Uż tu móm RSS!:)

Archiwum:

Zaolziański blogi:

Nie-zaolziański blogi:

Kurcze...

poniedziałek 3.1.2005 11:45

...słóneczko fajnie świyci, ganc mie cióngnie na przechadzke po Troji a jo nimogym, bo se trza uczyć... Zaczyno mi jedyn z tymczasym nejciynżejszych okresów w życiu... zkuszkowe. Teraz uż 100%nie rozumiym, jak nas na gimplu przi maturach pani prof. Sucho uspokojała, że matura to je tako lechko a przijemno sprawa a że to nejciynżejsze dziepro zażyjymy na wyszce... Jej, co bych doł za to, mieć teraz yny mature...:)

pewny link | komentarze (4)

© fszystki fpisy sóm moje:) Chester