Uż tu móm RSS!:)

Archiwum:

Zaolziański blogi:

Nie-zaolziański blogi:

Z odrzitymi uszami

środa 25.1.2006 10:11

Fczorach doł pisemnóm z mat. analizy III, było trzeba mieć minimalnie 28 punktów z 50, miołch 29,5:)

Była to zkuszka, z kierej żech mioł asi nejwiynkszy strach, także żech je fakt strasznie rod...

pewny link | komentarze (3)

Żebrocy a ci insi

niedziela 22.1.2006 17:56

Nimóm rod żebroków. Takich tych, co yny stojóm (siedzóm, klynczóm) a z nacióngnótóm rynkóm czakajóm, aż jim docie jaksi tyn pinióndz. Nic inszego oprócz tego, że żebrajóm, mi na nich nie wadzi, ale żebrani nie znoszóm. Tak moc, że nie lubiym chodzić miejscami, kaj go je pełno - w turystami przećpanych uliczkach koło Staromaku itp...
Na drugóm stróne podziwióm tych, kierzi zamiast aby czakali z nacióngnotóm rynkóm na turystyczne Eura, tak se starajóm aktywnie cosi zarobić - móm na myśli głównie sprzedaż czasaków typu Nový Prostor (myślym tzw. streetpapery, nie mylić z jehowistyckimi czasakami).

Ale nie pisołch bych o tym, gdyby ni dzisiejszo przygoda z jednym takim... Wracołch se z zakupów z Delvity, wychodzołch prawie z metra, jakech se mijoł z takim sobie dziadkym - ani mi na piyrfszy rzut oka nie doszło, że je jednym z nich. Dziepro jak dźwignół rynke w takim tym jednoznacznym geście, tak mi to doszło... Yny żech lekko przeczónco kiwnół głowóm, przeszełch koło niego a ledwo żech był pore kroków dali, słyszym: "Tak chcípni, ty buzerante." Nie wiym, czy se myśloł, że go nie usłyszym (miołch słuchawki) albo mu było jedno, że go usłyszym... albo chcioł, aż go słyszym..? Mi to też było jedno...

Mojóm głowóm w tym momencie akurat przeleciała cyniczno myśl, że to nie bedym jo, gdo chcypnie piyrfszy...

pewny link | komentarze (6)

Laptop na chodniku

niedziela 22.1.2006 01:34

Laptop na chodniku
A kupa inszych rzeczy, aż se nie chce wierzić... Stoi za to se na to mrknóć!

Na różne rzeczy idzie na necie trefić, jak se człowiekowi nie chce uczyć...:)

pewny link | skomentuj

Nejlepszy fcip o blondynkach

poniedziałek 16.1.2006 00:10

Mocie radzi fcipy o blondynkach? Jeśli ja, tak tyn se wóm beje podobać!;)

pewny link | komentarze (1)

Terminy zkuszek (a zapocztów)

pióntek 13.1.2006 08:50

Abyście mi mógli dzierżeć palce;)

20.01.2006 (pió) Pravděpodobnost a statistika zkuszka mniyj wiyncyj ustno
24.01.2006 (wto) Matematická analýza III zkuszka pisemno, jak se podarzi, tak potym ustno
27.01.2006 (pió) Neprocedurální programování pisemno, potym ustno
01.02.2006 (śro) Objektově orientované programování zapocztowy test, fest gorszy niż zkuszka
03.02.2006 (pió) Objektově orientované programování zkuszka, tzw. sportka
10.02.2006 (pió) Algoritmy a datové struktury II zkuszka ustno
13.02.2006 (pon) Aplikační software klasyfikowany zapoczet

Terminy se mogóm miynić, w zależności od tego, jak se mi niebeje darzić - tzn. to je plan, kiery liczy z tym, że fszystki zkuszki dóm na popiyrfsze - z tym se oczywiście liczy bardzo mało:)

A abych uzupełnił liste:
Jedyn klasyfikowany zapoczet uż móm, z Internetu (oczywiście za jedna:))
Jednóm zkuszke se niechujym na lato (Počítačové sítě I). Planujym se w lecie zapisać przedmioty Počítačové sítě II a TCP/IP a tymu, że to uczy jedyn facet a sóm to dość spokrewnióne tematy, tak idzie robić zkuszke z fszystkich trzech naroz. Hecnym se:)

pewny link | komentarze (2)

Jak rozłupnyć kokosowy orzech

środa 11.1.2006 20:51

Chciołech se z wami podzielić sfojóm nowo nabytóm, praktycznóm wiedzóm o tym, jak rozłupać kokosowy orzech, ale Ula była rychlejszo.

