Uż tu móm RSS!:)

Archiwum:

Zaolziański blogi:

Nie-zaolziański blogi:

Co to je RSS?

RSS - czyli Really Simple Syndication (wersja 0.9x), ewent. RDF Site Summary (1.0). Really Simple Syndication znaczy dosłowa cosi jako 'fakt lechki publikowani':)

Całe to polego na tym, że strónki, kiere se czynsto aktualizujóm (blogi sóm taki dobry przikład i choć u tego mojigo to nikiedy aż tak nie płaci:) majóm tzw. RSS kanał. Tym bywo specjalny dokument w formacie XML (to wóm nic nie musi mówić), kiery zawiero link a krótkóm informacje o każdym artykule publikowanym na danych strónkach. Specjalne programy albo serwisy internetowe umożliwiajóm śledzić RSS kanały a same ścióngajóm informacje o nowych artykułach, w momencie kiedy se pojawióm.

Wygody sóm taki: wubec niemusicie na danóm strónke chodzić a sprawdzać, jeśli se tam cosi nowego nie pojawiło, program (po polsku se tymu mówi czytnik RSS, po czesku RSS čtečka) to kóntroluje za was. Jo korzystóm z programu Mozilla Thunderbird, móm go głównie jako ścióngacz poczty, ale RSS czyto też:)

© Chester 2004-2007