Komentarze ku: Dym na kolejach


1| zwad | 8.1.2006 01:30

Szkoda ze Miladka niezgorala ganc, nigdy niezrozumjym czymu tam stoji, mozne ze UK nimo prachi na demolicje a to byl jedyn ze zoufalych pokusow jom zruszyc. :-)
A zawora tez mogla padnoc za wlast a matfyzakow, stejnie jyny otrawowala..

2| Chester | 8.1.2006 23:06

Myślym, że Milada nimo z UK nic fspólnego a to beje tyn problem... Inacz, mnie je jejo obecność dość tak obojyntno, ale asi yny tymu, że móm pokój na drugi strónie Beczka - partyja co jóm mo pod oknami dość tak nadowo...
Prziszłym razym trza wiyncy bynzynu...:)

3| zwad | 8.1.2006 23:31

Malem bych zapomniol jaki mosz z koleje romantyczne widoki ;-)

http://pics.zwadar.net/z_okna_koleje.jpg

4| zwad | 8.1.2006 23:36

No ale w pokoju to az tako romantyka niebyla.. ale utulno bylo, to zas ja. ;-)

http://pics.zwadar.net/do_pokoja_koleje.jpg

5| Chester | 10.1.2006 20:58

[4] Romantyka to była, ale sfojigo rodzaju;)

No, petki, łóżko, laptop a jo sóm fórt na stejnym miejscu, inacz to tu teraz wypado inaczy:)


Tu był formularz, kaj żeś mógł napisać cosi własnóm łapóm, ale to uż było downo...

© niefszystki komentarze sóm moje:)) Chester