Uż tu móm RSS!:)

Archiwum:

Zaolziański blogi:

Nie-zaolziański blogi:

Ostatnim czasym mnie po(d)rywo YouTube

środa 14.3.2007 12:16

Tak mnie napadło, że by cosi z tego, co żech tam naszeł, was też mogło conieco zainteresować. Fszystki 3 widejka majóm wspólne to, że sóm artystycznie perfekcyjnie wykonane (aspóń wg. moigo zdania). Ale poza tym se różnióm bardzo wyraźnie.

Klip grupy Otep ku jejich antybushowski piosynce Warhead. Ostrzegóm, że jeśli fest nimocie radzi taki tyn styl muzyczny, kiery określajóm wyrazym metal, tak se na niego ani nie dziwejcie, bo całe piynkno tego klipu je w tym, jak obraz podkreślo dźwiynk. A i choć żech nima jaksi antybushowski fanatyk, tak piosynka aji klip se mi strasznie podobajóm. Poza tym od czasu, kiedy żech odkrył L7, tak mnie żodno inszo wokalistka tak nie zauroczyła swoim głosym (nie chcym wprost pisać, żech se do niego zakochoł, bo tu o tych sprawach było ostatnio za dużo)

Dyplomka pt. Kiwi! od Dony'go Permedi. Animacja jako tako dość banalno (formóm, ni realizacjóm). Ale mo w sobie niebanalne przesłani a smutne zakończyni. Jeśli was zasmuci moc, tak to by was potym zaś miało rozweselić.

Próbka tego, co fszystko idzie zrobić z "amaterskóm" technikóm czyli Tony vs. Paul. Na to se podziwejcie na pewno, to was ani nie zasmuci ani to nima nijak politycznie zaangażowane. Je to yny po prostu bómbowe!

Właściwie fszystki 3 widejka majóm eszcze jednóm wspólnóm rzecz - na fszystki trzi mi zwrócił uwage mój współmieszka (czyli spolubydla)

pewny link | komentarze (2)

© fszystki fpisy sóm moje:) Chester