Uż tu móm RSS!:)

Archiwum:

Zaolziański blogi:

Nie-zaolziański blogi:

The quick brown fox jumps over a lazy dog

czfortek 5.10.2006 17:39

Jakosi mnie łapła muza, tak to wykorzystóm a znieużyjym jóm (albo odwrotnie) a wpisnym eszcze jedyn wpis.
Chciołech wóm dać zagadke, co je ciekawego na zdaniu “The quick brown fox jumps over a lazy dog”, ale potym żech se prawił, że za 30 sekund googlynio nikómu piwko sponzorować nie bedym... Także jeśli chcecie, tak se to możecie zjiścić yny tak, dla poszerzynio własnych horyzontów!

pewny link | komentarze (5)

© fszystki fpisy sóm moje:) Chester