Uż tu móm RSS!:)

Archiwum:

Zaolziański blogi:

Nie-zaolziański blogi:

Dym na kolejach

pióntek 6.1.2006 21:12

Fczora nóm tu gorało, naszczynści ni prosto na kolejach, ale ciut obok - sómsiadóm z Milady (squat hned obok koleji) asi skipiała kasza na śniodani, tak se troche dymiło...
Akurat żech wietroł pokój przed śniodaniym, tak se mi zdało dziwne, co tak smerdzi, jak se przeca gotujym kasze owsianóm ze saczka... Rzut oka z okna a jynk syren mi uśfiadomił, że to asi nie beje u mnie - takech dłógo nie rozmyśloł, porwołch fociak a leciołch...
Byłch na miejscu hned po piyrfszym strażackim wozie, zbytek ekipy dziepro walił na miejsce a podle tego coch widzioł - syncy nie chodzili do harcerzy - orientacja w terenie dooość marno:) Mnie jako dómowymu hned doszło, kaj majóm ficzeć (nawodzoł jich jedyn z borców, co uż byli na miejscu), takech jim wyszeł naprzeciw, bo nóm to chcieli parknóć prosto u koleji a jedynym problemym zustała zawora, co mómy przi wjaździe a co trza "umieć" otewrzić. No a posłechnicie, co se mi stało... (kfuli tego właściwie piszym:)

Przedstowcie se tóm sytuacje: przedymnóm stoi kolejka w składzie - strażacy z Tatróm (asi), strażacy z Ivecym (taki wielki auto z drabinkóm), sanitka, dalsi strażacy z jaksióm dodawkóm, dalszy jaksi samochodzik od zachranki a całóm kolone zamykajóm policajci - fszyscy blikajóm o106 a żodyn nie wiy, jak se przez spuszczónóm zawore dostać - jo móm fotiak w rynce... a dóndzie mi w nim baterka!!!
Beczeć se mi chciało, ale opanowołch se, bo sytuacja była poważno. Takech wartko prziskoczył a zadzwónił na pani na wratnice, czy by nie dźwigła te zawore, że tu chce pore strażackich aut przejechać. Dźwigła jóm, ale to eszcze nie był kóniec. Jedno strażacki auto przejechało a zawora szła na dół - akurat jak pod nióm było drugi - no, słyszołch yny jak cosi zazgrzytało (byłech akurat zajynty wymianóm baterek w fotiaku), ścignółch se akurat fszymnóć lekko niechapawego spojrzynia szofera tego drugigo auta jaki chynół po zaworze, kieróm prawie skrziwił o dobrych 20 stopni...:)
Pomimo tego, że żech był fórt zajynty wymianóm baterek (w taki sytuacji fakt polecóm fotiaki, kiere sóm yny na dwie, ni sztyry baterki jak tyn mój nienażrany pierón... ewent. na jednóm porzóndnóm, jak jóm ofszem mocie do wymiany:), tak żech zaś zadzwónił na pani wratnóm a popytoł jóm eszcze roz o to samo - że tych aut tu chce przejechać wiyncy. Godejcie jak to dopadło;) No, osobowe auta majóm te wygode, że sóm niższe a przi skrziwiónej zaworze se pod nióm uż skoro wlezóm:) Po trzeci żech uż pani wratnóm popytoł, czy by te zawore nie szło niechać dźwignótóm, że na tym Koleje yny uszetrzóm. Dowiedziołch se, że to nieidzie, że óna se sama spuszczo - tak mi aspóń obiecała, że jóm pore razy za sebóm otewrze...

No, ale skóńczyło to szczynśliwie, dzielnym strażakóm a szłech zjeść sfojóm wychłódłóm kasze owsianóm:) aktualizacja 10.1.2006 Matfyzacy radzi focóm, także se mi na Kolejnej Sieci (piszym to wielkimi literami, aby nie doszło do pomyłek z jaksióm nastympnóm siecióm;) podarziło nónść jednóm fotke ukazujóncóm chfile, w kierych żech był bez baterek w fociaku. Przi jednym widać, że żech kapke poplót ilość a kolejność samochodów w kolejce, ale... ty nerwy:)

pewny link | komentarze (5)

© fszystki fpisy sóm moje:) Chester