóńczyła...

pewny link | komentarze (1)

Rozmyślać, nie klikać!

wtorek 17.10.2006 21:34

Być może żech mioł tyn wpis napisać uż rychli, możne by to niekierym oszczyndziło zbytecznych kłopotów. Zdecydowołch se na to aż teraz, jak mi uż od 5 znajómego z Contact Listu na ICQ prziszła wiadomość z podejrzanym linkym sygnalizujónco, że dany człowiek łapnół tzw. worma.

Konkretnie idzie o worma zwanego Win32/Stration albo też Win32/Warezov, ale to małokogo beje zajimać. Co by was mógło miało zajimać wiyncy je, jak se tyn wormik rozszyrzo. Stosuje bardzo prostóm ale skutecznóm metode - wykorzystuje ludzkóm ciekawość. Sami se go nainstalujecie a to tak, że z netu ścióngniecie a spuścicie plik, na kiery wóm przidzie odkaz od (zainfikowanego) znajómego z ICQ. Wormsik se pieknie nainstaluje, uprzóntnie se nowe mieszkanko (baji tym, że wóm wypnie antywirus albo firewall) a pośle se dali ganc tym samym sposobym, jakim se dostoł ku wóm.

Momentalnie (czyli dzisio) przebiegła uż 3 fala ataku tego wormsa. Ku czci autora muszym rzyc, że pokażde je atak bardziyj przemyślany niż poprzedni. W piyrfszej fali worms posyłoł samotny link na plik .exe. To by każdego lekko podejrzliwego właściciela systemu Windows hned miało szasnóć po oczach, ale wiela takich je, że?...
W drugi fali se link tfarził jako że prowadzi na obrazek (.jpg), ale ku ścióngnyciu se zaproponowoł zaś plik .exe.
Trzecio fala je zaś o krok inteligetniejszo, nie chodzi uż yny sóm link, ale aj zachyncajóncy tekst ku nimu, kiery was hecuje, aż se ścióngniecie nowóm gre. Mnie konkretnie prziszło to, ale adres linku może być pokażde troche inny:
Look, a new office killer game. Go download and join the rest of us! My nick there is Miril! http://gc.quijindeshkinmas.com/programs/lkncs/lim/msdfg.zip

Także ludzie! Rozmyślejcie a dziepro potym klikejcie! Oszczyndzi wóm to kupa starości! Ale jeśli uż wóm to rychli szkubie palcami niż myśli, tak wóm na pewno pómoże informacja, jak se wormsika zbawić.

pewny link | komentarze (9)

Dobywani Pragi po ostrawsku

niedziela 15.10.2006 19:06

Alias Banik jedzie na Sparte. Prziznóm se, że fusbal dość mało oglóndóm, także żech o dzisiejszym zapasie nie wiedzioł aż do momentu, jak przi przijazdu na perón w O-wie nasze ECeczko powitały banikowski chorale. W tyn moment żech se dosłowa prawił "A do fucku...", bo 4 godziny z urzwanymi fandami w jednym wagónie bych nie wydzierżoł ani z Żofkóm na uszach. Naszczynści se dość wartko ukozało, że tak straszne to nie beje, bo chłopcy w czornych mundurkach fszystkich fandów pieknie poprosili do ekstra wagóna, kaj jim po zbytek drogi dotrzymywali towarzystwa. A oprócz tego żech potym zjiścił, że to był dziepro "przedwoj" a wiynkszość fandów jedzie aż dalszymi cugami.

I tak nas uż ale na każdym cugowym, kaj my zastawowali, oczekiwały grupki chłopców mundurowców. W Pradze uż to nie była grupka, ale cało ekipa a w dodatku w pełnej zbroji. Zaciekawiło mnie, że oprócz policajtów se przyjazd banikowców na kamere nakryncali aji jacysi cywile. Żeby spartiański wywiad? No a oczywiście byli aj reporterzy z jaksi TV. Jaki dokładnie to żech se nie ścignół podziwać, bo jak żech wysiednół, tak uż jich jaksi nie było widać... Możne se za bardzo wezli do serca to, że banikowcy powitali Prage na sfój sposób, czyli zbiorowym skandowaniym "Pražské kurvy!"
Nie za bardzo oryginalne, ale miało to sfojóm atmosfere...

pewny link | komentarze (3)

Find x

poniedziałek 9.10.2006 23:57

Dowcip do fszystkich, kierzi se aspóń cosi z matyki na średni pamiyntajóm...

Btw. zwladniecie go wyrachować?

pewny link | komentarze (3)

The quick brown fox jumps over a lazy dog

czfortek 5.10.2006 17:39

Jakosi mnie łapła muza, tak to wykorzystóm a znieużyjym jóm (albo odwrotnie) a wpisnym eszcze jedyn wpis.
Chciołech wóm dać zagadke, co je ciekawego na zdaniu “The quick brown fox jumps over a lazy dog”, ale potym żech se prawił, że za 30 sekund googlynio nikómu piwko sponzorować nie bedym... Także jeśli chcecie, tak se to możecie zjiścić yny tak, dla poszerzynio własnych horyzontów!

pewny link | komentarze (5)

Po studiach do pracy - łatwo czy niełatwo?

czfortek 5.10.2006 17:03

Mnie to eszcze w najbliższej przyszłości nie dotyczy, ale bardzo mnie zaciekawił artykuł na aktualne.cz o szansach absolwentów studiów uniwersyteckich na znaleziyni pracy. Interesujónce na nim je, że nima yny teoretyzowaniym, ale je oparty o aktualny sondaż Střediska vzdělávací politiky Univerzity Karlovy a niektóre dane statystyczne ku sondażu sóm nawiyncy publicznie dostympne.

Użyteczne to je głównie do przyszłych maturantów, ale myślym, że aj aktualnych studentów by to mógło ciekawić...

pewny link | skomentuj

Niezrozumiyni

środa 4.10.2006 22:59

Nic se mi tak samo od siebie a nagle nie przydarzy jak to, że nie zrozumiym kobiete...

pewny link | komentarze (5)

© fszystki fpisy sóm moje:) Chester