Uż tu móm RSS!:)

Archiwum:

Zaolziański blogi:

Nie-zaolziański blogi:

Ekspedycja na A1002

środa 18.4.2007 13:46

Zgodniecie, skónd je totu widejko?

pewny link | komentarze (10)

Wiosynny

środa 11.4.2007 12:39

Chciołech napisać o tym, że nareszcie czujym, że zaczła wiosna. A ni yny tymu, że siedzym na ławeczce w parku kónsek od Olzy. Asi mnie do tego uczucia wkopła niedzielno Śmiergustówka, kaj było tela młodych a w ogóle tela ludzi, że po prostu impreza, aż żyć sie chciało. Jako organizatorzy se my z poczóntku kapke boli, co spowoduje taki najazd młodzieży, bo my oczekiwali, że wypadki se mogóm potoczyć w stróne tych najgorszych możliwości, bo jednaczy eszcze dobrze pamiyntómy, co se dzioło na imprezach za naszych młodych roków. Ale rzeczywistość była tako, że z młodymi problemu nie było, za to nikierzi starzi doświadczóni klubowicze uż raczy o 1. z akcji zmykali (byli zmykani). Mówiym nikierzi (tj. raczy w liczbie mnogi), bo nie rod bych mioł jaksi zaskarżyni na karku za byci bardziyj konkretnym. A nikierzi dalsi zaś możne eszcze teraz lepióm film...
W każdym razie to była jedna z nejciekawszych Śmiergustówek a dość se uż cieszym na zdjyncia (głównie z Kickijady, kieróm współwygroł jedyn ostatnim czasym dość popularny zaolziok)

Chciołech eszcze tego pisnóć wiyncy, ale... pewne wiosynne przijemności mi uż nie pozwolajóm. Jednaczy tu na tej ławeczce dzisio nie siedzym z powodu braku inspiracji do pisanio... Także narazie a nie zapómnicie se używać wiosny!

pewny link | komentarze (1)

Aborcja w krainie prawdziwych mężczyzn

czfortek 5.4.2007 14:39

W Przekroju żech niedowno trefił na artykuł o staraniach LPR o wprowadzyni całkowitego zakazu aborcji. W trakcie czytanio żech se poważnie zaczynoł zastanowiać, czy majóm faceci w ogóle prawo decydować o tym, czy aborcja je albo nima legalno? Prowde mówiónc, nie przekonoł żech se ani do jednej z możliwości. Tymu by mnie zajimało, co se myślicie wy?

Btw. tyn artykuł polecóm, jeśli chcecie mieć przeglónd o tym, co se aktualnie dzieje w Polsce albo was akurat tyn temat interesuje. Właściwie to polecóm Przekrój jako taki.

pewny link | komentarze (11)

Jak se poradzić z kuliczkami?

środa 4.4.2007 00:31

Kilku śmiałków próbowało, kilku wciónż eszcze próbuje, ale żodnymu se narazie nie udało. A ponieważ moja cierpliwość nima nieskóńczóno, tak co se ta jedna kuliczka roz prawiła, to uż se nigdy nie dowiycie... Ale aspóń wóm powiym, jak ście jóm mógli poznać wśród reszty. Nie twierdzym, że to je jedyne rozwiónzani - je to ale jedyne, na kiere żech prziszeł

Także piyrfsze wożyni: 4 vs. 4.
A. Jeśli woga zustała w równowadze, mómy 8 kuliczek o kierych wiymy, że sóm normalne (to je aż za moc do naszych dalszych planów) a 4 miyndzy kierymi je naszo podejrzano. Rozdzielymy se ty 4 na 2 dwójki a jednóm z tych dwójek porównómy na wodze z 2 normalnymi kuliczkami (2. wożyni). Po tym wożyniu bedymy wiedzieć, w kierej dwójce je naszo podejrzano - albo w tej, kieróm my porównywali albo w tej odłożónej. Te dwójke z podejrzanóm kuliczkóm se zaś rozdzielymy na połówke (tj. weznymy jednóm kuliczke) a te zaś porównómy z jednóm normalnóm (3. wożyni). Po tym wożyniu uż wiymy, kiero z nich je ta inszo. Sice jeśli to była ta, kiero w ostatnim wożyniu zustała na boku, tak nie wiymy, czy je ciynżejszo, czy lechciejszo, ale to my wiedzieć nie potrzebowali!

B. Ciekawszo je możliwość, że se woga w piyrfszym wożyniu wychyli. To oznaczo, że podejrzano kula je miyndzy jednóm z czwórek. A teraz pozor - totu 2. wożyni je krytyczno czynść całego rozwiónzania! Z jednej (obojyntne kierej) czwórki weznymy 2 kuliczki a odłożymy ich na bok. Ze tej samej czwórki (teraz uż dwójki) weznymy jednóm kuliczke a wymiyniymy jóm za 2 kuliczki z drugi szalki (pamiyntómy se, jaki było ustawiyni wogi po piyrfszym wożyniu a kiere kuliczki my miynili!) Także na każdej szalce mómy przed drugim wożyniym po 3 kuliczki: na jednej dwie, kiere tam zustały z piyrfszego wożynio a jednóm przeciepanóm, na drugi dwie przeciepane a jednóm, kiero tam zustała.

Drugi wożyni:
B1. Woga w równowadze, także podejrzano kuliczka je miyndzy tymi dwiema, kiere my odłożyli na bok. Jak jóm miyndzy nimi nónść przi użyciu trzecigo wożynio myślym nie trza tłumaczyć.
B2. Woga se wychyliła. Jeśli se wychyliła tak samo, jak po piyrfszym wożyniu, tak je podejrzano kuliczka miyndzy tymi 3 kuliczkami, kiere zustały na sfoich miejscach, inaczy miyndzy tymi 3, kiere my przeciepowali. Także ku trzecimu wożyniu mómy 3 kuliczki, 2 z jednej a 1 z drugi szalki. Porównómy ty dwie, kiere były na tej samej szalce (to beje 3. wożyni). Jeśli beje woga w równowadze, tak hladano je ta trzecio (niewożóno). Jeśli se woga wychyli, tak hladano je ta, kiero je na tak samo wychylónej szalce, jak była w drugim wożyniu szalka, na kierej były obie (po prostu jeśli my brali ty dwie z po drugim wożyniu "potencjalnie lechciejszej" szalki a zjiścili my, że jedna z nich to je, tak logicznie to musi być ta lechciejszo z nich, tak samo w "potencjalnie ciynżejszym" wypadku.

That's all.

pewny link | komentarze (3)

© fszystki fpisy sóm moje:) Chester