Uż tu móm RSS!:)

Archiwum:

Zaolziański blogi:

Nie-zaolziański blogi:

"Uvidíme se příště..."

pióntek 28.1.2005 20:39

Dzisioch po piyrfsze wylecioł ze skuszki... Wiym, że to naisto nie było ani ostatni roz, ale móm nadzieje, że czynści bedym ze skuszki chodził wyśmioty (tak jak przed tydniym, jakch dostoł z diskretki za jedna:)

pewny link | komentarze (1)

© fszystki fpisy sóm moje:) Chester