Uż tu móm RSS!:)

Archiwum:

Zaolziański blogi:

Nie-zaolziański blogi:

Jak se poradzić z kuliczkami?

środa 4.4.2007 00:31

Kilku śmiałków próbowało, kilku wciónż eszcze próbuje, ale żodnymu se narazie nie udało. A ponieważ moja cierpliwość nima nieskóńczóno, tak co se ta jedna kuliczka roz prawiła, to uż se nigdy nie dowiycie... Ale aspóń wóm powiym, jak ście jóm mógli poznać wśród reszty. Nie twierdzym, że to je jedyne rozwiónzani - je to ale jedyne, na kiere żech prziszeł

Także piyrfsze wożyni: 4 vs. 4.
A. Jeśli woga zustała w równowadze, mómy 8 kuliczek o kierych wiymy, że sóm normalne (to je aż za moc do naszych dalszych planów) a 4 miyndzy kierymi je naszo podejrzano. Rozdzielymy se ty 4 na 2 dwójki a jednóm z tych dwójek porównómy na wodze z 2 normalnymi kuliczkami (2. wożyni). Po tym wożyniu bedymy wiedzieć, w kierej dwójce je naszo podejrzano - albo w tej, kieróm my porównywali albo w tej odłożónej. Te dwójke z podejrzanóm kuliczkóm se zaś rozdzielymy na połówke (tj. weznymy jednóm kuliczke) a te zaś porównómy z jednóm normalnóm (3. wożyni). Po tym wożyniu uż wiymy, kiero z nich je ta inszo. Sice jeśli to była ta, kiero w ostatnim wożyniu zustała na boku, tak nie wiymy, czy je ciynżejszo, czy lechciejszo, ale to my wiedzieć nie potrzebowali!

B. Ciekawszo je możliwość, że se woga w piyrfszym wożyniu wychyli. To oznaczo, że podejrzano kula je miyndzy jednóm z czwórek. A teraz pozor - totu 2. wożyni je krytyczno czynść całego rozwiónzania! Z jednej (obojyntne kierej) czwórki weznymy 2 kuliczki a odłożymy ich na bok. Ze tej samej czwórki (teraz uż dwójki) weznymy jednóm kuliczke a wymiyniymy jóm za 2 kuliczki z drugi szalki (pamiyntómy se, jaki było ustawiyni wogi po piyrfszym wożyniu a kiere kuliczki my miynili!) Także na każdej szalce mómy przed drugim wożyniym po 3 kuliczki: na jednej dwie, kiere tam zustały z piyrfszego wożynio a jednóm przeciepanóm, na drugi dwie przeciepane a jednóm, kiero tam zustała.

Drugi wożyni:
B1. Woga w równowadze, także podejrzano kuliczka je miyndzy tymi dwiema, kiere my odłożyli na bok. Jak jóm miyndzy nimi nónść przi użyciu trzecigo wożynio myślym nie trza tłumaczyć.
B2. Woga se wychyliła. Jeśli se wychyliła tak samo, jak po piyrfszym wożyniu, tak je podejrzano kuliczka miyndzy tymi 3 kuliczkami, kiere zustały na sfoich miejscach, inaczy miyndzy tymi 3, kiere my przeciepowali. Także ku trzecimu wożyniu mómy 3 kuliczki, 2 z jednej a 1 z drugi szalki. Porównómy ty dwie, kiere były na tej samej szalce (to beje 3. wożyni). Jeśli beje woga w równowadze, tak hladano je ta trzecio (niewożóno). Jeśli se woga wychyli, tak hladano je ta, kiero je na tak samo wychylónej szalce, jak była w drugim wożyniu szalka, na kierej były obie (po prostu jeśli my brali ty dwie z po drugim wożyniu "potencjalnie lechciejszej" szalki a zjiścili my, że jedna z nich to je, tak logicznie to musi być ta lechciejszo z nich, tak samo w "potencjalnie ciynżejszym" wypadku.

That's all.

pewny link | komentarze (3)

© fszystki fpisy sóm moje:) Chester