Uż tu móm RSS!:)

Archiwum:

Zaolziański blogi:

Nie-zaolziański blogi:

Find x

poniedziałek 9.10.2006 23:57

Dowcip do fszystkich, kierzi se aspóń cosi z matyki na średni pamiyntajóm...

Btw. zwladniecie go wyrachować?

pewny link | komentarze (3)

© fszystki fpisy sóm moje:) Chester