Uż tu móm RSS!:)

Archiwum:

Zaolziański blogi:

Nie-zaolziański blogi:

Rozmyślać, nie klikać!

wtorek 17.10.2006 21:34

Być może żech mioł tyn wpis napisać uż rychli, możne by to niekierym oszczyndziło zbytecznych kłopotów. Zdecydowołch se na to aż teraz, jak mi uż od 5 znajómego z Contact Listu na ICQ prziszła wiadomość z podejrzanym linkym sygnalizujónco, że dany człowiek łapnół tzw. worma.

Konkretnie idzie o worma zwanego Win32/Stration albo też Win32/Warezov, ale to małokogo beje zajimać. Co by was mógło miało zajimać wiyncy je, jak se tyn wormik rozszyrzo. Stosuje bardzo prostóm ale skutecznóm metode - wykorzystuje ludzkóm ciekawość. Sami se go nainstalujecie a to tak, że z netu ścióngniecie a spuścicie plik, na kiery wóm przidzie odkaz od (zainfikowanego) znajómego z ICQ. Wormsik se pieknie nainstaluje, uprzóntnie se nowe mieszkanko (baji tym, że wóm wypnie antywirus albo firewall) a pośle se dali ganc tym samym sposobym, jakim se dostoł ku wóm.

Momentalnie (czyli dzisio) przebiegła uż 3 fala ataku tego wormsa. Ku czci autora muszym rzyc, że pokażde je atak bardziyj przemyślany niż poprzedni. W piyrfszej fali worms posyłoł samotny link na plik .exe. To by każdego lekko podejrzliwego właściciela systemu Windows hned miało szasnóć po oczach, ale wiela takich je, że?...
W drugi fali se link tfarził jako że prowadzi na obrazek (.jpg), ale ku ścióngnyciu se zaproponowoł zaś plik .exe.
Trzecio fala je zaś o krok inteligetniejszo, nie chodzi uż yny sóm link, ale aj zachyncajóncy tekst ku nimu, kiery was hecuje, aż se ścióngniecie nowóm gre. Mnie konkretnie prziszło to, ale adres linku może być pokażde troche inny:
Look, a new office killer game. Go download and join the rest of us! My nick there is Miril! http://gc.quijindeshkinmas.com/programs/lkncs/lim/msdfg.zip

Także ludzie! Rozmyślejcie a dziepro potym klikejcie! Oszczyndzi wóm to kupa starości! Ale jeśli uż wóm to rychli szkubie palcami niż myśli, tak wóm na pewno pómoże informacja, jak se wormsika zbawić.

pewny link | komentarze (9)

© fszystki fpisy sóm moje:) Chester