Uż tu móm RSS!:)

Archiwum:

Zaolziański blogi:

Nie-zaolziański blogi:

Gruchajóm jak gołómbki

niedziela 29.10.2006 11:31

A wubec se za to nie stydzóm, baraby!

Niestety, jak se tak dziwóm przez okno, słóneczno jesiyń uż definitywnie skóńczyła...

pewny link | komentarze (1)

© fszystki fpisy sóm moje:) Chester