Jo akurat za siebie dodóm, że na tyn sposób prziszła óna a jo do ostatni chfili wóntpił, że to pujdzie...

Szło to:)

pewny link | komentarze (3)

Dym na kolejach

pióntek 6.1.2006 21:12

Fczora nóm tu gorało, naszczynści ni prosto na kolejach, ale ciut obok - sómsiadóm z Milady (squat hned obok koleji) asi skipiała kasza na śniodani, tak se troche dymiło...
Akurat żech wietroł pokój przed śniodaniym, tak se mi zdało dziwne, co tak smerdzi, jak se przeca gotujym kasze owsianóm ze saczka... Rzut oka z okna a jynk syren mi uśfiadomił, że to asi nie beje u mnie - takech dłógo nie rozmyśloł, porwołch fociak a leciołch...
Byłch na miejscu hned po piyrfszym strażackim wozie, zbytek ekipy dziepro walił na miejsce a podle tego coch widzioł - syncy nie chodzili do harcerzy - orientacja w terenie dooość marno:) Mnie jako dómowymu hned doszło, kaj majóm ficzeć (nawodzoł jich jedyn z borców, co uż byli na miejscu), takech jim wyszeł naprzeciw, bo nóm to chcieli parknóć prosto u koleji a jedynym problemym zustała zawora, co mómy przi wjaździe a co trza "umieć" otewrzić. No a posłechnicie, co se mi stało... (kfuli tego właściwie piszym:)

Przedstowcie se tóm sytuacje: przedymnóm stoi kolejka w składzie - strażacy z Tatróm (asi), strażacy z Ivecym (taki wielki auto z drabinkóm), sanitka, dalsi strażacy z jaksióm dodawkóm, dalszy jaksi samochodzik od zachranki a całóm kolone zamykajóm policajci - fszyscy blikajóm o106 a żodyn nie wiy, jak se przez spuszczónóm zawore dostać - jo móm fotiak w rynce... a dóndzie mi w nim baterka!!!
Beczeć se mi chciało, ale opanowołch se, bo sytuacja była poważno. Takech wartko prziskoczył a zadzwónił na pani na wratnice, czy by nie dźwigła te zawore, że tu chce pore strażackich aut przejechać. Dźwigła jóm, ale to eszcze nie był kóniec. Jedno strażacki auto przejechało a zawora szła na dół - akurat jak pod nióm było drugi - no, słyszołch yny jak cosi zazgrzytało (byłech akurat zajynty wymianóm baterek w fotiaku), ścignółch se akurat fszymnóć lekko niechapawego spojrzynia szofera tego drugigo auta jaki chynół po zaworze, kieróm prawie skrziwił o dobrych 20 stopni...:)
Pomimo tego, że żech był fórt zajynty wymianóm baterek (w taki sytuacji fakt polecóm fotiaki, kiere sóm yny na dwie, ni sztyry baterki jak tyn mój nienażrany pierón... ewent. na jednóm porzóndnóm, jak jóm ofszem mocie do wymiany:), tak żech zaś zadzwónił na pani wratnóm a popytoł jóm eszcze roz o to samo - że tych aut tu chce przejechać wiyncy. Godejcie jak to dopadło;) No, osobowe auta majóm te wygode, że sóm niższe a przi skrziwiónej zaworze se pod nióm uż skoro wlezóm:) Po trzeci żech uż pani wratnóm popytoł, czy by te zawore nie szło niechać dźwignótóm, że na tym Koleje yny uszetrzóm. Dowiedziołch se, że to nieidzie, że óna se sama spuszczo - tak mi aspóń obiecała, że jóm pore razy za sebóm otewrze...

No, ale skóńczyło to szczynśliwie, dzielnym strażakóm a szłech zjeść sfojóm wychłódłóm kasze owsianóm:) aktualizacja 10.1.2006 Matfyzacy radzi focóm, także se mi na Kolejnej Sieci (piszym to wielkimi literami, aby nie doszło do pomyłek z jaksióm nastympnóm siecióm;) podarziło nónść jednóm fotke ukazujóncóm chfile, w kierych żech był bez baterek w fociaku. Przi jednym widać, że żech kapke poplót ilość a kolejność samochodów w kolejce, ale... ty nerwy:)

pewny link | komentarze (5)

© fszystki fpisy sóm moje:) Chester