Uż tu móm RSS!:)

Archiwum:

Zaolziański blogi:

Nie-zaolziański blogi:

Laptop na chodniku

niedziela 22.1.2006 01:34

Laptop na chodniku
A kupa inszych rzeczy, aż se nie chce wierzić... Stoi za to se na to mrknóć!

Na różne rzeczy idzie na necie trefić, jak se człowiekowi nie chce uczyć...:)

pewny link | skomentuj

© fszystki fpisy sóm moje:) Chester