Uż tu móm RSS!:)

Archiwum:

Zaolziański blogi:

Nie-zaolziański blogi:

Jehowy in english

środa 20.12.2006 11:57

Praga je światowe city. Dowodym tego je aj to, że was tu jehowi zagadujóm po angielsku. Inacz styl majóm tyn sóm, co u nas w Grodziszczu - wciernóm se aż ku waszym dwiyrzóm.

Miejsce a czas se dobrze wybrały, bo na naszej koleji potrzebujecie kolejenke yny jak se chcecie pojczać wysawacz a godzina 10. - 11. dopołednia je idealno pora: wiynkszość matfyzaków akurat stowo, także eszcze nima na pewno zasiedziano u kompa ze słuchawkami na uszach. To by potym babki mógły dzwónić wiela by chciały - myślym, że kupa ludzi tu by takóm po ICQ nieogłoszónóm wizyte zignorowało. Na drugóm stróne szkoda do nich, bo ni tak czynsto wóm u dwiyrzi stojóm goście z Filipin a US...

Ale zpowrotym do tematu - wiycie, że THE END OF FALSE RELIGION IS NEAR!

Ni?
Także jeśli was to zajimo a chcecie znać odpowiedzi na pytania:

Tak se stawcie! Óne pry przidóm zaś, aż se poczytóm prospekcik.

Także uż se bez słuchawek ani nie gnym...

pewny link | komentarze (3)

© fszystki fpisy sóm moje:) Chester