Uż tu móm RSS!:)

Archiwum:

Zaolziański blogi:

Nie-zaolziański blogi:

Obiod w centru Pragi za 4 koróny

czfortek 14.12.2006 19:47

Miołech dzisio szkołe do 14. a po szkole straszny głód a w planie jedno przedani biletów na Akademik o 15. na Staromaku, także jedyne rozwiónzani było pojeść cosi na mieście... A tymu, że żech z dobrych źródeł słyszoł, że w Bio Marketu u mostu K. sprzedujóm paczke chipsów Lays za 3,90, takch nie rozmyśloł długo a prawił se, że to testnym. No a nie kecali mi, ale fakt sóm za takóm cene! Tak jeśli se chcecie dać obiod tak jak jo, tj. kliczkujónc z paczkóm chipsów miyndzy turystami na najsłynniejszym praskim moście, tak ale śpiychejcie, bo nejpuźni 18. 12. uż by tych chipsów w sprzedaży nimiało być...

pewny link | komentarze (3)

© fszystki fpisy sóm moje:) Chester