Uż tu móm RSS!:)

Archiwum:

Zaolziański blogi:

Nie-zaolziański blogi:

Po studiach do pracy - łatwo czy niełatwo?

czfortek 5.10.2006 17:03

Mnie to eszcze w najbliższej przyszłości nie dotyczy, ale bardzo mnie zaciekawił artykuł na aktualne.cz o szansach absolwentów studiów uniwersyteckich na znaleziyni pracy. Interesujónce na nim je, że nima yny teoretyzowaniym, ale je oparty o aktualny sondaż Střediska vzdělávací politiky Univerzity Karlovy a niektóre dane statystyczne ku sondażu sóm nawiyncy publicznie dostympne.

Użyteczne to je głównie do przyszłych maturantów, ale myślym, że aj aktualnych studentów by to mógło ciekawić...

pewny link | skomentuj

© fszystki fpisy sóm moje:) Chester