Uż tu móm RSS!:)

Archiwum:

Zaolziański blogi:

Nie-zaolziański blogi:

Zabili mnie dzisio popołedniu

niedziela 17.12.2006 19:20

Nie wiym czymu mnie zabili, ale wiym czymu se mi o tym śniło. Czytóm teraz ksiónżke Filth od Irvine'a Welsha a w ni zaroz w prologu jaksi facet rozsieko inszymu facetowi głowe kładziwkym. A scena zabójstwa je fakt dość niesmacznie opisano...

Jak w moim śnie zabili mnie se nie pamiyntóm. Ale wiym, że policajt, kiery mioł sprawe mojigo zabójstwa objaśnić a kierymu żech tłumaczył, co se stało, był tak samo nieochoczy jak główny bohater wspóminanej ksiónżki.

Ogólnie cały sen był pełny skojarzyń z rzeczywistościóm. Np. w jednym pomieszczyniu na parterze budynku, w kierym mnie zabili, żech se potkoł z moim ćficzóncym z databázových aplikací (taki młody typek). Ty cfika też mómy na parterze - w komputerowej laborce. Akurat że we śnie ta laborka wyglóndała troche inaczyj, nie było tam skoro żodnych komputerów a miyndzy tymi, kiere zbyły, góniła partyja z florbalkami. To akurat kapke nie siedzi, bo florbalke tu na kolejach sice móm, ale florbal uż pół roku nie gróm...

Ciekawym skojarzyniym była aji przednaszka, na kieróm żech chcioł iść (uż po sfoim zabójstwie). Miała być u nas na szkole, ale temat był niematfyzacki, bo to mioł wykłodać jaksi profesor z prawnicki fakulty. W realu w tymtu roku chodzym na ekonomie, kieróm wykłodo profesor z FSV, ale z prawnikami kalym czynsto, tak możne tymu był pan profesor z PF. Ja a przednaszka dopadła tak, że przijechoł spóźnióny a jak to zjiścił, tak prawił, że to uż nimo cene a odjechoł zpatki.
Straszny sen.

Co z tego snu wg mnie płynie? Czytejcie ciekawe ksiónżki przed spaniym, studiujcie na ciekawej szkole a kalcie z ciekawymi ludziami - bejecie mieli ciekawe sny!

pewny link | komentarze (6)

© fszystki fpisy sóm moje:) Chester