Uż tu móm RSS!:)

Archiwum:

Zaolziański blogi:

Nie-zaolziański blogi:

Cosik z tego, co se mi góni główóm, jak jadym w cugu

pióntek 21.10.2005 11:11

(...) Akurat se tu naprzeciwko przisiedła jaksio szyroko babka, tak móm nadzieje, że se nie beje moc rozcióngać, bo jo se ze sfoim laptopym uż wiyncy uskromniować nie planujym. Hmm, babka mo chłopa... niestety z nióm jedzie też. Nimóg jóm samóm posłać do lazni a dóma se używać? Ale ni, dobrze że tak, po krótkich obliczyniach zjiściła, że: jejo szyrokość + mój laptop + jo > szyrokość kupeczka. Z czego płynie => uż naprzeciwko mnie siedzi tyn chłopek. Taki dziadek, ni z bajki, ale z jaksigo dobrego poważnego filmu. Ganc móm chynć se jich wyfocić... Aspóń tego dziadka. Gdybych tak słyszoł, o czym se bawióm. Mógbych wypnóć Winampa... Ale nic no, uż mi to nic nie do, bo babka se zaczytała do Blesku. Gdybych tak widzioł, co tam tak czyto. No aspóń wiym, że jak go otoczy na drugóm stróne, tak se poczyto o tym, że Jack Nicholson je "posedlý sexem" a musi mieć "4 ženy denně". Ku tymu tam je eszcze cosi o "kokainu na penisu"... to se ani moc nie umiym wyobrazić. Jech zwiedawy, czy babka ja? Asi se ji spytóm, jeśli dóndzie aż tam. Kurde, tak ni, rozewrziła jóm. Myślym gazete. Także to uż nie zjiszczym, bo asi zachfile usnym. Ale chciało by tego dziadka wyfocić. Yny jak? Dziadki se nieradzi focóm...

A tak nakóniec se podarziło:)

pewny link | komentarze (11)

Ruslana

środa 19.10.2005 11:52

Stało se wóm kiedy, że idziecie kuknóć na fusbal do hospy? Asi ja:)

Ale stało se wóm, że wleziecie, hospa je skoro zawrzito, pore minut przed dezynfekcjóm a jedynie w malutkim pomieszczyniu u wyczepu, siedzi rozpito partyja a hecuje barmana aż nima chuj a eszcze jim po jednej rundzie ferneta naleje? A że jak was uwidzóm, tak wóm postawióm jednóm runde, eszcze niż se siedniecie ku jedynym dwóm wolnym miejscóm, kiere tam sóm. A że jaksio lekko przipito, z blónd włosami a wyraźnym ruskim akcentym a pilznerym w rynce wóm zacznie cosi wykłodać o życiu a o tym, że ście sóm młodzi, ale że se nie umicie bawić... A że i choć niechapiecie, tak se z nióm dowocie do rzeczy a óna was pozwie na ostatnigo plechowego pilznera, kiery je barman ochotny odewrzić. Pół pilznera na głowe...
"Já, my bychom si dali pivo..."
"Pivo není, jedině pilzner."
"To už je zavřeno?"
"Ne, v domě jsou švábi, tak se nečepuje."

A tak se niechocie pozwać a kecocie dali, i choć fórt moc niechapiecie... Ale dowiycie se tego dość, nakóniec aji to, że je z Podkarpatski Rusi.
"Nám se zdál podezřelý váš přízvuk. No, my jsme zas Poláci."
"Já jsem Ruslana."
"Já Adam."
"Czesław. Nebo taky Česlav, česky."

Je poprostu miyndzynarodowo... Arsenal nakóniec wygrowo nad Spartóm 2:0 a Barto na was mrugo, że by chciało iść.
"Tak my se určitě někdy ukážem..."

Nie stało?
No, mnie też ni. Aż do fczorajszka:)

pewny link | komentarze (1)

Nareszcie mój

niedziela 16.10.2005 23:31

Od dzisia je mój notebook uż faktycznie mój - "dopłaciłch" (=wyfakturowołch:) zbytek sumy, kieróm żech za niego eszcze dłóżył...

Ale...teraz zaś pro zmiene dłóżym za fociak:))

pewny link | skomentuj

Autoportret

sobota 8.10.2005 01:14

Nie chce se mi nic poważnego robić, tak mnie napadło, że wóm pokożym jednóm sfojóm fotke, kiero se mi podobo. Je tydziyń staro, focóno po ceście z Pragi, kónsek przed Cieszynym, jak uż żech fakt nie wiedzioł, co by eszcze wyfocić...:) Autoportret Btw. Móm z tej podróży do dómu eszcze jednóm takóm ciekawóm fotke - dało by se powiedzieć leciutko erotycznóm:) Ale nimóm odwagi jóm tu dać, także niestety...;)

pewny link | komentarze (7)

100 Mbps

środa 5.10.2005 00:57

Uż zaś żech je podłónczóny do kolejnetu, ta pryndkość - je to parada... ach:)

pewny link | komentarze (1)

Rozkład

wtorek 4.10.2005 15:15

Ja, zaczła mi szkoła a z nióm aji problemy. Dziynki tymu, że żech awansowoł do drugoka, móm możliwość se uż ułożyć sfój rozkład podle siebie - w ramach fakultóm danego systemu oczywiście. A muszym uznać, że to je dość tak "sranda"... Bo za:

A. Mómy dane powinne przedmioty, kiere muszymy do kóńca bakalarza zwladnóć, ale je jedno jeśli teraz albo w trzecioku. Jedyne ograniczynia sóm tzw. 'prerekvizity' (tzn. nikiere przedmioty musicie mieć zrobióne, abyście se mógli zapisać na insze), ale tych nima moc...
B. Mómy dane powinnie wybieralne przedmioty, kiere se zapisujymy podle tego, w jakim kierunku chcymy iść (myślane kierunku studiów;) Sóm 3 różne kierunki, mogymy chodzić na przedmioty z każdego kierunku, ale z jednego, kiery se nejpuźni na kóńcu trzecioka wybierymy, muszymy mieć zrobióne przedmioty za min. 8 kreditów.
Ograniczyń nima moc, także jak se ty dwa roki (drugok a trzeciok) ułożymy, je na nas, ale fszystko se to muszymy jaksi napasować do rozkładu (głównie cfika, przednaszki se nikiedy do olywać). A to je asi nejwiynkszy problem, bo wiynkszość przednaszek je yny w jednym terminie za tydziyń. A z wiynkszościóm cfik uż niejdzie pognóć, choć teoretycznie na przigłoszani a przegłoszani se mómy czas aż do 14.10, ale miejsc je mało, także uz teraz sóm fszystki pełne...

Także na kóniec żech se rozkład zmóntowoł głównie podle tego, jaki przednaszki mi do niego zapadajóm:) Jeśli was zajimo, tak se na niego kuknicie. Eszcze se może zmiynić, ale tu napewno nóndziecie jego aktualnóm wersje.

Ja a aby nie doszło do nieporozumień - mnie se tyn nasz system podobo i na pewno bych go nie miynił, i choć móm z ukłodaniym rozkładu problemy;) aktualizacja 16.10.2005 Tak uż by se mi nimioł miynić...

pewny link | skomentuj

© fszystki fpisy sóm moje:) Chester