Komentarze ku: Z odrzitymi uszami


1| mam | 31.1.2006 11:44

A toch se myslala, že SUDOKU je ciežki...

2| Pitiak (mail) | 6.2.2006 09:51

No to bylo fakt z odrzytymi uszami. Miol byś se nad sebom fakt kapke zamyśleć a troche se prziblizyc tym przeciyntnym na oboru, myslym tym dwom piyrszym kierzi mieli 50 punktow. Ono to je niestronny punkt widzynia profaka.

3| Chester | 7.2.2006 14:44

Ale zaś z niestrónnego punktu widzynia studenta żech je jo z tymi 29,5 punktami tyn przeciyntny:)


Tu był formularz, kaj żeś mógł napisać cosi własnóm łapóm, ale to uż było downo...

© niefszystki komentarze sóm moje:)) Chester